Afbeelding: lumaxart/CC BY-SA 2:0

Als de arbeidsmarkt in brand staat, moet er geld zijn om te blussen

Het Vlaams ABVV is teleurgesteld in de Vlaamse regering die al maanden laat afweten om het wergelegenheidsakkoord om te zetten dat de sociale partners voorlegden. Het gaat over een pakket positieve maatregelen om de krapte in de arbeidsmarkt aan te pakken, dat maar niet in een wetgevend voorstel vertaald geraakt. Het Vlaams ABVV verwacht een maximale omzetting van het plan, met extra middelen ter ondersteuning.

donderdag 16 juni 2022 14:12
Spread the love

“Iedereen is het erover eens dat de krapte op de arbeidsmarkt acuut is. Investeer hierin, en doe dat snel en consequent, mét het akkoord van werknemers- en werkgeversorganisaties.”

De VDAB registreerde eind mei meer dan 80.000 openstaande vacatures, zo bleek vorige week. Vlaams minister van Werk Jo Brouns wil de drempels wegnemen die mensen ervan weerhouden om een job te aanvaarden, binnen en buiten de klassieke arbeidsreserve, en roept ook werkgevers op om mensen kansen te geven.

De vakbond zit als sociale partner mee aan de onderhandelingstafel voor een akkoord met de minister en pikt in op het vacatureprobleem. “We zijn nu al enkele maanden in overleg met de regering via het kabinet. Sinds maart ligt er een plan van de sociale partners klaar. Het is belangrijk dat dit plan maximaal wordt uitgevoerd. Dat betekent ook investeren in oplossingen voor de kraptes op de arbeidsmarkt met extra middelen”, aldus Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Verschuivingen van bestaande middelen zou willen zeggen dat de arbeidsmarktkrapte wordt aangepakt ten koste van ander beleid, al bestaat daar vandaag geen duidelijkheid over.

Focus op werknemers

Het pakket aan maatregelen voorgesteld door de sociale partners om de arbeidskrapte tegen te gaan houdt niet enkel betere jobs en betere loon- en arbeidsvoorwaarden in (zo lost je de krapte in de eerste plaats op), maar ook een reeks positieve maatregelen, mét belangrijke focus op Vlaamse werknemers:

  1. Een transitiepremie om mensen aan het werk te houden mits ze van een zware naar een lichtere job kunnen overstappen om zo te vermijden dat ze langdurig ziek of werkloos worden;
  2. Een premie om het aanvatten van langdurige opleidingen richting knelpuntberoepen te helpen ondersteunen bij wie langdurig werkloos is en dus een lage uitkering heeft
  3. Het inzetten op een Werkbaarheidsfonds voor sectoren om werkbaarheid van jobs te helpen verbeteren. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering bereid is hierin te investeren opdat er een akkoord uit de bus zou kunnen komen.

Capaciteit VDAB ook belangrijk

Voor het Vlaams ABVV is ook de problematiek van de capaciteit van de VDAB (mensen en middelen) heel belangrijk.

“Een betere aanpak op maat door de VDAB betekent ook dat de VDAB in staat wordt gesteld dit mogelijk te maken. De 70.000 langdurig werklozen zijn niet de oorzaak van de krapte op de arbeidsmarkt. Zij dienen goed begeleid te worden, niet alleen maar gesanctioneerd of gedwongen richting gratis arbeid zoals de gemeenschapsdienst”, aldus het Vlaams ABVV.

De vakbond benadrukt dat het niet zal aanvaarden dat een toekomstig akkoord de verschillen tussen werknemers vergroot in dit land, met meer ongelijkheid en ongelijke behandeling van werknemers of mensen die een uitkering krijgen tot gevolg. “De krapte op de arbeidsmarkt is geen ‘Vlaams’ probleem , maar een Belgisch en zelfs Europees probleem.”

Het Vlaams ABVV verwacht van minister van Werk Jo Brouns het evenwicht in de voorstellen van de sociale partners te bewaken, uit te voeren en extra middelen vrij te maken om ten gronde de kraptes aan te pakken. “Wij verwachten een volwaardig sociaal akkoord, op een lege doos staan we niet te wachten”, aldus het Vlaams ABVV.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!