Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. (Foto uit archief)
Economie, Samenleving, Politiek, België -

Miranda Ulens (ABVV) optimistisch over 26 mei: “Als we onze krachten bundelen, wordt alles mogelijk”

De 1 mei-speech van Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, staat – hoe kan het ook anders – helemaal in het teken van de verkiezingen van 26 mei. Volgens haar heeft de regering Michel op alle vlakken gefaald – ‘alle negatieve maatregelen samen vormen een lijst van meer dan een meter lang’ – en moet het dus helemaal anders.

dinsdag 30 april 2019 16:53
Spread the love

Voor de toekomst ziet Ulens drie essentiële thema’s: koopkracht, kwaliteit op de werkvloer en klimaat. Dat deze regering zich bekommerde om de koopkracht, gelooft Ulens niet. “Voor de gewone mensen, is er van koopkrachtverbetering amper of geen sprake. Daarom willen wij een sterke koopkracht. Daarom moet het minimumloon drastisch omhoog en eisen wij een sterke verhoging van de uitkeringen.”

Het minimumloon zou 14 euro moeten bedragen en de uitkeringen zouden 10 procent boven de armoedegrens moeten liggen. De btw op elektriciteit moet terug verlaagd worden naar 6 procent.

Wat de gezondheid van de arbeidsmarkt betreft, wijst Ulens er op dat ons land achteraan het Europese peloton bengelt. Er kwamen wel jobs bij, maar minder dan elders in de EU en de prijs was hoog. “Ondanks de miljardensteun aan het bedrijfsleven via een indexsprong, een loonblokkering, een drastische verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, en een drastische vermindering van de winstbelasting”, aldus Ulens.

Flutcontracten

Bovendien schort er ook iets aan de kwaliteit van de gecreëerde jobs. Ulens: “Wij stellen in de bedrijven vast dat werknemers meer overuren moeten presteren en dat de druk om ’s nachts en in het weekend te werken, groter en groter wordt. Wij stellen vast dat die jobs in hoge mate banen met flutcontracten zijn. Tijdelijke jobs, interimwerk met bijna zero vooruitzichten en weinig sociale bescherming. Deeltijdse contracten.” Daarom moeten er duurzame contracten en werkbaar werk op maat van de werknemers komen.

Woorden van lof waren er ook voor de klimaatjongeren. “Het enthousiasme waarmee jongeren hun rechten opeisen, toont dat ze wel willen werken aan een toekomst, een duurzame maar ook een solidaire toekomst. Een toekomst van herverdeling en gelijkheid. Een toekomst waar er plaats is voor iedereen. Wij staan in die strijd aan jullie zijde. Wij voeren die strijd voor een klimaatneutrale maatschappij ook mee aan.”

Ulens wil er met het ABVV voor zorgen dat de duurzame transitie sociaal rechtvaardig is. “Dat betekent heel eenvoudig dat elk idee moet onderworpen worden aan een sociale toets. Of dat nu om rekeningrijden gaat, of de salariswagen of klimaatneutraal bouwen. Dat betekent ook dat er voldoende alternatieven en ondersteuning moet komen, via investeringen in openbaar vervoer, in hernieuwbare maar betaalbare energie, in isolatie van overheidsgebouwen en woningen, de sociale woningen op kop.”

Ook de sociale zekerheid moet versterkt worden met een algemene sociale bijdrage. “In tegenstelling tot sommigen die, zeker na 26 mei, onze kathedraal verder willen plunderen. We laten onze solidariteit niet afnemen”.

Eerlijke belastingen

En wie dat allemaal moet betalen? “Toch eigenaardig dat die vraag niet werd gesteld toen deze regering de vennootschapsbelasting deed dalen, de sociale bijdragen voor de werkgevers verminderde of de niet-gefinancierde taxshift uitwerkte”, zegt Ulens.

Eerlijke belastingen is volgens het ABVV het antwoord: “De fiscaliteit op een correcte manier organiseren, dat betekent dat alle inkomsten en vermogens in rekening moeten worden gebracht én belast worden. De vraag “wie gaat dat betalen?” is dan gemakkelijk te beantwoorden.”

Ulens: “De inzet is dus groot, kameraden, maar een ander beleid is mogelijk. De hoop voor een betere toekomst staat voor de deur. De macht ligt in onze handen. Nu op 26 mei. Met volle energie en forse kracht kan onze samenleving anders worden uitgebouwd, socialer – rechtvaardiger – met een gelijkere verdeling van de welvaart van ons land, een maatschappij, waar niemand achter blijft.”

Bij de realisatie van die eisen zijn volgens Ulens de socialisten onontbeerlijk. Ulens roept de leden en militanten van het ABVV op om “alles op alles te zetten en politici te ondersteunen die aan deze sociale uitdagingen willen werken”.

take down
the paywall
steun ons nu!