Foto: Geertje Franssen

Protest tegen Vlaamse regering boekt eerste overwinning: decreet middenveld raakt niet tijdig gestemd

De Vlaamse regering lijdt een eerste belangrijke nederlaag in haar strijd tegen het middenveld. Het decreet dat sociaal-culturele organisaties aan banden moest leggen, geraakt niet tijdig gestemd. De linkse oppositie van Sp.a, Groen en PVDA stak - aangevuurd door het protest - een stok in de wielen van de regering.

woensdag 27 november 2019 21:50
Spread the love

De Vlaamse regering leek zo zeker van haar stuk. In allerijl een wijziging van het decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk door het parlement jagen om 150 sociale organisaties aan banden te leggen. Zonder overleg met de sector en zonder debat in de commissie van het parlement. Het moest zo snel gaan, want die organisaties leggen nu de laatste hand aan een nieuw subsidiedossier dat voor 31 december moet ingediend worden.

De Vlaamse regering wou zowel de procedure als de criteria wijzigen. Minister van Cultuur Jan Jambon wou de macht naar zich toe trekken en de beoordelingscommissies aan de kant schuiven. Zij zouden nog wel advies mogen geven, maar het zou de regering zelf zijn die de duim omhoog of omlaag houdt.

Er kwam ook een vaag nieuw criterium over ‘maatschappelijke relevantie’ bij. Sinds het interview met Jambon in Humo weten we dat hij daarover denkt: “Bij N-VA vinden we dat links een te groot forum krijgt in vergelijking met hun maatschappelijke relevantie. Dat vraagt om een correctie.” Dankzij de decreetswijziging zou Jambon de macht krijgen om eigenhandig te beslissen welke organisatie in zijn ogen al dan niet relevant (lees: rechts genoeg) is.

Het gewijzigde decreet was ook een aanval op de zogenaamde etnisch-culturele organisaties. Organisaties die ‘zich terugplooien op de etnisch-culturele identiteit’ verliezen hun subsidies. Maar nergens wordt uitgelegd wat dat precies betekent. Het resultaat is dat organisaties die veel mensen van kleur onder hun leden tellen vogels voor de kat zijn.
Woensdag 27 november trokken heel wat leden van sociaal-culturele organisaties op initiatief van Hart boven Hard naar het parlement om te protesteren tegen die ingreep. Met resultaat. De oppositiepartijen Sp.A, Groen en PVDA dienden op basis van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement een motie in. Dat artikel verbiedt elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ en werd in 1971 ingevoerd om te vermijden dat katholieken of vrijzinnigen in één van de regio’s ooit geminoriseerd zouden worden.

Foto: Twitter Katia Segers

De motie moet nu door het college van parlementsvoorzitters ontvankelijk verklaard worden en daarna door Kamer en Senaat ten gronde behandeld worden voor de bespreking in het Vlaams parlement kan verder gezet worden. Het ziet er dus naar uit dat de Vlaamse regering dit decreet nooit gestemd krijgt voor de deadline. Alles hangt nu af van de voorzitters van de senaat, de Kamer, het Vlaams parlement en het parlement van de Franse gemeenschap. De ontvankelijkheidsprocedure is wel strikt formeel. Tegenstemmen uit politieke overwegingen kan dus niet zomaar. 

De Vlaamse regering bijt dus een eerste keer in het stof na het protest dat de voorbije weken ontstond. Donderdag 28 november volgt een nieuwe episode met een protestactie van de cultuursector.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!