Activisten van Greenpeace België hebben een spandoek opgehangen voor het hoofdkantoor van de N-VA. Foto: Greenpeace - Jean-Christophe Guillaume
Greenpeace België

Energy Charter Treaty: Greenpeace maakt grote liefde van N-VA voor fossiele energiebedrijven zichtbaar

Greenpeace voerde op maandagochtend 21 november actie aan het partijbureau van de N-VA. De milieuorganisatie toont met een groot spandoek dat de partij de fossiele energiebedrijven een hand boven het hoofd houdt. Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat N-VA de Belgische uitstap uit het omstreden Energiehandvestverdrag (ECT) blokkeert.

dinsdag 22 november 2022 13:14
Spread the love

 

Het veelbesproken Energy Charter Treaty (Energiehandvestverdrag of ECT) laat bedrijven toe een overheid aan te klagen wanneer die klimaat- en milieumaatregelen neemt die hun toekomstige bedrijfswinsten zouden schaden.

Milieuorganisaties en ngo’s klagen al jaren aan dat het verdrag zo een ongeziene macht geeft aan fossiele energiebedrijven en een enorme rem zet op de energietransitie.

Een modernisering van het verdrag werd de voorbije jaren onderhandeld en vandaag, op dinsdag 22 november, moeten alle partijen aan het verdrag over de aanpassingen stemmen. Voor veel Europese landen zijn de geplande aanpassingen echter ruim onvoldoende.

“Dat de N-VA de handrem aantrekt voor een uitstap uit het ECT suggereert dat de partij een grotere liefde koestert voor de fossiele industrie dan voor de Vlaamse belastingbetaler”

“Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland begrijpen dat deze modernisering niet in lijn is met de Europese klimaatambities en ze vrezen dat fossiele energiebedrijven overheden zullen blijven aanklagen voor maatregelen die mens en milieu moeten beschermen”, licht Mathieu Soete van Greenpeace toe.

Samen met de ons omringende landen besloten ook Spanje, Slovenië en Polen het verdrag te verlaten, Italië stapte er jaren geleden al uit. In België komt men niet tot eensgezindheid en is het de N-VA die een uitstap blokkeert.

“Zo snel mogelijk uit het ECT stappen is de enige democratische optie. Dat de N-VA de handrem aantrekt voor een uitstap uit het ECT suggereert dat de partij een grotere liefde koestert voor de fossiele industrie dan voor de Vlaamse belastingbetaler.”

Nu onze buurlanden één voor één uit het verdrag stappen dreigt België geïsoleerd en als enige West-Europese land kwetsbaar achter te blijven in een verdrag dat gedomineerd wordt door op winst beluste fossiele energiebedrijven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!