Bron: Ieder Kind een Stoel
Ieder Kind een Stoel

Plaatstekort in Brussels onderwijs: ‘Ieder Kind een Stoel’ lanceert meldpunt ‘geenschool.brussels’

Burgerplatform ‘Ieder Kind een Stoel’ wil kinderen die geen school vinden een stem geven via een meldpunt. Ze willen zo het plaatstekort in het Brussels onderwijs beter in beeld brengen.

woensdag 4 september 2019 20:49
Spread the love

Al jaren erkennen alle onderwijsinstanties het plaatstekort in het Brussels onderwijs. Er zijn al veel stappen gezet in de goede richting om elk kind een plaats te geven. Toch vallen er nog steeds kinderen uit de boot. ‘Ieder Kind een Stoel’ start een meldpunt op om deze kinderen en hun ouders een stem te geven.

“Een kind zonder school kan niet enkel een statistiekje zijn in een grafiek. Het heeft recht op onderwijs en moet een gezicht krijgen”, zegt Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers die zelf leerkracht is in een Brusselse school.

‘Ieder kind een Stoel’ is een burgerinitiatief van Brusselaars die het niet aanvaarden in een stad te leven die de toekomstige generatie al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kansen ontzegt. Onderwijs is cruciaal voor de samenleving. Het bestaande plaatsgebrek in Brusselse scholen druist in tegen de internationale kinderrechten.

In het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs melden ouders hun kinderen aan voor één of meerdere scholen via een online procedure. Bij elke inschrijvingsperiode is het voor ouders een stresserende periode van bang afwachten of ze al dan niet een school kregen toegewezen. Door het capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs vallen nog steeds te veel kinderen naast de stoel. De cijfers worden elk jaar netjes bijgehouden door het LOP (Lokaal OverlegPlatform) dat de inschrijvingen organiseert. ‘Ieder Kind een Stoel’ wil de mensen achter deze cijfers nu zichtbaar maken.

Meldpunt wil mensen achter statistieken stem en gezicht geven

Het burgerplatform dat al jaren strijdt tegen het plaatstekort, lanceert een meldpunt ‘geenschool.brussels’ waarbij ouders die geen school vinden in zowel basis- als secundair onderwijs zich kunnen kenbaar maken. Zo krijgen ze een stem en een gezicht.

Zoals het Braziliaans gezin Pontes Ferreira, dat sinds 2013 in Vlaanderen woonde, waar de dochters in het Nederlands naar school gingen. Deze zomer verhuisden ze naar Laken omdat beide ouders nu in Brussel werken. Voor Bella, de oudste dochter, werd een stoeltje gevonden in Jette. De ouders vinden voor Jady, hun jongste dochter die naar de eerste kleuterklas moet geen plaats. Voorlopig is de enige optie om Jady in te schrijven in een Franstalige school. Beide ouders vinden het onbegrijpelijk dat hun kind dat vorig jaar naar de onthaalklas ging in het Nederlands en geen Frans kent nu plots naar een Franstalige school moet.

“In Vlaanderen hebben we nooit problemen gehad, maar nu in Brussel gaat het helemaal fout. Deze dingen gebeuren in Brazilië, maar ik had dat hier niet verwacht”, stelt de moeder van Jady.

Wat gaat ‘Ieder Kind een Stoel’ met die informatie doen?

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk ouders via het meldpunt ‘geenschool.brussels’ melding maken van het feit dat ze geen school hebben gevonden voor hun kind. Het meldpunt wordt ook bekendgemaakt binnen het brede educatieve en sociale werkveld van Brussel. De ouders die een melding doen, kunnen rekenen op volledige discretie. Op deze manier kan het dossier van het plaatsgebrek in het Brussels onderwijs solider gemaakt worden.

Daarnaast wil ‘Ieder Kind een Stoel’ ook die kinderen in kaart brengen die niet aangemeld zijn geraakt.  Zodra ze een helderder beeld hebben van deze kinderen en hun ouders kunnen ze nagaan wat eventuele volgende stappen kunnen zijn.

Enkele cijfers:

  • Dit schooljaar (2019-2020) hebben 2.663 ouders hun kind aangemeld voor de onthaalklas. 877 kinderen vielen naast de stoel. Vorig schooljaar vonden 910 kinderen geen plaats in de onthaalklas, het jaar ervoor 816.
  • In de eerste kleuterklas kregen 987 kinderen (82 procent!) dit schooljaar geen plaats.

Van de kinderen die na hun aanmelding voor het voorbije schooljaar (2018-2019) geen plaats kregen:

  • zijn minstens 172 kinderen (5 procent) niet ingeschreven.
  • is 22 procent ingeschreven in het Franstalig onderwijs (ondanks hun voorkeur voor het Nederlandstalig onderwijs).
  • is slechts 70 procent toch ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs (maar niet noodzakelijk in het Brussels gewest)

“We merken dat er inspanningen geleverd worden. Er worden inderdaad scholen bijgebouwd. Helaas steeg het aantal aanmeldingen sterker dan de nieuw gecreëerde plaatsen, waardoor er nog steeds onvoldoende plaatsen zijn. Zolang er kinderen naast de stoel vallen, falen we als maatschappij.”

De strijd helpt …

‘Ieder Kind een Stoel’ merkt tevreden op dat de laatste jaren de inspanningen om het plaatstekort weg te werken zijn toegenomen: er werden scholen bijgebouwd, extra plaatsen gecreëerd in bestaande scholen …  Helaas blijkt het jaar na jaar onvoldoende om het historisch plaatsgebrek op te lossen. De bij gecreëerde plaatsen zijn nauwelijks genoeg om het stijgend aantal aangemelde kinderen bij te houden. ‘Ieder Kind een Stoel’ stelde dan ook tevreden vast dat in het nieuwe bestuursakkoord van de VGC scholenbouw zelfs een prioriteit is geworden.

‘Ieder Kind een Stoel’ hoopt van harte dat ook bij de Vlaamse regeringsvorming het recht op onderwijs voor elk kind  wordt gewaarborgd. De Vlaamse overheid moet garanderen dat er voor elk aangemeld kind een plek is tegen de start van het nieuwe schooljaar.

 

Link naar het meldpunt: geenschool.brussels

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!