Winterfeit, over een door de politie doodgeschoten patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis

Winterfeit, over een door de politie doodgeschoten patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis

dinsdag 4 april 2023 13:47
Spread the love

Op dinsdag 21 maart 2023 werd een patiënt doodgeschoten door de politie in een Brussels psychiatrisch ziekenhuis waar hij gedwongen was opgenomen. Een groep psychiatrische verpleegkundigen, getroffen door de bagatellisering van deze dood, verdedigt “een psychiatrie die zichzelf de middelen geeft voor therapeutische alternatieven waarbij verpleegkundigen en patiënten betrokken zijn”.

Gastbijdrage op Mediapart (oorspronkelijk artikel hier)


Op dinsdag 21 maart 2023 werd een patiënt doodgeschoten door de politie in een Brussels psychiatrisch ziekenhuis waar hij gedwongen was opgenomen.

Onze gedachten en solidariteit gaan uit naar zijn familie en dierbaren, alsook naar de patiënten in het ziekenhuis en de aanwezige verzorgers.

Wij zijn getroffen en geschokt door de omstandigheden waarin deze patiënt is gestorven en door de bagatellisering van zijn dood. De media hebben het over een verhaal van een daad van zelfverdediging, ondersteund door de woorden van de woordvoerder van het Openbaar Ministerie, zonder verdere opmerkingen overgenomen. Dit artikel wil een tegengewicht bieden aan het bewijs van een genormaliseerde dood.

Het slachtoffer is een 49-jarige zwarte man die met een voorwerp zwaait. “Het was geen mes, maar in de commotie werd gedacht dat het een mes was” (bron: AFP). Het lijkt ons essentieel om ons af te vragen wat de dood van een patiënt in het ziekenhuis in dergelijke omstandigheden bagatelliseert, in verschillende bronnen gereduceerd tot een simpel “incident”. Het lijkt ons ook belangrijk te praten over de receptie van waanzin en psychisch lijden in onze maatschappij. Wij stellen hier een kritisch bijdrage voor.

Waanzin zit in het hart van de mens, ze maakt integraal deel uit van iedereen. De psychiatrie die wij waarderen en die wij trachten te beoefenen heeft tot inzet het openen van plaatsen van zorg en opvang van waanzin in haar complexiteit. Het beheer van crisisperiodes vereist veeleisend werk dat geconfronteerd wordt met geweld, of het nu verband houdt met de ziekte of voortkomt uit bepaalde institutionele logica’s. Het is belangrijk de psychiatrische ruimte niet geïsoleerd te laten en de specifieke aard van de psychologische zorg op de voorgrond te plaatsen.

Welke vooronderstellingen over waanzin leiden tot de a priori legitimering van het doodschieten van een patiënt in een zorginstelling? De fatale afloop van dit politieoptreden dwingt ons te onderzoeken hoe angsten worden geconstrueerd en in welke cirkel van geweld ze ons doen belanden. De aanwezigheid van de politie in psychiatrische instellingen is een gewone realiteit in België. De huidige situatie roept vragen op over dit beroep op de ordetroepen en vraagt om een vernieuwing van de modaliteiten van deze interventies, juist omdat deze praktijk wapens introduceert in een ruimte waarvan een essentiële dimensie de opvang is van degenen die zich daar bevinden. Wij nodigen psychiatrische instellingen, zorggroepen en burgers uit om na te denken over instrumenten die de de-escalatie van geweld bevorderen.

De intensiteit van mentale agitatie staat ons niet toe om van patiënten krankzinnigen te maken die door hun uitzonderlijkheid als minder dan menselijk zouden moeten worden behandeld of zelfs met de dood zouden moeten worden bedreigd.

In het geval van deze man zetten we ook vraagtekens bij de fantasieën die op het zwarte lichaam wegen. De gek en het zwarte lichaam verwijzen naar voorstellingen die gemeen hebben dat ze onvoorspelbaardere, sterkere lichamen zijn dan anderen. Wat deze voorstellingen impliciet overbrengen is dat deze lichamen misschien bestialer, minder menselijk zijn. Door te weigeren de dood van deze man te bagatelliseren, weigeren we toe te staan dat deze verraderlijk bijdraagt tot het bestendigen van de mythe van de wilde, die de veiligheid van de samenleving bedreigt. Deze collectieve verbeelding is lange tijd overgedragen, met name via populaire folkloristische figuren. In de Verenigde Staten wordt deze realiteit het Big Black Man Syndroom genoemd.

Ondanks de onzekerheid en het precaire karakter waarin en waarop de zorgpraktijken worden ontwikkeld, hebben we de plicht om de psychiatrische stoornissen steeds weer op te vangen door de veiligheidslogica’s en de machtsverhoudingen die ze vormen onschadelijk te maken.

De dag na de moord kwam een tiental van ons bloemen en kaarsen leggen voor het ziekenhuis. Er was geen spoor van het drama dat zich net had afgespeeld. De volgende dag wordt het eerbetoon aangevuld met een schaal koffie, waarvan we aannemen dat die door een patiënt van de kliniek is achtergelaten.

De dood van deze man verplicht ons kritisch en inventief voort te doen. Wij verdedigen een psychiatrie die zichzelf de middelen geeft om therapeutische alternatieven voor te stellen waarbij zowel verzorgers als patiënten betrokken zijn. Een psychiatrie die de verschillen tussen beide erkent.

Een psychiatrie die de verschillende vormen van vervreemding erkent, zowel sociaal als psychologisch, om een klinische praktijk te ontwikkelen die opgewassen is tegen de psychosociale problemen en die iedereen de zekerheid geeft dat zijn leven telt.

Op dinsdag 21 maart is de winter in Brussel verlengd.

Redactie :

Amory Avigaelle (Psychiatre), Cumps Céline (Médecin), De Freitas David (Psychiatre), Guinot Mathieu (Éducateur spécialisé), Khayar Ibrahim (Interne en Psychiatrie), Krings Andrea (Interne en Psychiatrie), Lantonnois Gilles (Interne en Psychiatrie), Le Nail Aurore (Psychologue), Mercier Clémence (Chercheuse en Philosophie Clinique), Mystakelis Theodore (Interne en Psychiatrie), Paré Anastasiadou Anna (Interne en Psychiatrie), Rebuffat Fanny (Psychiatre), Rego Thomas (Interne en Psychiatrie), Sauvage Géraldine (Chercheuse en Philosophie Clinique), Vaissié Clément (Interne en Psychiatrie).

Collectief die de gastbijdrage ondertekenden:

La Voix des sans papiers de Bruxelles : Collectif autogéré de sans papiers luttant pour le respect des droits fondamentaux.
Collectif de défense des jeunes du Mantois.
ASBL Réseau Hépatite C Bruxelles.
Feux Fracas : Collectif artistique interdisciplinaire.
Humapsy : Association fondée par des patients.
La Santé en Lutte : Collectif de lutte pour un système de santé digne et accessible à toutes et tous.
Democra’psy : Collectif de lutte contre la psychophobie, pour la promotion de la démocratie en psy et la diffusion des savoirs.
Autistes Associé·es ASBL : Association par et pour les autistes.
Bamko : ASBL Féministe, Antiraciste et Décoloniale.
Centre Antonin Artaud, Reims.

Ondertekenaars:

A

Abrieu Alain (Psychiatre, Marseille)
Adad Chloé (Psychologue)
Aguilar Palominos Patricia (Pour le droit à être different et l’humanisation de la psychiatrie)
Ahammad Mounia
Ajari Norman (Maître de Conférences, Université d’Édimbourg)
Albriet Delphine
Alemany Guillaume
Alfonsi Julie (Chercheuse en Philosophie)
Alfonso
Algoet Chloé
Alim Kédy
Alliez Eric (Professeur, Paris 8)
Alvarado Roxanne (Collectif des Femmes)
Amari Najoua (Respecter l’autre dans son intégralité)
Amhis Yacine (Psychiatre, Reims)
Amory Bénédicte (Psychologue)
Anceaux Caroline
André Yaël (Cinéaste)
Archievet (Étudiant en Médecine)
Arnould Magali (Intervenante Chercheuse en Analyse Institutionnelle)
Aron Margaux
Attiba Françoise (Psychologue, Psychanalyste)
Aude (Bipolaire)
Aurore
Ayache Laurence (Psychiatre aussi triste pour la police qui nous aide souvent)
Ayouch Thamy (Psychanalyste)
Azarian Elodie (Psychologue SMES Housing-First)

B

Bachkine Patricia (Travailleuse Sociale, retraitée)
Baconnais Nathalie (Musicothérapeute, Infirmière)
Bantsimba Kevin (La Psychothèque)
Bascoul Sandrine (Psychologue)
Baudry Beatrice
Bauwens Valérie (Responsable Équipe Mobile de Crise)
Bayard Jean-Marie Frantz (Psychiatre de l’Institut Saint Bernard)
Beckers Eve-Marie (Citoyenne)
Béhain Stéphanie
Bellahsen Loriane
Bellahsen Mathieu (Psychiatre)
Ben Yakoub Joachim (Ghent University)
Benjamin (Chicon Citoyen)
Benkhelifa Selma (Avocate Progress Lawyers Network)
Benoit Chloé (Étudiante en reprise d’études en Psychologie )
Bensid Lynda
Bentouhami Hourya (Enseignante-Chercheuse en Philosophie Morale et Politique, Université de Toulouse)
Bichon (Médecin Psychiatre, Clinique de La Borde)
Bidon Pierre
Bieri Jonas (Soignant)
Bivona Gianni (Psychologue Clinicien)
Blache Valentin (Travailleur Social)
Blondel Sylvie (Médecin)
Bluard Christine (Africamuseum)
Blume Noémie (Étudiante en Psychologie)
Bogaert Éric
Bolle Francine (Historienne)
Bonomo Valentine (Éditrice, Autrice, Écrivaine publique)
Bordkom Dominique (Pédagogue Hospitalière)
Boreux Benoît
Bosquee Anne Marie (En soutien à ce combat qui veut mettre l’être humain en avant…)
Boucau Alexia (Psychologue)
Bouhy Delphine (En recherche d’une Psychiatrie Démocratique)
Boulanger Agathe (Infirmière)
Boulvain Louis (Interne Médecin Généraliste)
Bourguignon Juliette (Pédopsychiatre)
Bourlez Fabrice (Psychanalyste)
Bouvier Jorhann (Interne en Psychiatrie)
Breës Gwenaël (Réalisateur)
Bretécher Paul (Psychiatre)
Bries Alice (Psychiatre)
Brisson Claire (Psychologue Clinicienne)
Brisson Olivier (Psychomotricien)
Broder David (Infirmier)
Brotz Alexandre (Psychologue)
Bruggerman Chloé (Médecin Généraliste)
Bucher Muriel (Art Thérapeute)
Burger Léna (Éducatrice Spécialisée)
Buzon Audrey (Psychiatre)

C

Cabay Damien (Infirmier)
Camus Joëlle (Citoyenne concernée et en qui résonne douloureusement cet « incident”)
Cardin Sacha
Carletti Mireille (Médecin)
Carlier Hélène
Carlier Mathilde
Cassou-Noguès Pierre (Philosophe)
Carnevale Mauro (Psychologue)
Cauwe Lucie (Journaliste)
Cazin Emilie (Lutte pour une Psychiatrie Humaine)
Cecilio Laure (Feux.Fracas)
Cellier Rafaël
Cepitelli Robin (Médecin Généraliste)
Chabot Florence
Champagne Pascale
Chardon Marie-Paule (Psychanalyste)
Charlène
Charles Grégoire (Médecin)
Charlie (Militant·e autiste et Fol)
Charpentier Caroline (Avocate)
Chazel Anne-Lise
Chemla Christine (Médecin)
Chemla Patrick (Psychiatre)
Chevreuse
Chierichetti Julia (Psychologue)
Chigot Christophe (Éducateur Populaire)
Chimanuka Isabelle (Psychiatre)
Chinikar Roxanne (Psychologue SSM)
Colas Séverine
Colin Sarah (Merci et solidarité.. condoléances aux proches et à ceux qui l’ont connu)
Collamati Chiara (Maitresse de Conférences en Philosophie Politique)
Colombe Rachel (Chercheuse en Sciences de l’Éducation)
Colpé Lou (Réalisatrice)
Compingt Solène (Intervenante Formatrice)
Conrotte Joëlle (Psychologue au SSM Le Méridien)
Coomans Yorick
Coumans Thomas (Artiste)
Cormann Grégory (Professeur de Philosophie)
Cornejo Nadia (Citoyenne)
Coustillas Romain (Approuve)
Couzis Nina
Crabeels Sandrine (Créative)

D

Da Cunha Maeva
Dab Noémie (Psychologue, Psychanalyste)
Damerdji Farah (Interne en Psychiatrie)
Dammann Juliette (Psychologue Clinicienne)
Dardot Pierre (Philosophe)
Dav
De Backer Galia
De Bassompierre Lucie
De Breusscher Jean-Yves (Éducateur Spécialisé)
De Bruyn Pauline (Médecin)
De Coster Marguerite (Paix à son âme. Puisse sa mort nous humaniser et mettre de la lumière en chacun de nous, et dans notre collectif)
De Liamchine Sarah (Co-directrice de PAC ASBL)
De Rosa Marta (Interne en Psychiatrie)
De Roubaix Benjamin (Pédopsychiatre)
De Smedt Kira
De Smedt Vivian
Debaar Anne (Psychanalyste)
Debaix Eva (Citoyenne)
Debouvries Dominique (Infirmière SISU)
Decabooter Nicole (Juriste et Sociologue)
Deckers Karoline (Psychologue)
Decloux Philippe (Coordinateur d’Édition Jeunesse)
Decloux Saskia
Defalque Frédéric (Pair-Aidant en Santé Mentale)
Delacroix Alexandra (Psychologue Clinicienne)
Deleixhe Martin (Professeur de Science Politique, ULB)
Delhaye Florence
Delion Pierre (Professeur émérite de Pédopsychiatrie)
Delphine (Psychologue)
Denis Parviz
Denos Justine
Derabours Nelly (Infirmière de Secteur Psychiatrique)
Derivaux Wenceslas (Infirmier HDJ Psychiatrie, Dijon)
Deroo Anne
Deroubaix Jean-Claude (Sociologue, Docteur en Sciences du Langage)
Despina M (Bruxelloise)
Desprairies MLaure (Psychologue)
Destrée Nicolas (Étudiant)
Dewez Michel (Psychiatre, Psychanalyste, Ancien chef d’unité à l’hôpital Fond’Roy à Bruxelles)
Deza Guadalupe (ATER Philosophie, Université de Picardie)
Didier Benoît (Psychologue)
Diers Luke (Travailleur Social)
Dissert Matthieu
Dister Christelle (Hommage à la folie présente en chacun de nous)
Domb Anaïs (Psychologue Clinicienne)
Domb Laetitia
Donzé Adrien
Dooms Ornella (Médecin Généraliste)
Dorothée
Du Mortier Pierre (Psychologue)
Dubois Fabien (Étudiant)
Dubois Quentin (Philosophe)
Duchateaux Isabelle (Psychiatre)
Dufeutrelle Sarah (Psychologue Clinicienne, Doctorante en Psychologie)
Duphil-Barché Marion (Comédienne)
Dupont David (Psychanalyste, Bourges)
Dupont Florence
Dupont V. (Psychologue)
Dury Roxane (Infirmière Psychiatrique)
Dussart Alix

E

Edda
Edwards-Grossi Elodie (Maîtresse de conférences, IRISSO, Université Paris Dauphine)
Edwin (Travailleur Social)
Egal Véronique (Psychanalyste)
El Fassi Oussama (Désemparée par la situation)
El Mansouri Soumaya
El Nemr Amina (Psychiatre)
Elias (Éducateur en Centre de Jour)
Englebert Denis
Elise C. (Étudiante en Psychologie)
Elsa (Collectif Fracas)
Englebert Jérôme (Professeur ULB et UCLouvain)
Enot Anne (Pédopsychiatre)
Estelle (Étudiante en Médecine)
Estievenart Mathilde (Interne en Psychiatrie, ULB)

F

Fadabini Sara (Université Paris 8)
Faure David (Psychosociologue)
Fautré Sarah
Fauveau Pasacale (Pédopsychiatre)
Feraud Charlotte (Psychologue)
Ferté Anaïd
Feys Jean-Louis (Psychiatre)
Fonsny Pauline (Réalisatrice)
Forget Marie (Infirmière)
François Julie
Frankard Anne-Christine (Docteur en Psychologie, Psychothérapeute)
Freire Lidia
Fruitman Rébecca

G

Gaignard Lise (Psychanalyste)
Galvano Risa (Humain)
Garmendia Atxen (Psychanalyste)
Gauvry Charlotte (Chercheuse en Philosophie)
Gavroy Antoine (Médecin Généraliste)
Geisen Coline (Travailleuse Sociale)
Georges François (Psychiatre)
Gerlat Jean-Yves (Personne Autiste)
Gevers Michel (Professeur émérite, UCLouvain)
Giannetto Rosaria
Gicquel Maxime
Gillard Magali (Travailleuse Sociale)
Gilon Christine (Sociologue, Socioanalyste, Paris)
Glansdorff Valérie (Philosophe)
Gloaguen Swen
Gobin Corinne (Maître de Recherche FNRS ULB)
Goffinet Line
Gomes Oriane (Intervenante Psychosociale, Psychologue)
Graeven Valérie (Enseignante)
Griz Aliette (Poète·sse)
Guérit Laure
Guévart Madeleine (De tout coeur)
Guichard Margaux (Travailleuse Sociale à l’Autre « lieu »)
Guillaume Catherine (Psychanalyste)
Guillotin Graff Valérie (Psychologue en Pédopsychiatrie)
Gutwirth Serge (Professeur de Droit à la Vrije Unversiteit Brussel)
Guzman Verly Clémence (Psychologue)

H

Habiyambere Antoine (Stop au racisme)
Hachiby Kawtar
Hallet Marion (Conseillère santé, Centre Jacky Morael)
Hamon Damien (Libre Penseur)
Hamonet Mathilde (Interne en Psychiatrie)
Hamou Isabelle
Hannah
Hanne (Repensons la Psychiatrie)
Hartmann Joëlle (Intervenante Psycho-Sociale)
Hassoun Pascale (Psychanalyste)
Henry Marie (Auteure)
Hindryckx Wladimir (Psychologue Clinicien)
Hirach Faïza
Hirtz Natalia (Chercheuse au Gresea)
Hoang (Médecin)
Hogge-Burquel Nicole (Pédopsychiatre)
Holvoet Dominique (Citoyen, Psychanalyste, Directeur d’Institution de Soins)
Holvoet Mathilde (Pédopsychiatre)
Hossolet Thomas (Directeur Général du Centre Psychiatrique Saint Bernard, Manage)
Houbron
Houcke Mathieu (Psychologue)
Houlier Martine
Hrymak-Laumond Sophie
Hussein Iman
Husson Caroline (Comédienne)
Huybrechts (Étudiant en Médecine)

I

Idiko Mikulas (Psychiatre)
Ilbasi Kivilcim (Psychologue)
Ingber David

J

Jacobs Eva
Jacquis Luc (Médecin Psychiatre)
Jaillon Dominique (Socioanalyste)
Jalowica Séverine
Janvier Antoine (Chercheur en Philosophie à l’Université de Liège)
Jaroszewski Julie (Artiste)
Jeanmari
Jillian
Joret Marie
Jourdeuil Lucie
Judith
Julie-Anne

K

Kaplan Catherine (Psychologue Clinicienne)
Karaki Samia (Infirmière chef en Psychiatrie)
Khadija
Kill Marie (Chercheuse en Philosophie Politique)
Klein Largo
Koerver Jean (Accompagnant Systémicien)
Koning Pascale
Kotto Elevyne
Kramerman Rachel (Psychologue, Psychanalyste)

L

Lacroix Astrid (Psychologue)
Laffineur Céline (Citoyenne)
Lagasse Monique (Ne banalisons pas)
Lambert Christophe
Lambert Loïca
Langlois Florent (Psychologue, Reims)
Lannoo-Bourton Elliott (Étudiant)
Lattenist Raphaël
Le Conte Emmanise (Psychologue)
Le Goff Catherine (Enseignante)
Le Louarn Mélanie (Travailleuse en Psychiatrie)
Le Mat Aurore (Réalisatrice)
Le Morzadec Eve
Le Poëc Christophe (Psychologue Clinicien)
Lechien Alexis
Leclercq Florence (Psychologue)
Ledune Florine (Interne en Psychiatrie)
Lefebvre Rébecca (Documentaliste)
Lefevre Sarah (La maladie psychique est une souffrance insurmontable, pas un danger)
Leila Khaled (Interne en Psychiatrie)
Lemasson Martine (Assistante Sociale en Psychiatrie, retraitée)
Lendrin Carine (Psychologue en Établissement Psychiatrique)
Leroij Chedia (Réalisatrice)
Libardi Stefania (Étudiante en psychologie)
Liberatore Laura
Libert Caroline (Intervenante en Psychiatrie)
Lio Elisa (Étudiante en Médecine)
Longin Clément
Louis Camille (Philosophe et Dramaturge)
Lucille (Étudiant·e en Médecine)

M

M’Bhok Richardson Yalombo (Médecin Généralise)
Maison-Sundby Axel (Étudiant)
Magnanini Marzia
Maia
Makanga François (Guide Conférencier et Militant Décolonial)
Malcotti Chloé (Artiste et Enseignante)
Maldague Patrick (Psychiatre)
Maldague Valentin (Interne Psychiatre)
Manah Saliha
Marchal Charlotte
Marchal Christian (Travaille à l’Autre « lieu »)
Marchand Laurence
Margot (AS en Pédopsychiatrie)
Mariette Catherine (Voisine de Concertation)
Marisel Mendez Yepez (Médecin Généraliste)
Maroussia
Martens Francis (Président de l’Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique, et du Conseil d’Éthique de l’APSY-UCL)
Martine (Révoltant)
Matagne Caroline (Cela aurait pu être mon fils, mon voisin, mon neveu…)
Math
Mathelot Anais
Mathonet François
Mathot Emmanuel
Maurice (ASBL Revers)
Mazaud Alexandra (Psychologue Clinicienne)
Mazzocchetti Jacinthe (Professeure)
Meirsschaut Cindy (Solidarité avec vous mes amis. Mon coeur vous accompagne, restons unis)
Mesturini Silvia (Anthropologue)
Meunier Lise (Médecin)
Meziani Agathe Yamina
Michot David
Minswe Valencia
Mirante Grazia (Psychologue)
Mirli
Misztela Natacha (Interne en Psychiatrie)
Molina Alejandro (Infirmier Psychiatrique)
Mongini Claudia
Moonens Alessandra (Médecin)
Morel Chantal
Morin Matthieu (Batteur en retraite)
Morin Wilfried
Mormont Cécile (Directrice – Revers ASBL)
Morterol Soline
Mounia
Mourin Barbara (Espace Semaphore ASBL)
Mukuna Olivier (Journaliste)
Müller-Borle Caroline (Assistante en Psychologie)
Muselle Sophie (Psychologue)

N

Nached Chresten
Nadège (Indignation)
Nancy (Assistante Sociale)
Nerzoug Sarah
Nguyen-Van Bajou Eloïse (Journaliste, Ex-infirmière en Psychiatrie)
Noémie (Étudiante en Médecine)
Nottet Pascal (Professeur associé)

O

Oefassi Oussama (Infirmier)
Olivier Stéphane
Ondel Amandine
Hamici Nabila (Artiste, Architecte, Malade Psychiatrique)
Ossio Suarez Lucia (Psychologue Clinicienne)
Ouali Nouria (Professeure, ULB)

P

Paitier Caroline
Pamelard Mathilde
Panier Olivier (Psychologue)
Papadakou Evi (Psychanalyste)
Papagrou (Justice)
Paris Noémie
Parisel Luc (Psychiatre, Psychanalyste)
Parys Max
Patrick Robert (Enseignant)
Pauline
Pavelka Martin (Pédopsychiatrie Publique)
Peeterbroeck Marie
Périlleux Thomas (Prof. UCL, Intervenant en Clinique du Travail)
Personat (Interne)
Perszow Elias (Travailleur Social)
Petronio JM
Petronio Marie
Petronio Rémi
Peucheret Anaïs (Cadre de Santé en Psychiatrie, France)
Philippe Garance
Piault Thomas (Psychologue et Citoyen lambda)
Pichon Antoinette (Psychologue)
Piermatti Linda (Médecin en Formation Spécialiste)
Pierre Nicolas (Médecin Généraliste)
Pietrak
Pinto Pablo (Psychologue)
Pirson Leopold
Plagnol Laurent
Poncelet Margaux (Psychologue)
Ponsard Christophe (Infirmier Centre Artaud, Reims)
Porte Emilie (Psychologue Clinicienne)
Potier Caroline
Pranchère Jean-Yves (Professeur de Théorie Politique, ULB)

Q

Quaresimin Marco (Musicien, Intervenant, Animateur dans des lieux de soin)

R

Rakotomalala Camille (Psychologue)
Ralet Louis (Interne en Psychiatrie)
Ramallo Isaebel (Psychiatre)
Rastelli Sandrine (Coordinatrice Foyer l’Equipe ASBL)
Reati Isabella (Intervenante Artiste)
Rebuffat Pierre (Enseignant)
Reda
Remy Sarah (Agricultrice)
Renaud
Renoir Milady (Poétesse alliée des luttes des sans papiers et antiracistes)
Renoirte Scarlett
Rey-Camet Marie (Psychiatre, France)
Richel Aloïse (Professeur à Parhelie)
Richelle Lou (Médecin Généraliste)
Rjewsky Nathalie (Comédienne)
Robert Anne (Sexologue)
Robert Grégory
Rodriguez Gérard (Cadre Supérieur de Santé à la retraite)
Rodriguez Joséphine (Soutien totale à la famille, aux patients et aux soignants. Pour une humanisation dans le domaine psychique)
Rodts Gaëlle (Médecin Généraliste)
Rogee Eileen (Interne en Psychiatrie)
Rosenzweig Flora
Rossi Guillaume (Développeur)
Roulet Tiffany (Psychiatre)
Roxane (Artiste)
Roxy (Toutes mes pensées aux proches de la victime)
Royer Benjamin (Psychologue Clinicien)
Rugira Cécile (Militante Féministe et Anti-raciste)
Rui Barros
Ryckewzert Nat (Experte de mon cerveau et de ses troubles, 3 séjours en psychiatrie patriarcale, 1 viol & 1 agression absents de mon dossier)

S

Saidi Nordine (Intervenant Psychosocial)
Santese Cosimo
Sarah (Citoyenne inquiète)
Sawaya Marina (Psychanalyste)
Scemama Marion (Réalisatrice)
Schepens Pierre (Psychiatre)
Schmitt Nicolas (Il n’y a pas de chemin vers la paix, la paix est le chemin)
Schuermans Alice (Médiatrice)
Schurmans Daniel (Une grande inquiétude : c’est le degré zéro de l’intelligence et du soin)
Schyns Dorian
Seigner Hélène
Sellam Liv
Servieres Martine
Severino Rosa
Shani Olmanst
Sherr Camille (Infirmière)
Sibertin-Blanc Guillaume (Philosophe)
Sicham (En colère)
Silva Danièle (Psychologue Clinicienne)
Simonet Esther (Pédopsychiatre)
Simorre Adrien
Skander Ghariani
Skrings
Smal Alexandra (Psychologue en Institution)
Soffritti Sissi (Pour que  les réactions à la folie soient dignes et bienveillantes)
Solpak (Banaliser la violence, c’est la nier)
Sophie (Éducatrice spécialisée)
Sophie K. (Généraliste)
Stengers Isabelle (Philosophe)
Stéphanie F. (Psychologue)
Stokart Luc (Ancien membre du personnel soignant en Psychiatrie)
Stroobants Marcelle (Sociologue)
Szafarz Rachel

T

Teixeira Oliveira Patrick
Terrasson Catherine (Citoyenne)
Therreau Guerut Anne-Marie (Psychologue)
Thiérion Laure (Psychologue)
Thomas (Psychiatre)
Toussaint Anne (Psychiatre, Cliniques de l’Europe, site St Michel)
Tovmassain Tigran
Turine Thomas (Compositeur et Intervenant occasionnel en Psychiatrie)
Tsikalakis Pauline
Tzafestas Heracli (Psychologue)

U

Udovenko Ksenija (Interne en Psychiatrie)
Umutesi Marie Béatrice (Présidente SERCOM ASBL)
Urszula Gaspard
Uwimana Nice

V

Vaes Florence
Van Custem Héloïse
Van Cutsem S.
Van den Broeck Mieke (Avocate)
Van der Linden Margaux
Van Durme Elise
Van Guyse Isabelle
Van Leuven Frédérique (Psychiatre)
Van Lierde Alexia
Van Lieshout Zoé (Interne en Psychiatrie)
Van Outryve Sixtine (Doctorante en Droit à l’UCLouvain)
Van Santen Laure (Infirmière aux Urgences Psychiatriques)
Van Snick Noémie (Psychologue)
Vanbruaene (Interne Psychiatre)
Vandamme Marguerite (Intervenante Psycho-Sociale)
Vandamme Pierre-Etienne (Chercheur)
Vanden Broucke Ria (Psychologue)
Vandenbroucke Marie-Paule (Pédopsychiatre)
Vandercam Andre
Vanderheyden Marie
Vanderstraeten Julie (Juriste)
Vandeuren Anthony (Psychologue Clinicien)
Vanelstande Julie (Psychologue)
Varetto Sébastien
Vengansbek Elisabeth (Citoyenne)
Veri (Justice)
Verliynde Olivier
Verwaerde Lynn
Vial Thierry (Psychologue)
Vialle Simon
Vicky
Violaine Quintin (Approbation totale)
Vitry Isabelle
Vollaire Christiane (Philosophie)
Vranckx Ysaline (Assistante Sociale en Psychiatrie)

W

Wagemans Kevin (Psychologue, Hôpital Saint-Luc)
Wansart Viviane (Artiste de théâtre et soignante)
Willem Sarah (Psychologue)
Willem Sarah Siajef
Willems Angela
Willems Marco (Pair-Aidant)
Winance Martin
Wyns Martine (Il n y a pas de mots face à cette violence. Quel traumatisme pour les familles, les patients et les soignants.)

Y

Youssoufa Ania
Yujun Zhao (Médecin Généraliste)

Z

Zadvat Roxane (Socioanalyste)
Zaiour Soulef (Psychologue)
Zanger Pierre
Zurro Candela (Psychanalyste)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!