Copyright: Filippo Taddei/MSF Countries: Mediterranean Sea, Mediterranean Sea Date taken / Date Recorded: 23 October, 2021 Caption / Description: On the evening of the 23rd of October, a rubber boat with 95 people on board, was about to be intercepted by the Libyan Coast Guard, MSF teams arrived on time to carry out the rescue safely.
Opinie -

Er valt niets te juichen met de Europese migratiedeal

Migratie blijft brandend actueel. In België werden we afgelopen maanden geconfronteerd met een opvangcrisis, er stierven deze week nog maar eens 78 migranten en vluchtelingen in Griekenland, er zijn ook nog steeds meer dan 500 mensen waaronder ook meer dan 100 kinderen vermist, en op Europees niveau werd een migratiedeal gesloten door de lidstaten. Helaas zal die deal geen oplossing bieden voor de onmenselijke omstandigheden waarin heel wat mensen vertoeven en zal het niet leiden tot betere en veiligere leefomstandigheden. Integendeel, het Europees akkoord holt extreemrechtse frames na en vergeet het basisprincipe van migratiebeleid: menselijkheid.

vrijdag 16 juni 2023 16:56
Spread the love

 

Een menselijk migratiebeleid vertrekt vanuit enkele principes. Eerst en vooral moet er gekeken worden hoe de oorzaken van migratie kunnen worden aangepakt. Mensen ontvluchten hun land niet zomaar; ze worden geconfronteerd met armoede, klimaatverandering, oorlog, misdadige regimes … Het Europees migratieakkoord houdt geen rekening met het aanpakken van die oorzaken. Wat doet het dan wel? Het creëert net een groter gevaar voor zogenaamde pushbacks. Er wordt dus niet gezorgd voor een aanpak van oorzaken enerzijds en anderzijds wordt er wel een gevaar gecreëerd om deze mensen ‘terug’ te sturen. Een onmenselijk cyclus.

Mensen ontvluchten hun land niet zomaar

Een tweede en misschien wel meest problematische aspect van dit akkoord, is het feit dat er wordt gewerkt met een grensprocedure. Die grensprocedures zullen ertoe leiden dat mensen voor een langere tijd zullen worden vastgehouden aan de Europese buitengrenzen. Het resultaat hiervan zal enkel grootschalige detentie van vluchtelingen en asielzoekers zijn, ook van kinderen. Die detentiecentra zien we vandaag al in bijvoorbeeld Griekenland: grote complexen omringd door prikkeldraad waar gezinnen met kinderen worden opgesloten. Onbegrijpbaar, voor Jong Groen is het altijd duidelijk: kinderen sluit je niet op!

Tot slot is er in het akkoord ook geen sprake van een effectief solidariteitsmechanisme, laat staan over het werk maken van veilige en legale migratieroutes! Landen kunnen opvang voor asielzoekers afbetalen en kunnen zo hun plicht om mensen op te vangen gewoon omzeilen met toestemming van de EU. Mensen worden tot koopwaar gereduceerd en het zorgt ervoor dat landen niet gedwongen worden om asielzoekers op een menswaardige manier op te vangen via een solidair Europees systeem.

Landen kunnen opvang voor asielzoekers afbetalen en kunnen zo hun plicht om mensen op te vangen gewoon omzeilen

Dus nee, er valt niet te juichen met de Europese migratiedeal. Het Europees Parlement heeft nog veel werk aan de winkel om van dit akkoord een menselijk en rechtvaardig akkoord te maken. Voor Jong Groen is het belangrijk dat we stoppen met beleid te voeren dat gebaseerd is op electorale belangen en het achterna hollen van extreemrechts. We moeten nu inzetten op een menselijk en rechtvaardig migratiebeleid. Dat zullen we enkel bereiken door een effectief en rechtvaardig solidariteitssysteem tussen de Europese landen te creëren, veilige en legale toegangswegen naar de EU op te zetten en werk te maken van duurzame oplossingen zoals circulaire arbeidsmigratie enerzijds en duidelijke, goede kaders voor regularisatie van migranten anderzijds. Enkel zo creëren we een warm en menselijk migratiebeleid.

 

Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans

Covoorzitters Jong Groen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!