Image by tookapic from Pixabay

Inperken groeipakket leidt niet tot betere taalvaardigheid

Naar aanleiding van de resultaten van de KOALA-tests, die de taalvaardigheid van leerlingen in de derde kleuterklas meet, stelt Minister van Onderwijs Ben Weyts voor om te snoeien in het groeipakket van ouders die onvoldoende inspanningen leveren om hun kinderen Nederlands te leren. De Gezinsbond reageert. Het groeipakket moet onvoorwaardelijk zijn.

dinsdag 17 januari 2023 15:43
Spread the love

 

Taalvaardigheid en taalstimulering is belangrijk en vraagt ouderlijke betrokkenheid. Die ouderlijke betrokkenheid groeit door wederzijds vertrouwen, nieuwkomers ervaren vaak niet alleen een kloof met de schooltaal, maar ook met de schoolcultuur. Of de inspanningen van ouders gemeten kunnen worden, en het inperken van het groeipakket kan bijdragen tot meer Nederlands, is dan de vraag. “Er is een premie binnen het groeipakket voor ouders als ze hun kinderen naar de kleuterschool sturen. Die premie leidt er nauwelijks of niet toe dat wie dat niet deed, het nu wel doet”, zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.

Repressie werkt niet

Er zijn geen studies die aantonen dat repressieve maatregelen zoals het intrekken van schooltoelagen enig positief effect hebben op bijvoorbeeld het aantal spijbelaars. Kinderen opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid en voor de Gezinsbond zijn gezinnen de hoeksteen van onze maatschappij. Elk kind moet gelijke kansen krijgen om mentaal en fysiek gezond te kunnen opgroeien. Dat deze toekomstige volwassenen dan sterker in hun schoenen zullen staan, laat geen twijfel. Daar is de hele samenleving bij gebaat. “Het niet koppelen aan de spilindex maakte het groeipakket al een krimppakket. Het eventueel inperken door bestraffing, maakt het daarbovenop een strafpakket”, laat de Gezinsbond weten.

Het groeipakket – de vroegere kinderbijslag – is voor elk gezin een noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen. Het gros van de gezinnen voegt het bedrag van het groeipakket bij het algemene gezinsinkomen. Het groeipakket is dus een zeer belangrijke steun voor gezinnen.

 

Image by tookapic from Pixabay

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!