De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Bart De Wever heeft me afgevoerd per 19/09/2014” of “hoe val je uit de boot in deze “Sociale?” “Samenleving?” En dit omdat je bv “anders” bent”…

donderdag 2 oktober 2014 17:43
Spread the love
Zonder in de slachtofferrol
te willen kruipen wens ik bij deze even een reflectie en wat kanttekeningen te
plaatsen bij een volledig uit de hand gelopen “v-echtscheiding”.

Excuses ook dat “ik” over
mezelf ga praten maar het gaat moeilijk anders…

Toen ik erachter kwam (periode
van zelf-psycho-analayse -cfr C.G. Jung- over een 15-tal jaar) dat ik een vrouw
ben in een mannenlichaam en dat sinds 07/2012 ten volle toon door me vrouwelijk
te kleden en op te maken e.d. hebben daar bepaalde personen een “probleem” mee.

Mijn ‘lieftallige echtgenote’
is me beginnen “zwart” te maken bij collega’s, arbeidsgeneesheer, vrienden,
kennissen, e.a. middels brieven en “gesprekken”. Ze is naar de huisdokter
gestapt en een “omstandig medisch rapport” gaan afdwingen dat moest bevestigen
dat ik ‘geestesziek’ (sic) ben en dat lukt haar dan nog zonder dat die dokteres
mij “consulteert”! 

Gevolg: ik diende te
verschijnen voor de Vrederechter die zoals gewoonlijk “de vrouw” gelijk geeft
en totaal partijdig was. Vermoed zelfs “afgesproken spel” want de griffier
noteerde niet eens. Hierdoor werd ik onbekwaam verklaard en onder bewind
geplaatst en daarna op 6 september 2012 Gedwongen Opgenomen (collocatie) in “de
psychiatrie” na eerst “gepasseerd” te zijn in de isolatiecel voor 2u15! “de
procedures”… en was  2 uurtjes daarvoor
op “check-up” geweest bij pneumologie…

Velen lopen van de opsluiting
in een isolatiecel een trauma op! Had een stripverhaal van Blake en Mortimer bij
en heb af en toe eens gezwaaid naar de camera en zittend mijn plasje gemaakt op
de voor zelfmoordpogingen beveiligde wc en ook veilig mijn handjes gewassen.
Edoch zie ik dat je het gewoonweg niet kan tegenhouden mocht iemand zijn/haar
leven willen beëindigen! Mijn tas werd niet eens nagekeken of afgenomen! 

Ik mocht/kon niemand
contacteren, een crimineel heeft meer rechten want die mag zijn advocaat telefoneren…
De celdeur ging open en werd  opgewacht
(zonder enige uitleg) door 4 verplegers en 2 politieagenten. Afgevoerd als een “gevaarlijke
gek” en opgesloten in een PAAZ… De G.O. werd bevestigd door weer eens een
beïnvloedde Vrederechter (vrouwtje mocht er eens eerst mee praten en vanwaar ze
wist dat ik om 15u diende te verschijnen is mij nog steeds een raadsel…). Daar “zit”
je dan voor minstens 40 dagen. In beroep ben ik gelukkig vrijgesproken door de
rechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg want men wou de opsluiting  met minstens een jaar verlengen en me spuiten
beginnen geven! Vele psychiaters lijden aan “correctiegedrag” m.i. en vraag me
af of dát geen “stoornis” is?

Heb daar het een en ander
gezien/meegemaakt in “de psychiatrie” en de ponering verleden jaar door een
psychiater in een tijdschrift kan ik volledig beamen: hij zei dat de
psychiatrie nog in de middeleeuwen zit en we dan de middeleeuwen nog geweld aan
doen… Stof voor een boekje later!

In het vonnis staat dat ik
een gevaar voor de maatschappij ben, een gevaar voor mezelf, aan
hoogheidswaanzin lijd, lijd aan de geestesziekte ‘psychose’! Ook is het een
aanslag op het heterohuwelijk want als een “vrouw” met een “man” trouwt dan
wordt dit geacht zo te blijven staat er letterlijk! Zoniet: corrigeren dus! Mijn
“zijn” staat ten andere nog steeds vermeld in de DSM-V als een stoornis, nl
“genderdysforie” (alhoewel wat afgevlakt want een dysforie is het tegendeel van
euforie) maar zou deze term/’ziekte’ graag zien verdwijnen uit het “werkje”
genaamd DSM! Homo’s en lesbienne’s dienden ook nog “bijgewerkt” te worden tot 17/05/1990
(dag dat dit geschrapt werd als ziekte door de WHO).

Dat is dan nog niet alles.
Was wel terug thuis maar dan heeft mijn partner kunnen bekomen dat ze me op
straat kon laten zetten = uitdrijving uit eigen huis door deurwaarder en
politie. Hopla, ineens dakloos zonder inkomen… Ben dan opgevangen bij een
vriendin en later tijdelijk in Brussel in de AiKiDoschool Ban Sen Juku
mogen/kunnen gaan wonen. Daarna kwam de WOGA2013 aan bod en als vrijwilliger
boekhouder kon/mocht ik op het secretariaat gratis wonen.

Daar aan alles een einde komt
en een tip kreeg van iemand bij Elcker-Ik Centrum: “kijk eens op de webstek van
SamenHuizen.be” is Schoonheidsintituut Artemis te Borsbeek uit de bus gekomen
waar ik sinds 15/12/2013 in co-housing woon en heb dan ook een leefloon
aangevraagd want anders kan je de huur en kosten niet betalen…

Daar ik thuis niet meer
binnenmag heeft mijn inmiddels ex ook nog eens de ambtelijke schrapping
aangevraagd per 15/03 die dus onlangs is bevestigd. Ben gaan praten met de
wijkagent en de mensen van het districtshuis Hoboken maar dat zijn de “regels
van de maatschappij” = je woont daar niet meer = schrapping uit het
bevolkingsregister en we moeten ons werk doen = men houdt geen rekening met
“uitzonderingen” en zeker niet met hoe het komt. Ook ben ik niet met de
noorderzon vertrokken want in het politieverslag staat mijn adres te Borsbeek edoch
geen melding dat ik op straat ben gezet per 26/06/2013…

In co-housing kan je best
niet domiciliëren daar de wetgeving nog niet is bijgewerkt en nog beschouwd
wordt als “samenwonen” = je inkomen wordt samengevoegd en mocht ik schulden
maken en niet terugbetalen dan wordt mijn hospita mee aangeslagen…

De gevolgen van een ambtelijke
schrapping zijn:

Je
hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België. Je
hebt een ongeldige identiteitskaart, je ondervindt problemen bij de
bank, ziekteverzekering, VDAB, … Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten
(bv het leefloon) en burgerrechten.

Maar
zoals altijd is er ergens wel een vangnet of oplossing en kan het OCMW daar
voor zorgen = je kan een gratis referentieadres bekomen edoch neemt dit dan
tijd en “geld” daar je allerlei documenten terug in orde moet laten maken en
een nieuwe id-kaart dient aan te vragen. Je moet wel eerst geschrapt zijn, men
werkt niet proactief wat ik ook al niet begrijp. Dus je dient eerst in “de
soep” te belanden…

Edoch correctie op 20 oktober l.l. = het OCMW komt op de belofte terug om een referentieadres toe te kennen met te zeggen dat dit enkel kan als je dakloos bent…!

Sinds
ik wist van de aanvraag voor schrapping, wat ik via het OCMW te weten kwam daar
niemand je daar van inlicht, heb ik achtereenvolgens 3 advocaten “gehad” maar
geen een die raad gaf of (re)ageerde… Vraag me af waarom je eigenlijk een
advocaat nodig hebt dan? Ik dacht dat dit een “raads”man was… Niet dus. Wel
ereloon + btw vragen of als het een pro-deo is zo weinig mogelijk doen…

Naar ik vernomen heb ben ik evenwel niet alleen
want velen die zich “outen” krijgen het een en ander te verwerken. Kan mij dus
best inbeelden dat velen depressief worden, psychologisch of zelfs
psychiatrisch dienen begeleid te worden en menige zelfmoord plegen daar de druk
van “de maatschappij” te groot is!

Kan er wel tegen dankzij mijn AiKiDo verleden en
oosterse filosofie en het bestuderen van alle religies en andere
levensbeschouwingen en zeker door mijn spirituele instelling; vele cursussen,
workshops, seminaries, e.d. te volgen alsook veel vrijwilligerswerk te doen =
kan mij best verdedigen maar plezant is anders en zou wel eens “in eer” wensen
hersteld te worden! Advocaten helpen je dus gewoonweg niet = je dient alles
zelf te doen! De enige uitzondering was een vrouwelijke advocate maar zij is
spijtig genoeg gestopt…

Conclusie:
er is heel veel werk aan de winkel want de “regels en wetten” houden helemaal
geen rekening met “de mens” én het is totaal onrechtvaardig en discriminerend…

Maar “ik ben die ik ben en evolueer verder” – stap
voor stap…

een mogelijke oplossing = http://www.ikclaimmijnnaam.be/

Wordt
vervolgd!

take down
the paywall
steun ons nu!