Bron: Flickr
Opinie, Samenleving, België -

Grootste Belgische vakbond neemt deel aan Belgian Pride in Brussel

Het ACV, de grootste vakbond van België, neemt op zaterdag 19 mei 2018 deel aan de Belgian Pride in Brussel. Positief omgaan met diversiteit is al langer een belangrijk thema binnen het ACV, maar sinds kort is er ook een structuur die het LGBT-thema duurzaam op de kaart wil zetten: het platform ACV CSC LGBT@Work.

vrijdag 18 mei 2018 22:54
Spread the love

“Met onze vakbond willen we niet alleen deelnemen aan Prides”, zegt Paul Schoeters namens het platform. Hij is secretaris bij de centrale ACVBIE. “We willen ook en vooral een serieuze LGBT-werking uitbouwen die aansluiting vindt bij alles wat het ACV al doet op het vlak van diversiteit en gender.”

Er is in België al een hele evolutie geweest op het vlak van holebi-emancipatie. Zo hebben homo- en lesbienneparen bijvoorbeeld sinds 2003 de mogelijkheid om in het huwelijk te treden. Ook kinderen adopteren is, in principe dan toch, mogelijk geworden. In de voorbije jaren kwam vooral de positie van transgenders in de schijnwerpers te staan. Eerder dit jaar nog met het verhaal van journaliste Bo Van Spilbeeck bij VTM.

Maar wettelijke en maatschappelijke evoluties waarborgen uiteraard niet dat holebi’s en transgenders overal gelijk of correct worden behandeld. Die vaststelling geldt ook voor de situatie op de werkvloer. Als platform zijn we bijvoorbeeld van mening dat elke werknemer vrijuit over zijn partner of thuissituatie moet kunnen vertellen, ook bijvoorbeeld wanneer de partner iemand van dezelfde sekse is.

Onderzoek  

Redelijk recent onderzoek van de universiteit ULB [1] wees uit dat dat 66,8 procent van de holebi’s en transgenders zijn coming-out heeft gemaakt bij familie en vrienden. In het beroepsleven zijn de rechtstreekse collega’s maar in 46 procent van de gevallen op de hoogte. In de meerderheid van de gevallen zijn de rechtstreekse collega’s dus niet op de hoogte. Van een coming-out bij de leidinggevende van de werknemer is in slechts 37 procent van de gevallen sprake.

Volgens de onderzoekers van de ULB waren de vakbonden niet genoeg actief op dit vlak. “De betrokken werknemers voelen zich eerder aan hun lot overgelaten. Vakbonden voeren soms wel algemene campagnes tegen discriminatie maar holebi’s en transgenders komen daarbij maar beperkt aan bod”.

Onderzoek van het HIVA [2] toont aan dat de situatie voor werknemers die voornamelijk handenarbeid uitvoeren velen keren slechter is. Daar waar de meerderheid van de respondenten openlijk hun homoseksualiteit in hun privéleven (familie en vrienden) verkondigd hebben, heeft slechts een minderheid hun seksuele geaardheid ook volledig (26 procent) of gedeeltelijk (20 procent) onthuld op de werkplek. De verklaring voor de verschillen tussen bedienden en arbeiders wordt vooral verklaard door een striktere gendernormativiteit in een arbeiderscultuur, die zich vooral uit in machogedrag. 

Doelstellingen

Het platform ACV CSC LGBT@Work werd in de voorbije maanden officieel opgericht omdat enthousiaste ACV’ers besloten om hier hun schouders onder te zetten. ‘ACV loves diversity’ is het motto van het gloednieuwe platform. In essentie is het de bedoeling om de openheid tegenover LGBT-werknemers op de werkvloer te vergroten en bevorderen.

ACV CSC LGBT@Work, dat officieel is erkend door de ACV-leiding, mikt enerzijds op ACV-personeelsleden die deel uitmaken van de ‘regenbooggemeenschap’ en alle collega’s die mee willen opkomen voor diversiteit en verdraagzaamheid op de werkvloer. Anderzijds op de vele leden van onze vakbond die de boodschap van het platform mee willen uitdragen.

Op zaterdag 19 mei 2018 neemt een delegatie van het ACV trots deel aan de Belgian Pride in Brussel. Met delegatieleden uit heel België. En op 11 augustus 2018 doen we mee aan het défilé van de Antwerp Pride.

 

Notes:

 [1] Onderzoek ULB uit 2014:

http://psytc.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2014/10/PDF-oktober-2014-Ons-Recht.pdf

 [2] Onderzoek HIVA (KU Leuven):

www.cavaria.be/mediatheek/onderzoek-holebi-arbeiders

take down
the paywall
steun ons nu!