De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

21 maart 2021 in Halle : ‘Belleketrek bij de eerste burger van de stad’

21 maart 2021 in Halle : ‘Belleketrek bij de eerste burger van de stad’

zaterdag 20 maart 2021 08:21
Spread the love


‘Gezien de mondiale pandemie hebben we naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart in Halle een onverwachte actie georganiseerd’, zegt Miguel Estrada
.

Belleketrek bij Bertrand Demiddeleer

Op 21 maart gaan in heel de wereld traditioneel mensen de straat op tegen racisme en voor gelijke rechten. Omdat door corona een grote manifestatie dit jaar niet kan, worden in heel het land gerichte corona-veilige en kleinschalige lokale acties opgezet. De initiatieven op 21 maart dit jaar kaarten in het bijzonder het structurele racisme aan. Het racisme is in vele geledingen van onze samenleving een probleem : op de werkvloer, in het klaslokaal, het voetbalveld, de media, bij de politie.

Belleketrek

Om het echt zeer veilig te houden en elke kans op besmetting te vermijden werd in Halle gekozen voor een anderhalvemeter prikactie door aan te bellen bij Bertrand Demiddeleer. ‘We kloppen gericht aan bij Bertrand Demiddeleer omdat hij als voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in Halle kan beschouwd worden als de eerste burger van de stad’, zegt Miguel Estrada, namens het Platform 21 maart en voorzitter van de Integratieraad in Halle. ‘Bertrand Demiddeleer staat symbool voor alle burgers waar we op 21 maart willen aankloppen met onze boodschap. Met zijn poortwachtersfunctie is hij een centrale persoon die mede de sleutels in handen heeft om ruimte te scheppen voor een ambitieus lokaal beleid om racisme te voorkomen en te stoppen. We rekenen op een positieve voorbeeldwerking.’

Bertrand Demiddeleer

Bertrand Demiddeleer (links op de foto) : ‘Racisme bestrijden, dat doen we samen’

Samen

‘In Halle is er absoluut geen plaats voor racisme en discriminatie. Opstaan tegen racisme, dat doen we samen’, reageert Bertrand Demiddeleer. ‘Halle maakt werkt van een doordacht diversiteitsbeleid dat meerdere levensdomeinen omvat. Een goed moment om dit te tonen is de jaarlijkse internationale dag tegen racisme op 21 maart, daarom ben ik zeker niet kwaad met dit belleketrek, integendeel’, aldus Bertrand Demiddeleer.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!