Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Een menselijk migratiebeleid vertrekt vanuit enkele principes. Eerst en vooral moet er gekeken worden hoe de oorzaken van migratie kunnen worden aangepakt. Mensen ontvluchten hun land niet zomaar; ze worden geconfronteerd met armoede, klimaatverandering, oorlog, misdadige regimes … Het Eu...

  Dit werd al meerdere malen vastgesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. Ondertussen is een eerste slachtoffer gevallen in het kraakpand in Brussel. Dit gebeurde niet zomaar, want we weten al lang dat er te veel mensen wonen binnen een te kleine capaciteit. We weten al...

  Het is voor ons onbegrijpelijk dat de staatssecretaris weigert om een structurele oplossing te creëren voor de mensen die op straat slapen. Tijdens de zomer van 2021 zagen we ook al een andere crisis in het asiel- en migratiebeleid toen een 400-tal mensen zonder papieren in hongerstakin...

  Van 6 tot 18 november 2022 gaat in Sharm El-Sheikh, Egypte de 27e editie van de 'Conference of the Parties' van het UNFCCC door, beter bekend als COP27. Het UNFCCC is de organisatie binnen de Verenigde Naties die werkt aan oplossingen voor de klimaatcrisis. Met 198 lidstaten of 'parties...

  Onafhankelijk Daarnaast verzwakt dit de unieke positie van het KRC als voorvechter en beschermer van kinderrechten. De focus die ze nu hebben zorgt voor een onafhankelijk beleid waarmee ze de vinger aan de pols houden in Vlaanderen. En dat is nodig, de cijfers moeten ons allemaal wakk...

kerncentrale Doel

  Met Jong Groen vonden we de oorspronkelijke nuchterheid rond de kernuitstap, bij het stemmen van het regeerakkoord, gezond. Maar nu stellen we zelf uit wat we de vorige regeringen al een jaar lang aan het verwijten zijn. Ja, we blijven pleiten voor meer hernieuwbare energie. Ja, we bekijk...

  Met dit Woonprotest willen we o.a. pleiten voor het sneller wegwerken van wachtlijsten voor sociale woningen. We moeten de zwakste groepen in onze samenleving helpen in plaats van hen in de kou te laten staan. Wonen is immers een grondrecht. zonder sociale woning betalen zij vaak te vee...

  Over de afschuwelijke mensonterende doop die Sanda Dia in 2018 moest ondergaan zijn we het als Leuvense politieke jongeren allemaal eens: dit moet sterk veroordeeld worden. Toen nieuwe feiten uit de reconstructie van de beruchte avond aan het licht kwamen, liet dit ons niet onbe...

Ondanks een ontbossingsverbod verdwijnt er in Vlaanderen 263 hectare bos, oftewel 400 voetbalvelden per jaar. Wie ontbost, moet compenseren, en dus zit er vandaag 8 miljoen euro compensatiegeld in het zogenaamde boscompensatiefonds. Ondertussen zijn sommige gemeenten bezig met de oplijsting van p...

Jong Groen is niet tegen het experimenteel verbeteren van zaden, gewassen en teelten. Jong Groen is wél tegen een wetgeving die het mogelijk maakt dat slechts enkelingen dit recht hebben. Deze afhankelijkheid van landbouwers brengt hun voedselsoevereiniteit én de biodiversiteit op onze planeet in...

Load More