and

Met zijn veto in de VN-Veiligheidsraad steunt VS de genocide op het Palestijnse volk

Op de VN-Veiligheidsraad van vrijdag 8 december stemden dertien van de vijftien leden voor de resolutie voor een staakt-het-vuren in Gaza. Toch werd de resolutie verworpen, omdat de VS zijn veto gebruikte. De resolutie was ingediend door de Verenigde Arabische Emiraten, met de steun van meer dan 100 landen.

donderdag 14 december 2023 12:58
Spread the love

 

VS geïsoleerd

Het rapport van de Verenigde Naties schrijft over de resolutie: “De tekst, ingediend door de Verenigde Arabische Emiraten, eiste een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars, evenals de verzekering van humanitaire toegang.”

In minder dan 24 uur bracht deze “duidelijke en korte” tekst minstens 97 mede-indieners bijeen die de wensen van wereldleiders, humanitaire organisaties en de buitengewone oproep van de secretaris-generaal overnamen. Antonio Gutteres had – hoogst uitzonderlijk – een beroep gedaan op artikel 99 van het Handvest van de Verenigde Naties om de Veiligheidsraad bij urgentie samen te roepen.

In een poging om zijn niet te rechtvaardigen veto alsnog uit te leggen, verwees de vertegenwoordiger van de VS naar het “onevenwichtige karakter” en “het gebrek aan voeling met de realiteit” van de ontwerptekst en de “weigering van de co-auteurs om een veroordeling op te nemen van de gruwelijke daden van Hamas tegen Israël op 7 oktober”.

De VS bekritiseerde ook dat de resolutie het recht van Israël om zich tegen terrorisme te verdedigen niet erkent, met het argument dat een “onvoorwaardelijk” staakt-het-vuren “onrealistisch en zelfs gevaarlijk” is.

Deze debatten tonen nog maar eens hoe ongelijk en onrechtvaardig de Verenigde Naties en zijn Veiligheidsraad optreden

De Russische Federatie hekelde het VS-standpunt als “een destructieve aanpak” en verweet Washington dat het Israël blindelings steunt en de facto elke oplossing verhindert. China veroordeelde de schaamteloze hypocrisie, die eens te meer de dubbele standaard illustreert.

Het Verenigd Koninkrijk, dat zich van stemming onthield, en Frankrijk, dat voor de resolutie stemde, durfden zich niet openlijk tegen de ontwerpresolutie te verzetten vanwege hun publieke opinies, maar namen toch het leidmotief van de Verenigde Staten over: ook zij “betreurden het ontbreken van een veroordeling van Hamas en andere terroristische groeperingen”.

Eén veto veegt overweldigende meerderheid weg

Afgezien van de uitslag van de stemming, die Israël alleen maar kan aanmoedigen om door te gaan met zijn genocide op het Palestijnse volk, tonen deze debatten in de Veiligheidsraad nog maar eens hoe ongelijk en onrechtvaardig de Verenigde Naties en zijn Veiligheidsraad optreden. Terwijl 13 van de 15 landen voor een staakt-het-vuren stemmen, heeft Israël maar één veto nodig om zijn genocide op het Palestijnse volk voort te zetten.

Dit is niet de eerste keer dat het Palestijnse volk met deze situatie wordt geconfronteerd. De beslissing om Palestina in 1947 in twee staten te verdelen werd genomen toen de meeste staten nog gekoloniseerd waren. Ook het feit dat vijf staten een veto hebben en geen enkel Afrikaans land, onderstreept de ongelijke manier waarop de VN functioneert.

De toekomst van de wereld speelt zich nu af in Palestina

Tot slot blijkt uit de argumenten van de belangrijkste Westerse landen dat Israël inderdaad de lokale agent is van de Westerse belangen in deze regio, die vanwege haar olie- en gasrijkdom en als kruispunt tussen Afrika, Europa en Azië, een bijzonder strategische regio is.

De Palestijnse kwestie concentreert duidelijk de tegenstellingen in de wereld. Het betekent zowel de tragedie van het Palestijnse volk als hun heldenmoed. De toekomst van de wereld speelt zich nu af in Palestina.

 

Verder lezen

Veiligheidsraad: de ontwerpresolutie die oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza stuit op een Amerikaans veto”, Verenigde Naties, 8 december

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!