Nationale Betoging van ABVV in Brussel, 24 september 2021.

ABVV: sociale zekerheid en goede jobs dam tegen populisme en extreemrechts

Het ABVV publiceert zijn jaarlijkse sociaal-economische barometer. In de editie 2021 maakt de vakbond het bilan op van bijna twee gezondheidscrisis. “De cijfers spreken voor zich”. “Een stevig verankerde sociale zekerheid en goede, waardige en eerlijk verloonde banen zijn de beste dam tegen populisme en extreemrechts.”

woensdag 29 december 2021 10:06
Spread the love

 

In zijn sociaal-economische barometer 2021 maakt het ABVV de balans op van bijna twee jaar gezondheidscrisis. De vakbnd stelt een aantal pertinente vragen. “Waar zitten de sterke en meest kwetsbare punten van onze samenleving? Wat zijn de buffers die nog bescherming bieden tegen armoede? Wie zijn de slachtoffers van de crisis? Welke kansen moeten we de komende jaren grijpen?”

Sinds 1996 gaat de loonstijging trager dan de stijging van de productiviteit. Tabel: abvv.be

Hoewel de economie sneller herstelt dan verwacht was en doemscenario’s van lage groei en banenverlies uitblijven, hoewel de bedrijfswinsten zeer snel herstellen en volgens de schattingen van de Nationale Bank in de loop van 2022 opnieuw een recordnivea zullen behalen, blijven de werkgevers weigeren de productiviteit van de werkende mensen te erkennen en houden zij vast aan een maximale loonaanpassing van 0,4%.

Gezondheidszorg, sociale zekerheid en sociaal overleg zijn nog steeds belangrijke schokdempers tegen de gevolgen van de crisis, volgens het ABVV. Het is daarom van essentieel belang dat deze buffers tegen verarming behouden blijven en versterkt worden, nu meer dan ooit omdat zij nodig zijn om een toename van ongelijkheid en onrecht tegen te gaan.

De pandemie heeft immers zwaar toegeslagen op de gewone bevolking:

  • corona leidde tot een hoger sterfterisico onder mensen met een laag inkomen;
  • wie in armoede leeft, kreeg het nog moeilijker;
  • vrouwen betaalden ook voor deze crisis een hogere prijs;
  • het aantal langdurig zieken nam toe;
  • m.b.t. de digitale kloof is inkomen de cruciale factor.

abvv.be

Het ABVV waarschuwt in zijn sociaal-economische barometer 2021 komt ook voor de groeiende verdeeldheid in de samenleving, die wordt gevoed door extreemrechts en door populisme. Bovendien, “corona biedt het ideale platform om complotten en radicale visies uit te dragen. Angst wordt aangewakkerd met fake news. Een mix van anti-democratie, traditioneel conservatisme (tegen bijv. vrouwenrechten) en racisme manifesteert zich in een informatie-oorlog die vooralsnog door extreemrechts wordt gewonnen.”

Het tegengif ligt volgens het ABVV voor de hand: “Wat daar tegenover moet worden gesteld is zekerheid, vertrouwen in onze structuren, meer sociaal overleg, goede lonen en zekere arbeidscontracten, gelijkheid – ook op vlak van fiscaliteit – en sterke, toegankelijke openbare diensten.”

 

Bron:

ABVV Sociaal-economische barometer 2021

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!