Recensie -

“Demain” lokt één miljoen kijkers met alternatieven om planeet te redden

De docu Demain kwam eind vorig jaar in Frankrijk uit en veroorzaakte een stormloop in de zalen. Al meer dan een miljoen mensen gingen kijken. In de film trekt de bekende Franse actrice Mélanie Laurent de wereld rond op zoek naar inspirerende concrete alternatieven om onze planeet te redden. De transitiebeweging, stadsmoestuintjes, hernieuwbare energie maar ook alternatieven voor ons financieel systeem, leefbare steden, democratie en onderwijs passeren de revue. De film speelde woensdag in de Roma in Antwerpen.

donderdag 12 mei 2016 10:36
Spread the love

Het begon allemaal met een artikel in Nature over hoe onze planeet door de klimaatverandering en de stijgende wereldbevolking afgleed naar de rand van de afgrond.  Volgens de wetenschappers gaat het onwaarschijnlijk snel en rest ons amper nog 20 jaar om een radicale omslag te maken als we als mensheid niet willen verdwijnen.

Urgentie van apocalyps

Een redelijk apocalyptisch beeld die de net zwangere actrice Melanie Laurent doorgestuurd kreeg van haar vrienden, ook met kinderen. Ze maakten zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. En welke planeet ze aan hen zullen achterlieten. 

Met die urgentie in het achterhoofd zamelden ze geld in en trokken de wereld rond op zoek naar inspirerende initiatieven van mensen die de situatie willen keren en binnen hun gemeenschappen experimenteren met alternatieven.

Voedsel en energie zijn de twee belangrijke dingen die we terug in handen moeten zien te krijgen, aldus de makers van Demain. We leren hoe de agro-industrie totaal niet efficiënt is in het voeden van de wereldbevolking en enkel winstgevend is als het de natuur vernietigt. Terwijl net de kleinschalige landbouw bijna 80 procent van de wereldbevolking voedt. Als die verder ontwikkeld wordt, kunnen er meer dan 12 miljard mensen kan voeden.

In Demain wordt ondermeer Detroit bezocht, waar na de massale sluiting van de auto-industrie de meeste mensen wegtrokken en de stad verpauperd achterlieten. Heel wat mensen die achterbleven besloten om te experimenteren met stadslandbouw voor de lokale inwoners. Ook andere vormen van efficiënte kleinschalige landbouw wordt onder de loep genomen zoals permacultuur.

Verslaving aan fossiele brandstoffen

In Demain wordt langs de transitiesteden gepasseerd in Groot Britannië. Die steden hebben naast openbare moestuinen ook een eigen lokale munt hebben die de plaatselijke middenstand een boost geeft. 

Onze verslaving aan fossiele brandtoffen vervangen door hernieuwbare energie is ook een enorme uitdaging. Zo is IJsland bijna helemaal overgeschakeld op hernieuwbare energie in haar energievoorziening en ook Kopenhagen zet sterk in op windenergie en biomassacentrales. Bijna 70 procent van haar energievoorziening komt nu van hernieuwbare energie.

Kopenhagen toont zich ook als alternatief van hoe je een stad leefbaar kan maken. In plaats van autowegen hebben ze er geïnvesteerd in snelwegfietspaden en wandelruimte voor voetgangers. Dit zorgde voor een enorm verandering in hoe mensen de publieke ruimte gebruiken en met elkaar interageren.

Alternatieve participatievormen

Om deze duurzame projecten/samenleving mogelijk te maken heb je een andere beleid nodig, want de huidige representatieve democratie wordt gecontroleerd door lobbygroepen in dienst van vervuilende multinationals.

In de film wordt op bezoek gegaan in een dorpje in India waar ze experimenteren met participatieve democratie via volksraden. De anders gescheiden kasten leren met elkaar samenwerken. En ook onze eigen David Van Reybrouck kwam aan het woord over alternatieve participatievormen.

Politiek is nu te ver van ons bed, luidt de conclusie in Demain. De mensen moeten er terug van bewust worden dat alles politiek is. En daar ligt een belangrijke taak voor het onderwijs. Dat moet anders en beter en in staat zijn om kinderen op te voeden tot kritische burgers. Daarvoor gingen ze te rade in Finland. 

Snakken naar verandering

Demain is een mooie inspirerende docu voor mensen die geen weet hebben van dergelijke projecten. Los van de gekende transitiebewegingen, zijn vooral de politiek ondersteunde initiatieven zoals die rond hernieuwbare energie interessant. Het onderdeel politiek had meer ontwikkeld kunnen worden. Mensen missen vaak handvaten om die transitiebewustzijn in hun gemeenschapen ook mogelijk te maken.  Daarvoor kan je te rade gaan bij het onlangs verschenen boek van collega’s Callewaert en Decreus met de toevallige titel ‘Dit is morgen’.

Naast de film ‘Demain’ kwam vorig jaar in Frankrijk ook de documentaire ‘Merci Patron’ uit, een film waarbij een ontslagen werknemer in Michael Moore stijl zijn werkgever confronteert. Deze werd ook een enorme hit en inspireerde de beweging #nuitdebout. De Fransen snakken duidelijk naar verandering om uit hun uitzichtloze situatie te geraken. 

 

info: http://www.demain-lefilm.com

take down
the paywall
steun ons nu!