Foto: Steven Arents
Reportage -

Huisje, tuintje, boompje, woonprotest in Antwerpen

Vlaams minister Diependaele (N-VA) besliste recent 500.000.000 euro voor sociale woningen te versluizen naar de privé. Je kan een gefaald beleid niet zomaar uitbesteden. Er staan 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, jongeren hebben het moeilijker om een betaalbare woning te vinden en er is amper communicatie tussen het Vlaams en lokaal niveau … Daarom organiseerden Jong Groen, Jongsocialisten en Comac zondag 13 maart een woonprotest op het Operaplein in Antwerpen.

maandag 14 maart 2022 06:15
Spread the love

 

Met dit Woonprotest willen we o.a. pleiten voor het sneller wegwerken van wachtlijsten voor sociale woningen. We moeten de zwakste groepen in onze samenleving helpen in plaats van hen in de kou te laten staan. Wonen is immers een grondrecht. zonder sociale woning betalen zij vaak te veel voor te weinig woonkwaliteit …

Verder willen we dat de Vlaamse regering betaalbare woningen voor jongeren stimuleert. Voor ⅔ van de 21- tot 35-jarigen is een eigen woning vandaag onbetaalbaar. We hebben perspectief nodig!

Bij Jong Groen merken we dat deze problematiek sterk leeft bij onze leden. Jongeren hebben heel wat vragen en bezorgdheden over betaalbaar en menswaardig wonen. Tegelijk is dit een erg complex en technisch thema waar veel jongeren nog verloren in lopen. Er is dus nood aan meer informatie.

We trachten onze leden dan ook zoveel mogelijk te informeren door bijvoorbeeld een themadag te organiseren. We nodigen relevante sprekers, zoals Samenhuizen, uit om het woonthema behapbaar te maken. Een groot heikel punt voor jongeren is co-housing. Voor velen is dit de enige manier om een betaalbare woonst te vinden, maar juridisch is het erg complex. Daarom pleiten we met Jong Groen voor een wettelijk statuut dat flexibeler is, zodat mensen die willen co-housen geen onnodige nadelen ondervinden, zoals het verliezen van een uitkering.

Deze boodschap gaat de gehele samenleving aan en daarom zetten we ons samen met Jongsocialisten en Comac in om deze problemen aan te kaarten. We zetten ons met alle linkse jongerenpartijen in voor dit initiatief. Zo kunnen we een duidelijke boodschap leveren aan de Vlaamse Regering: wonen is een mensenrecht!

 

Foto’s van de actie op zondag 13 maart in  Antwerpen:

De actievoerders tekenden 170.000 streepjes op de grond als symbool voor de 170.000 mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Foto: Jarrin Van Der Made en Muroni Francesco.

Jarrin Van Der Made en Muroni Francesco.

Jarrin Van Der Made en Muroni Francesco.

Jarrin Van Der Made en Muroni Francesco.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!