Een torpedojager van de VS in de Zuid-Chinese Zee. Foto: US Navy, Flickr
Fiona Edwards,

Oorlogskoorts: Aziatische NAVO omsingelt China

In de Azië-Pacific en de Zuid-Chinese Zee is de VS volop aan het stoken tegen China. Dit moet de basis leggen voor een mogelijke hete oorlog tegen dit land.

dinsdag 28 mei 2024 14:14
Spread the love

 

In april 2024 werd aangekondigd dat de Verenigde Staten plannen hebben om hun militaire inmenging in de Azië-Pacific en de zeeën rond China te escaleren op 12.000 km van het Amerikaans grondgebied.

De eerste aankondiging door de ministers van Defensie van de VS, Groot-Brittannië (GB) en Australië op 8 april 2024 onthult dat de militaire alliantie van AUKUS (de drie vernoemde landen) wil uitbreiden met Japan.

Drie dagen later werd dit op nieuw aangekondigd op een top in Washington tussen de VS-president Joe Biden, de Japanse premier Fumio Kishida en de president van de Filipijnen Ferdinand Marcos jr. Op deze top werd een trilaterale overeenkomst gesloten inclusief plannen om in 2024 gezamenlijke marine oefeningen uit te voeren in de Zuid-Chinese Zee.

Deze initiatieven leggen de basis voor een door de VS geleide hete oorlog met China

Deze initiatieven van Washington zijn erop gericht de toch al substantiële militaire omsingeling van China door de VS te versterken. Zo dreigt de regio te worden gedestabiliseerd en wordt de basis gelegd voor een door de VS geleide hete oorlog met China.

militaire omsingeling China

Militaire omsingeling van China. De bolletjes zijn militaire basissen van de VS. De pijlen zijn geplande afstandsraketten.

Washington wakkert oorlog aan in Zuid-Chinese Zee

Onder de leugenachtige retoriek van het waarborgen van ‘vrede en veiligheid’ in de Azië-Pacific en de Zuid-Chinese Zee proberen de VS de Filipijnen en Japan over te halen hun agressief militair beleid te volgen.

Sinds Ferdinand Marcos jr. in juni 2022 president van de Filipijnen werd, heeft er een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden in de oriëntatie van het buitenlands beleid van het land. Hierbij werd afgeweken van het neutrale beleid van de vorige regering onder leiding van de voormalige president Rodrigo Duterte.

De nieuwe anti-Chinese richting van de Filipijnse regering is sterk beïnvloed door de VS. Dit werd duidelijk toen president Marcos jr. in 2023 aankondigde dat de VS toegang zouden krijgen tot vier extra militaire bases. Het totaal aantal VS-basis op de Filipijnen is nu negen. Twee ervan bevinden zich tegenover Taiwan en Zuid-China.

De nieuwe anti-Chinese richting van de Filipijnse regering is sterk beïnvloed door de VS

De verschuiving van het buitenlands beleid van de Filipijnen is sterk bekritiseerd door de vorige president van het land R. Duterte. R. Duterte zei:

“Het zijn de Amerikanen die erbij de Filipijnse regering erop aandringen naar Zuid-China te gaan en ruzie te zoeken en finaal zelfs een oorlog te beginnen. Maar ik denk niet dat de Amerikanen voor de Filipijnen zullen sterven. Ik zeg tegen de Amerikanen: Je hebt er zoveel schepen daar, dus heb je mijn eiland niet nodig als lanceerplatform voor een oorlog.”

Het is belangrijk te begrijpen dat deze ontwikkelingen plaatsvinden in de bredere context van de Amerikaanse agressie tegen China. De VS omsingelen China met circa 400 militaire bases. Het belangrijkste doel van het buitenlands beleid van de VS is nu, in elk geval voor de komende tien jaar, het behoud van de Amerikaanse mondiale hegemonie door de vreedzame opkomst van China te stoppen.

De VS beweren dat hun acties ‘defensief’ zijn en bedoeld om de status quo in de regio te behouden. Deze beweringen zetten de werkelijkheid op zijn kop. Immers, de Zuid-Chinese Zee ligt 12.000 kilometer verwijderd van het grondgebied van de VS. De landen in de regio zouden geschillen die tussen hen bestaan vreedzaam kunnen oplossen, zonder imperialistische inmenging van Washington.

De VS probeert door militaire inmenging verdeeldheid in de Azië-Pacific aan te wakkeren en spanningen te creëren

De Amerikaanse regering heeft zichzelf tot politieagent van de wereld benoemd. Zij probeert door militaire inmenging verdeeldheid in de Azië-Pacific aan te wakkeren en spanningen te creëren.

De bewering van de VS dat de confrontatie met China in de Zuid-Chinese Zee noodzakelijk is voor zijn eigen nationale veiligheid is onzin. China vormt geen bedreiging voor de VS. Peking voert geen marine oefeningen uit voor de kust van Californië. Het land heeft geen militaire bases rond de VS.

De VS willen een Aziatische NAVO

De VS willen dat Japan het nieuw lid wordt van AUKUS. Japan is een voormalige kolonie en imperialistische macht die in De Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de As-mogendheden van Duitsland (Hitler) en Italië (Mussolini).

Veel analisten waarschuwen dat de plannen van de VS om AUKUS uit te breiden een poging zijn om een Aziatische NAVO te creëren. AUKUS zou de rol van de NAVO in Europa wel eens kunnen evenaren die opzettelijk een verwoestende Europese proxi-oorlog in Oekraïne heeft uitgelokt met als doel de verzwakking van Rusland (en Europa).

Het AUKUS-pact bevordert de nucleaire proliferatie. De overeenkomst houdt in dat de VS en GB tonnen hoogverrijkt uranium voor wapengebruik overbrengen naar Australië, een niet-nucleaire staat. Dit is in strijd met het verdrag voor Non-Proliferatie van Kernwapens (NPV).

De imperialistische kliek tegen China

Japan heeft een bloedige koloniale geschiedenis door het binnenvallen van China in de 19e-20e eeuw. Het is dan ook grotesk dat de VS voorstelt aan Japan zich aan te sluiten bij AUKUS gericht op het stoppen van de vreedzame ontwikkeling van China.

Japan heeft in China onnoemelijke wreedheden begaan. In de Tweede Wereldoorlog vermoordde Japan miljoenen Chinezen. Japan verkrachtte massaal Chinese vrouwen en meisjes.

Groot-Brittannië dat al lid is van AUKUS heeft ook zijn bloedige koloniale geschiedenis. De Britten lanceerden twee opiumoorlogen in China. Het land werd tegen de wil van zijn regering gedwongen drugs te importeren en te legaliseren. Groot-Brittannië viel Hong-Kong binnen en koloniseerde het in 1841. Het koloniaal bewind regeerde 156 jaar met ijzeren vuist.

In tegenstelling tot Japan, GB en de VS is de spectaculaire opkomst van China in de voorbije 70 jaar niet tot stand gekomen door invasies, kolonialisme, slavernij en genocide, maar met vreedzame middelen. Het is precies die vreedzame ontwikkeling die de VS absoluut willen stoppen.

In tegenstelling tot Japan, GB en de VS is de spectaculaire opkomst van China niet tot stand gekomen door invasies, kolonialisme, slavernij en genocide

De intensivering van de militaire confrontatie met China in de Azië-Pacific vindt plaats in de context van het onvermogen van de VS om economisch met China te concurreren.

De VS zijn door hun maatregelen uit de Koude Oorlog er niet in geslaagd hun eigen groei te verhogen, noch die van China te vertragen. De Chinese economie groeit momenteel 2,5 keer sneller dan die van de VS.

Om de relatieve economische achteruitgang te compenseren verdubbelen de Amerikanen hun militaire agressie, het terrein waarop de VS mondiaal dominant blijven.

De toenemende militarisering door de VS van de Azië-Pacific is een sleutelelement in Washingtons mondiale oorlogsdrift.

Iedereen die wil voorkomen dat de VS ons met zijn allen meesleept in een derde wereldoorlog moet krachtig weerstand bieden.

 

Dit artikel verscheen eerder op Morning Star en werd vertaald door Miel Dullaert

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!