Toen nog Vicepresident Joe Biden en premier Netanyahu bij een bezoek van Biden aan Israël in 2016 Creative Commons Attribution 2.0
Jeffrey Sachs, Common Dreams,

Zal zijn steun aan Netanyahu Biden zijn herverkiezing kosten?

VS-econoom Jeffrey Sachs voorspelt dat Biden de verkiezingen dreigt te verliezen als hij niet stopt met de steun aan de genocide in Gaza. De President van de Verenigde Staten moet het Amerikaanse beleid uit de handen van de Israëlische lobby halen en moet stoppen met het Israëlische extremistische en uiterst illegale beleid te steunen.

donderdag 29 februari 2024 16:09
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*  *  *

Het kabinet van de Israëlische Eerste Minister Bibi Netanyahu zit vol religieuze extremisten die geloven dat de Israëlische brutaliteit in Gaza uitgevoerd wordt op bevel van God. Volgens het Boek van Joshua in de Hebreeuwse Bijbel, door geleerden gedateerd in de 7de Eeuw voor Christus, beloofde God het land aan het Joodse volk en gaf Hij bevel de andere volkeren, die in het beloofde land woonden, uit te roeien.

Deze tekst wordt vandaag door extreme nationalisten in Israël, inclusief door vele van de ongeveer 700.000 Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever in de -in strijd met het internationale recht- bezette Palestijnse gebieden, aangehaald. Netanyahu zet de religieuze ideologie van de 7de eeuw voor Christus in de 21ste eeuw voort.

Vanzelfsprekend zit de overgrote meerderheid van de hedendaagse wereld, inclusief de grote meerderheid van de Amerikanen, niet op dezelfde lijn als de Israëlische zeloten. De wereld is veel meer geïnteresseerd in de Conventie over Genocide van 1948 dan in de zogezegd door God opgelegde genocides in het Boek van Joshua. Het Bijbelse idee dat Israël het Palestijnse volk zou moeten uitmoorden of verbannen uit zijn eigen land wordt niet aanvaard. Voor het gros van de wereld moet de twee-staten oplossing het algemene beleid zijn, omkaderd  door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de de regering van de Verenigde Staten.

President Joe Biden zit daarom vast tussen de machtige Israëlische lobby langs de ene kant en de opinie van de Amerikaanse kiezers en van de wereldgemeenschap langs de andere kant. Gezien de macht van de Israëlische lobby en de grote sommen die deze spendeert in bijdragen aan de verkiezingscampagnes, tracht Biden beide kampen te behagen: Israel steunen maar niet het Israëlische extremisme. Biden en zijn Minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, hopen de Arabische landen in een nieuw open vredesproces van onbepaalde duur te lokken, met de twee-staten oplossing als de ver afgelegen doelstelling die nooit bereikt wordt.

De Israëlische hardliners zullen natuurlijk elke stap op deze weg blokkeren. Biden weet dit allemaal maar heeft nog de illusie van een vredesproces. Biden hoopte ook tot voor kort dat hij Saudi Arabie zou kunnen verleiden tot een normalisatie van zijn betrekkingen met Israel in ruil voor F-35 vechtvliegtuigen, toegang tot nucleaire technologie en een vage belofte van een twee-staten oplossing, ooit… ergens…

President Joe Biden zit daarom vast tussen de machtige Israëlische lobby en de opinie van de Amerikaanse kiezers en de wereldgemeenschap

De Saudi’s willen daar niets van weten. Ze verklaarden dit klaar en duidelijk op 6 februari:

“Het Koninkrijk roept op tot de opheffing van de belegering tegen het volk van Gaza; de evacuatie van de burgerslachtoffers; de navolging van de internationale wetten en normen en de humanitaire wetten; en het vredesproces in overeenstemming te voeren met de resoluties van de Veiligheidsraad en de Verenigde Naties en het Arabisch Vredesinitiatief, dat streeft naar het vinden van een rechtvaardige en allesomvattende oplossing en de schepping van een onafhankelijke Palestijnse staat gebaseerd op de grenzen van 1967, met Oost Jerusalem als hoofdstad.”

Op het thuisfront is Biden geconfronteerd met AIPAC, het onschuldig genaamde Amerikaans Israëlische Comité voor Openbare Zaken (American Israël Public Affairs Committee), de leidende organisatie van de Israëlische lobby. AIPAC’s landurige succes bestaat in het omvormen van miljoenen dollars campagnebijdragen in biljoenen dollars Amerikaanse steun aan Israël, een ongelooflijk groot rendement. Vandaag streeft AIPAC ernaar 100 miljoen campagnesteun aan de verkiezingen van november dit jaar om te vormen tot een 16 biljoen dollar bijkomend steunpakket voor Israel.

Tot op vandaag werkt Biden verder samen met AIPAC, Zelfs indien hij hier jongere stemmers bij verliest. In een Economist/YouGov peiling van Januari 21-23, hield 49% van de jongeren tussen 19 en 29 jaar vol dat Israël een genocide aan het plegen is tegen de Palestijnse burgerbevolking. Enkel 22% zei dat, in het Israëlisch-Palestijnse conflict hun sympathie uitging naar Israël, tegen 30% naar Palestina, en de overige 48% zeiden dat “hun steun naar beiden ging” of dat ze onzeker waren. Enkel 21% was akkoord met het leveren van meer militaire hulp aan Israël. Israël heeft de jongere Amerikanen helemaal van zich vervreemd.

Terwijl Biden opriep tot vrede op basis van de twee-statenoplossing en tot een afname van het geweld in Gaza, borstelde Netanyahu Biden schaamteloos opzij, waarmee hij Biden zodanig provoceerde dat die hem verschillende malen een eikel noemde. Maar het is Netanyahu, niet Biden, die het in Washington voor het zeggen heeft. Terwijl Biden en Blinken hun handen wringen omwille van het extreme geweld uitgeoefend door Israël, ontvangt Netanyahu de VS bommen en zelfs Biden’s totale steun aan het 16 biljoen pakket zonder geen enkele rode lijn vanwege de VS.

Om de absurditeit -en de tragedie- van de toestand te bevatten, volstaat het te luisteren naar de verklaring van Blinken in Tel Aviv op 7 februari. Eerder dan enige grenzen te stellen aan het Israëlische geweld, mogelijk gemaakt door de VS, verklaarde Blinken dat “het aan de Israëliërs ligt om te beslissen wat zij willen doen, wanneer zij het wensen te doen en hoe zij het wensen te doen.

Niemand zal dergelijke beslissingen nemen in hun naam. Het enige dat we kunnen doen is hen tonen wat de mogelijkheden zijn, wat de opties zijn, hoe de toekomst er zou kunnen uitzien en die vergelijken met de alternatieven. En het alternatief oogt vandaag als een eindeloze cyclus van geweld en vernieling en wanhoop.”

Op 20 februari gebruikten de VS  hun veto om het Algerijnse voorstel tot resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren, af te ketsen. De Amerikaanse ambassadeur, Linda Thomas-Greenfield, noemde deze inspanning “een illusie” en “onverantwoordelijk”. Biden stelde een zwak alternatief voor, oproepend tot een staakt het vuren “zo snel als mogelijk uitvoerbaar,” wat dat ook moge betekenen. In de praktijk zou dit zeker ook betekenen dat Israël eenvoudigweg zou verklaren dat een staakt het vuren “niet mogelijk uitvoerbaar” is.

Biden moet het beleid van de Verenigde Staten terughalen van bij de Israelische lobby. De Verenigde Staten moeten een einde maken aan het Israelische extremistische en uiterst illegale beleid. En de Verenigde Staten zouden geen fondsen meer mogen toewijzen aan Israel tenzij en wanneer Israel het internationaal recht, inclusief de Conventie over Genocide, en de ethische regels van de 21ste eeuw respecteert.

Biden zou moeten aan de kant van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties staan en oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren alsook de onmiddellijke toepassing van de resolutie over de twee-staten oplossing, inclusief de erkenning van Palestina als 194ste lidstaat van de Verenigde Naties, een stap die reeds meer dan tien jaar overtijd is vermits Palestina zijn lidmaatschap aanvroeg in 2011.

De Verenigde Staten moeten een einde stellen aan hun steun aan het Israelische extremistische en uiterst illegale beleid

De Israelische leiders hebben niet de minste wroeging getoond bij het doden van tienduizenden onschuldge burgers, het verplaatsen van 2 miljoen bewoners van Gaza en het oproepen tot een ethnische schoonmaak. Het Internationale Gerechtshof heeft beslist dat Israel hoogstwaarschijnlijk een genocide aan het uitvoeren is en dat het volgend jaar of iets later tot een definitief besluit van genocide zou kunnen komen.

Biden zal de geschiedenis ingaan als een facilitator van genocide. Maar hij heeft nog een kans om de president te zijn die een genocide heeft voorkomen.

 

Jeffrey Sachs was topadviseur van verschillende VS regeringen en van de VN.

Dit artikel verscheen eerder op Common Dreams.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!