Foto: Flickr

Energiecrisis: de Europese Centrale Bank pleit voor een rijkentaks. Waar wacht België op?

In een opmerkelijk interview pleit een topman van de Europese Centrale Bank voor een rijkentaks om de energiecrisis aan te pakken. Dat zelfs al zo’n gevestigd instituut oproept om de rijken te belasten toon aan hoe ernstig de crisis is waar we voor staan.

donderdag 29 september 2022 10:37
Spread the love

 

Schulden of belastingen?

Het opmerkelijk interview staat in de Oostenrijkse krant Der Standard. De geïnterviewde, Philip R. Lane, is niet de eerste de beste. Hij is lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).

Zijn vertrekpunt is de vaststelling dat de energieschok die we nu meemaken enorm is en dat het de armste mensen in de samenleving het hardst treft. Daarom en ook om te vermijden dat heel wat bedrijven over kop zouden gaan, moeten de overheden dringend optreden.

“Uit het oogpunt van billijkheid, maar ook uit macro-economisch oogpunt, moeten de regeringen het inkomen en de consumptie ondersteunen van de gezinnen en bedrijven die het meest te lijden hebben.”

“De regeringen moeten het inkomen en de consumptie ondersteunen van de gezinnen en bedrijven die het meest te lijden hebben.”

Dat is wat nu volop aan het gebeuren is in de verschillende landen van Europa, in het ene land al wat guller dan in het andere. De hele vraag is echter hoe dit gefinancierd wordt. De eenvoudigste manier is dat dit gebeurt door nieuwe leningen aan te gaan.

Volgens de ECB is dat in de huidige situatie geen aangewezen piste. De Centrale Bank probeert namelijk de inflatie te lijf te gaan met hogere rentevoeten. Dat kan je echter alleen maar doen als de schuldenlast van de landen niet te hoog is, anders veroorzaak je in een aantal landen een schuldencrisis.

Dus extra schulden zijn niet het antwoord, maar wel belastingen. “Als je de behoeftigen steunt en dit financiert door hogere belastingen, is dit minder inflatoir dan wanneer de tekorten worden uitgebreid.”

De vraag is dan wie je gaat belasten. De keuze van Philip R. Lane is duidelijk: je haalt op dit moment het geld best waar het zit, meer bepaald bij de kapitaalkrachtigen. Daarbij denkt hij niet alleen aan mogelijke overwinsten van de energiereuzen, maar wil hij ook de meer begoeden in onze samenleving aanspreken.

“De grote vraag is of een deel van deze steun niet moet worden gefinancierd door de belastingen te verhogen op diegenen die beter af zijn.”

“De grote vraag is of een deel van deze steun niet moet worden gefinancierd door de belastingen te verhogen op diegenen die beter af zijn. Dat kunnen hogere belastingen zijn voor veelverdieners of voor industrieën en bedrijven die ondanks de energieschok zeer winstgevend zijn.”

De schrik zit er goed in

De ECB is allesbehalve een linkse of progressieve instelling. In de kapitalistische landen werden en worden centrale banken opgericht om de belangen te dienen van de grootste bedrijven en de banken, zeg maar van de 1%. Ze zijn bij uitstek geschikt om die belangen te dienen, omdat zij onafhankelijk zijn van zowel de uitvoerende, de rechterlijke als de wetgevende macht.

Volgens experten staan we mogelijk voor de grootste aanslag op de levensstandaard in een generatie.

Het feit dat zo’n machtige instelling pleit voor een rijkentaks wil zeggen dat de schrik er bij het establishment goed in zit. Met de huidige energiecrisis en de galopperende inflatie staan we volgens experten mogelijk voor de grootste aanslag op de levensstandaard in een generatie.

Dat is de perfecte voedingsbodem voor grote sociale onrust en politieke instabiliteit. Enkele jaren geleden zetten de gele hesjes Frankrijk in rep en roer. De hoge energieprijzen die toen de aanleiding waren voor het protest zijn peanuts in vergelijking met de huidige prijsstijgingen.

De financiële crisis van 2008 werd afgewenteld op de werkende bevolking. Het gevolg was de opleving van rechts-populistische en anti-Europese partijen in heel wat landen. Dat extreemrechts het in Zweden en Italië op dit moment zo goed doet is geen toeval.

Samen met het establishment wil de ECB politieke en sociale chaos vermijden. Daarom kiest ze voor een drastisch recept.

Het feit dat zo’n machtige instelling pleit voor een rijkentaks wil zeggen dat de schrik er bij het establishment goed in zit.

Als zelfs zo’n instelling kiest voor een rijkentaks, waar wacht België dan nog op? Wellicht zal de druk van de vakbonden en het maatschappelijk middenveld nodig zijn om onze regering over de brug te krijgen. Ondanks de kou die eraan komt wordt het ongetwijfeld een hete herfst.

 

Lees ook: Energiefactuur: Griekenland en Spanje romen overwinsten af, waarom kan België dat niet?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!