Geld
Bron: Pexels
ACV Pulse

Loonsverhoging voor de Vlaamse non-profit sectoren goedgekeurd

Vandaag Is er een akkoord bereikt over de uitvoering van de loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profit. In het voorakkoord (VIA 6) van eind november was daarvoor een budget vrijgemaakt van 412 miljoen euro. De afspraken per sector moesten nog uitgewerkt worden in overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering.

dinsdag 22 december 2020 16:41
Spread the love

Mark Selleslach, Algemeen coördinator ACV Puls: “De uitvoering van de afgesproken loonsverhogingen is belangrijk voor alle werknemers, in de eerste plaats als waardering. De werknemers verdienen dit, meer dan ooit. Er komt een structurele loonsverhoging voor alle sectoren en in de komende weken ook een eenmalige consumptiecheque van €300 voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.”

In de sectoren ouderzorg, categorale ziekenhuizen, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen worden het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) in een keer ingevoerd. De lonen in al deze sectoren zullen dezelfde zijn als in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

De nieuwe loonschalen worden ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tot en met juni 2021 krijgen alle werknemers twee toeslagen met terugwerkende kracht. De werknemers zullen hun koopkracht dus zien stijgen vanaf begin 2021.

In de sectoren van de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de Centra geestelijke gezondheidszorg

worden de lonen voor alle werknemers met minstens 1,7 procent verhoogd. Voor specifieke zorg functies kan dat nog een stuk meer worden, afhankelijk van het huidige loon. Het gaat onder andere over het verzorgend personeel, verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk werkers, begeleiders en kinderverzorgers. Zo wordt een eerste stap gezet naar het nieuwe loonmodel

De eigenlijke loonsverhoging is afhankelijk van de functie, het huidige loon en de manier waarop zich dat verhoudt tot het IFIC loon. De anciënniteitsverhogingen worden verlengd naar loonschalen met een looptijd van 35 jaar.

Voor de sectoren van het paritair comité 327 (maatwerkbedrijven) en paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk) worden de afspraken uiterlijk tegen 15 januari 2021 overeengekomen.

Mark Selleslach: “Het sociaal overleg gaat vanaf begin januari verder om het tweede luik van het voorakkoord VIA 6 uit te voeren. Meer personeel en minder werkdruk wordt ongeveer 265 miljoen € voorzien. Dit moet een belangrijke stap worden om de werkomstandigheden in de sectoren structureel te verbeteren.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!