vrouwenstaking Maersk
Vakbondsdelegatie BBTK Maersk. Foto: KDM
Reportage -

8 maart: Vrouwenstaking aan de poorten van Maersk

Op 8 maart organiseerde BBTK in het kader van de internationale vrouwendag een korte stakingsactie aan de poorten van het internationale transportbedrijf Maersk in Berchem. Of het nu gaat om mensenrechten, economische of sociale rechten, de actievoerders eisen een vrouwvriendelijke wereld. De actie werd gecombineerd met een ontbijt. Een kort (foto)verslag.

dinsdag 8 maart 2022 11:35
Spread the love

 

Vrouwen zijn nog te vaak het slachtoffer van discriminatie, ongelijkheid en geweld. Zelfs hun basisrechten worden hen nog al te vaak ontzegd. 8 maart is een dag die in het teken staat van vrouwen en hun rechten. Voor de actievoerders is een wereld van gelijkheid de zaak van iedereen, zowel van mannen als van vrouwen.

Zo’n 75 personen hadden zich ingeschreven voor de actie. Daarmee vestigen de vrouwen van BBTK (de bediendevakbond van ABVV) de aandacht op een aantal fundamentele kwesties waarmee rekening moet worden gehouden.

8 maart vrouwenstaking

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van oorlog

Vooreerst gaat de solidariteit uit naar alle vrouwelijke oorlogsslachtoffers, in Oekraïne en elders. Het zijn vaak ontheemde vrouwen die de weg van ballingschap kiezen om hun gezin veilig te stellen.

De solidariteit van de vakbondsdelegatie gaat vooreerst uit naar alle vrouwelijke oorlogsslachtoffers, in Oekraïne en elders.

De delegatie verwacht van de Belgische regering een echt opvangbeleid voor de Oekraïense slachtoffers en voor alle vrouwen in de wereld die zich in soortgelijke situaties bevinden. Vluchtelingen opdelen in categorieën is onaanvaardbaar.

Arbeidsdeal: vrouwen staan alweer in de kou

De onlangs door de regering aangekondigde maatregelen over de arbeidswereld (‘arbeidsdeal’) laten helaas alweer veel vrouwen in de kou staan. BBTK klaagt het gebrek aan ambitie van deze beruchte ‘arbeidsdeal’ aan.

Van sociale vooruitgang voor vrouwen is geen sprake. Van de 4 dagenweek zullen vrouwen waarschijnlijk geen gebruik maken door het gebrek aan geschikte kinderopvang. De uitbreiding van nachtwerk is al evenmin een goed idee.

Vrouwen in onzekerheid: energiearmoede, werkonzekerheid

Vijftig jaar geleden was deeltijds werk het exclusieve voorrecht van vrouwen. Vandaag is het in sommige sectoren de norm geworden voor zowel mannen als vrouwen en vaak wordt het opgelegd (en niet gekozen). Die werknemers, en zeker de alleenstaanden, hebben het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen: de rekeningen stapelen zich op en er is geen geld…

girl power8 maart is dus ook het moment om te herinneren aan de eis van een minimumloon van € 14 per uur of € 2300 bruto per maand (automatisch geïndexeerd). Er zitten nog te veel vrouwen ver onder dit loon, denk maar aan sectoren waar veel vrouwen in werken zoals de handel, dienstencheques, woonzorgcentra… Er moet onmiddellijk loongelijkheid komen.

8 maart is het moment om te herinneren aan de eis van een minimumloon van € 14 per uur.

Verdere eisen zijn een onmiddellijke verlaging van de btw op energieprijzen tot 6%, het recht op waardige landingsbanen en een terugkeer naar het pensioen op 65 jaar.

Stop het geweld tegen vrouwen

Femicide (vrouwenmoord), fysiek en psychologisch of seksueel geweld… Het geweld tegen vrouwen neemt toe. Er moeten meer middelen worden ingezet om een einde te maken aan deze dramatische situaties. We moeten anticiperen, voorkomen, informeren, opvoeden, communiceren en verdedigen. Kinderen moeten van jongs af aan worden opgevoed met gendergelijkheid.

Kinderen moeten van jongs af aan worden opgevoed met gendergelijkheid.

Op alle fronten moet er luid en duidelijk verkondigd worden dat een vrouw verkrachten een vergrijp, een misdaad is. Het is in de scholen, bedrijven en de volledige samenleving dat we steeds krachtiger campagnes moeten voeren om mensen te sensibiliseren en te helpen om geweldssituaties op tijd op te sporen.

Het lichaam van een vrouw is van haar

Vrouwen moeten nog steeds achterhaalde praat aanhoren over wat zij met hun lichaam en hun baarmoeder (zouden) moeten doen. Abortus is een recht, geen misdaad. Net als geen kind krijgen een recht is. BBTK blijft zich verzetten tegen elk beleid dat dit basisrecht beperkt.

 

 

Foto’s van de vrouwenstaking op dinsdag 8 maart aan de poorten van Maersk:

vrouwenstaking Maersk

Foto: KDM

vrouwenstaking Maersk

Vakbondsdelegatie BBTK Maersk. Foto: KDM

vrouwenstaking Maersk

Initiatiefnemer Rudy Van Rompaey (links). Foto: KDM

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: KDM

vrouwenstaking Maersk

Foto: KDM

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

vrouwenstaking Maersk

Foto: Han Soete

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!