De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Vrede is de Toekomst” – panelgesprek over “Duurzame ontwikkeling en de Strijd tegen armoede in de 21ste eeuw” – maandag 8 september 2014.

“Vrede is de Toekomst” – panelgesprek over “Duurzame ontwikkeling en de Strijd tegen armoede in de 21ste eeuw” – maandag 8 september 2014.

Tijdens de 2 dagen van de conferentie werden diverse rondetafelgesprekken gehouden op verschillende plaatsen met telkens een ander thema en sprekers uit alle landen van de wereld.

vrijdag 12 september 2014 20:11
Spread the love
Voorgezeten door David Rosen, Rabbi en Internationaal
directeur van Interreligieuze Zaken, AJC

Deelnemers: Gerard Bodifee, filosoof en wetenschapper,
België; Christophe De Margerie, president en directeur van TOTAL, Frankrijk; Augusto
Forti, vice-president van “Ideasolidarité”, Italië; Mauro Gambetti, bewaarder
van het Heilige Klooster van Assisi, Italië; Jeffrey D. Sachs, directeur van
het Earth Institute van de Universiteit van Columbia, USA.

David Rosen refereert naar Adam in “de Tuin” die er werkt
en ten dienste staat en behoeder is van alles. Hij is het eerste voorbeeld van
duurzame ontwikkeling. We zijn niet de eigenaars van de kosmos, noch van ons
eigen lichaam! En maar een nietig objectje. Vrede op aarde en duurzame
ontwikkeling is de weg. Religie heeft hier een grote rol.

Gérard Bodifee als eerste spreker. Leven bestaat reeds
meer dan 3 miljoen jaar op aarde. We dienen nieuwe manieren van samenleven te
creëren.

Ecologie is de wetenschap van het huis – samentrekking
van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (studie,
wetenschap).

Christophe De Margerie praat over ontwikkeling en
dienstbaarheid naar de samenleving.

Mauro Gambetti heeft het over het contrast tussen
middelen en armoede. Franciscus bezocht ooit een plaats waar geen water werd
verspild, de bomen niet gerooid, de velden gebruikt werden voor kruiden
naargelang het seizoen. Er werd niet het maximum uit de natuur gehaald. Elk
wezen heeft een basisbehoefte. Franciscus respecteerde alles en iedereen en was
tegen verspilling. Het mysterie van het leven overstijgt het denken. Wij willen
altijd de realiteit analyseren. Het pad van Franciscus was geplaveid met geluk.
Hij had een authentieke drang naar geluk. Hij onderzocht en exploreerde de
natuur. Hij was altijd verbaasd over de realiteit die een andere diepgang
heeft. Realiteit is maar een uiting, een expressie, liefde. We dienen de natuur
te zien als een geschenk. Duurzame ontwikkeling is een noodzaak. We dienen
redelijk te worden. Franciscus  koos ook
de weg van armoede, zonder bezit. Het delen van alles en vermijden van geweld.
Soberheid en armoede mag je niet verwarren met ellende. Hij was gewoon
gelukkig. Respecteer de ethische principes! 
Onze cultuur dient aangepast te worden. Geen zelfzucht!

Professor Jeffrey Sachs nu. Het basisprobleem is de
schaalgrootte. De wereldbevolking groeit nog steeds. We gaan naar 8 miljard in
2024… Wetenschap kan een deel oplossen. 100 triljoen usd is de output van de
mens = 12000 usd/persoon/jaar wordt verbruikt. Paus Franciscus zei onlangs “Het
is een globalisatie van onverschilligheid”.

We verlaten het pad van duurzaamheid, huishoudkunde,
welzijn, sociaal zijn, milieubewustzijn.

Onze politieke systemen leveren geen duurzaamheid!

Vele mensen geven niet om de noden van de armen.

Er is ook geen gelijkheid meer = de rijken worden
bevoordeeld.

We hebben diepgewortelde corrupte regeringen.

We hebben corruptie gelegaliseerd!

We vernietigen de aarde en roeien andere levensvormen
uit!

We veranderen de chemische structuur van de atmosfeer en van
het water in de oceanen. Het is een nieuw feit.

Hebzucht en macht zijn de dominante drijfveren.

De tijd is ten einde aan het lopen en er is geen weg
terug. In 1992 op de top te Rio werd al gewezen op de gevaren van
klimaatsverandering, wijziging van de biodiversiteit en de oprukkende
woestijngebieden. Er werden toen 3 verdragen afgesloten en geen enkele belofte
werd geïmplementeerd!

De opkomst van Azië zorgt voor nog meer schade.

In 2015 dienen diplomatieke stappen genomen te worden betreffende
duurzaamheid = we maken of breken onze generatie…

We dienen het globaal financieel systeem te hervormen!

We moeten de planeet redden en de menselijke honger en
klimaatwijziging te bestrijden!

De religies hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

Neem de toekomst van deze planeet onder de loep:
ecologie, technologie en geopolitiek hebben hun rol maar kunnen enkel aangewend
worden via “waarden”.

Augusto Forti komt aan bod: Het systeem van economische
ontwikkeling is ons opgedrongen geworden. We kunnen zo niet blijven doorgaan.
Het is een zeer gevaarlijk model want je dient je goed bewust te zijn van de
voorraad grondstoffen!

Op 6 maanden is alles wat de aarde voortbrengt reeds
opgebruikt…

Het economische model moet veranderd worden. Hoe?

Even een referentie naar “Utopia” van Thomas More. In de
15de en 16de eeuw is er ook een crisis en recessie maar
dit is het begin geweest van de proto democratie in Europa. We maken de
industriële revolutie mee en het Europese model werd toen gecreëerd. Het ontstaan
van “de ondernemers”, de “arbeidersklasse” en de “middenklasse”. Het opkomen
van de banken o.a. de’ Medici. De kapitalisten.

Zeelieden eisen hun macht op.

Er heerst een diepe spirituele e ethische crisis.

Dit model heeft z’n grens bereikt.

De middenklasse verdwijnt!

Blijft over: arm en rijk en de kloof wordt groter en
groter.

Overmatige consumptie is fout!

Er dient een culturele en sociale revolutie te komen!

De 3de wereldoorlog is al begonnen (dixit paus
Franciscus).

We dienen op te stellen wat de exacte noden zijn van
iedereen.

40 jaar geleden werd dit al gezegd in het rapport van de
Club van Rome.

Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen =
kritisch zijn!

Religies hebben een belangrijke rol hierin.

Het is belangrijker te zijn dan te hebben. (dixit paus
Franciscus).

De Gemeenschap Sant’Egidio zorgt voor de dialoog en is
een belangrijke speler.

Even wat replieken van de panelleden: Dienen we ongerust
te zijn of is er nog hoop? De mens is verplicht zelf het initiatief te nemen.

Er moet ingegrepen worden = DOEN =
veranderen/transformatie/transitie.

Dit is geen vernietiging maar een bewustwording.

Als we krampachtig vasthouden aan de heersende situatie
zal het niet goed aflopen. Jeffrey Sachs refereert naar “the age of sustainable
development” https://www.coursera.org/course/susdev
dat op deze webstek gratis te lezen is.

We moeten vechten tegen armoede via de VN.

Hij wijst met de vinger naar Exxon en Shell die maar
blijven voortdoen en alle bewijzen van klimaatopwarming verwerpen. Dit is
immoreel! Hoeveel wordt er geïnvesteerd door al die grote maatschappijen in
duurzaamheid?

Hoe CO2 wegwerken? De industrie is veel machtiger dan de
regeringen.

De technologie kan het oplossen en we dienen dit allemaal
serieus aan te pakken.

Mauro komt tussen en zegt dat mensen die geloven druk kunnen
leggen.

Franciscus was een zeer intelligent mens en wees op de
feiten.

In zekere zin zijn we allemaal arm, bv arm van geest.

We moeten belang hechten aan menselijke relaties.

Vragen uit het publiek?

Waarom faalt men om te doen wat afgesproken is?

85000 families beheersen alles…

Corruptie van het politiek systeem.  

Hoe de basiswaarden veranderen?

Blijft een probleem. De strijd is niet enkel om het
materiële maar ook om de gedachten.

Er moet meer ruimte gegeven worden aan onderwijs.

Liefde geven. Basiswaarden.

Er zijn vele “spelers” en dat maakt het zeer complex.
Geen simpel plan. Doelstellingen dienen gezet te worden en daar dan ook naar
gestreefd. Een kwantitatief probleem. We zitten nog niet op het spoor maar
bijna.

Jeffrey Sachs is geen fan van politieke leiders want de
meesten doen het zuiver uit eigen belang (public relations). Je kan er niet op
rekenen! De mensen zelf kunnen de politiekers op andere gedachten brengen. Kies
de richting die het systeem uitgaat maar kies de doelen goed!

Gerard Bodifee riep dan weer op om de wetenschappers niet
te vertrouwen. Er wordt geen rekening gehouden met de realiteit. Er zijn te
veel voorspellingen die voor doemdenken zorgen. We weten het niet. We dienen
ons bewust te zijn van de vervuiling e.d. We hebben nood aan globale energie.
Ooit was Europa inventief.

Energie diplomatiek. Vrede met mekaar. Spirituele
emancipatie is hoognodig. We zijn zielen (souls) en die is zuiver. We volgen
een religie en dat schept een afstand met de “ander”. De vleesindustrie zorgt
voor 18 procent van de CO2 uitstoot, 14 procent is te wijten aan industrie,
auto, vliegtuigen,… We zijn één grote familie van zielen. Het broederschap van
liefde, kennis, gelukzaligheid, educatie, vegetarisme, compassie.

Wat is de rol van politieke correctheid in dit debat?

Jeffrey Sachs zei dat de aarde thermisch gezien en
gemeten uit balans is. De input is zonne-energie en de output infrarood. Dit is
duidelijk te zien vanaf de metingen in 1824 van Jean Baptiste Joseph Fourier.
Gerard Bodifee weerlegt het doemscenario.

Slotsom: we dienen samen te werken!      

take down
the paywall
steun ons nu!