Podcast - Jade Yorks,

Minder politie? Aflevering 1: Het Probleem

In deze aflevering gaat Jade op zoek naar het antwoord op de vraag waarom politiegeweld ook in België zoveel voorkomt. Jeugdwerker Sofie vertelt een waslijst aan verhalen over traumatiserend politiegeweld, uitsluitend gericht tegen jongeren met migratieachtergrond.

donderdag 17 november 2022 14:53
Spread the love

 

In deze aflevering gaat Jade op zoek naar het antwoord op de vraag waarom politiegeweld ook in België zoveel voorkomt. Jeugdwerker Sofie vertelt aan Jade wat zij te horen krijgt van de jongeren waar ze mee werkt: een waslijst aan verhalen over traumatiserend politiegeweld, uitsluitend gericht tegen jongeren met migratieachtergrond. Sofie stelt zich de vraag hoe zij als veertienjarige zou reageren op dat soort geweld.

Expert Yassine Boubout gaat hier dieper op in en vertelt meer over etnisch profileren: wanneer de politie iemand controleert enkel en alleen op basis van zijn of haar vermeende etniciteit. Hij legt uit wanneer het wel en niet toegelaten is voor de politie om etniciteit te gebruiken als criterium om mensen te controleren. Etnisch profileren is nog steeds een groot probleem en er is een duidelijk verband met (racistisch) politiegeweld: hoe meer je in contact komt met de politie, hoe meer kans je maakt om geweld mee te maken.

Over racisme binnen de politie praten we verder met criminoloog Paul Ponsaers: hij deed onderzoek naar de aanwezigheid van extreemrechts binnen de politie. Volgens hem probeert extreemrechts te rekruteren bij politie en leger, in tegenstelling tot extreemlinks, dat zich net verzet tegen de staat. Dat zorgt voor een ideologische strijd binnen de politie, zo bleek bijvoorbeeld toen de politievakbond zich uitsprak tegen politiegeweld na een betoging tegen klassenjustitie in januari 2021. Volgens Ponsaers is de invloed van extreemrechts binnen de federale politie minder groot dan bij de lokale politie, die meer verantwoording moeten afleggen aan lokale besturen waar extreemrechts soms veel macht heeft. Hij heeft de indruk dat het parket hier de laatste jaren strenger op toeziet.

Is politiegeweld een reeks incidenten, of een structureel probleem? Beleidsmedewerker Eline Kindt van de Liga voor Mensenrechten vindt dat er te veel gesproken over ‘rotte appels’. Die rotte appels worden volgens Kindt beschermd door het systeem. Een gebrek aan cijfers en gebrekkige klachtenmechanismen maken het moeilijk om het probleem van politiegeweld bloot te leggen en te registreren. Eline legt uit hoe het ingewikkelde en versnipperde landschap klachtenmechanismen werkt. Toegankelijkheid is een probleem, maar onafhankelijkheid ook. Zo gebeurt onderzoek naar klachten van politiegeweld altijd door de politie zelf. Bovendien is er een probleem met de effectiviteit van de klachtenmechanismen: er gebeurt vaak weinig met de klachten, wat zorgt voor straffeloosheid.

 

Meer weten?

  • Wil je meer weten over etnisch profileren, je rechten tegenover de politie en aanbevelingen voor beleidsmakers? Bekijk de website van het Platform Stop Etnisch Profileren, waar Yassine aan meewerkt. Hier vind je ook het rapport van Amnesty International uit 2018 waar hij naar verwijst. Het rapport van de FRA (Fundamental Rights Agency van de Europese Unie) dat hij noemt heet ‘Being Black in the EU’.

  • Op de website van de Liga voor Mensenrechten vind je een handig overzicht van alles wat we weten over politiegeweld in België. Er wordt ook uitgelegd wat je kan doen als je slachtoffer bent.

 

Voer voor discussie

  • Diende jij al eens klacht in tegen de politie? Waarom wel of waarom niet? Wat was het resultaat van je klacht?

  • Hoe en waar zouden we best klacht indienen tegen de politie?

  • Waarom gebruikt de politie volgens jou regelmatig geweld?

 

Hoe kan jij deel worden van de oplossing?

  • Leer bij over je rechten en plichten tegenover de politie

  • Steun de organisaties die werken rond politiegeweld

 

Deze podcast is origineel gepubliceerd op het platform: Minder Politie? De podcast kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos en in samenwerking met DeWereldMorgen. Kif Kif wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We danken de (familieleden van) slachtoffers van politiegeweld en de experts die meewerkten aan dit onderzoeksproject.

 

Meer info:

‘Minder politie?’ is een podcast die politiegeweld in België zichtbaar wil maken aan de hand van waargebeurde verhalen en interviews met experten. Waarom komt politiegeweld zo vaak voor? Waarvoor dient de politie? En is een wereld met minder politie niet beter?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!