“Vrijwilligers en verenigingen essentieel voor begeleiding vluchtelingen”

In Vlaanderen zijn maar liefst één miljoen mensen actief als vrijwilliger. Eén vierde van die vrijwilligers is actief binnen Beweging.net, dat is de koepel van christelijke bewegingen en verenigingen. Met de slogan 'Vrijwilligers aanstekelijk' wil Beweging.net de vele Vlaamse vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Opvallend: Beweging.net benadrukt ook het potentieel van het vrijwilligerswerk voor de opvang en integratie van vluchtelingen in onze samenleving.

maandag 22 februari 2016 15:24
Spread the love

Durf verenigen. Onbegrensd. Met deze slogan wil beweging.net tijdens de Week van de Vrijwilliger de aandacht vestigen op het belang van vrijwilligerswerk voor, met en door vluchtelingen.

Patrick Develtere, voorzitter van Beweging.net, benadrukt dat hulp aan vluchtelingen zich niet kan beperken tot het aanbieden van basisopvang: “Na het aanpakken van de hoogste noden, moeten we zo snel mogelijk de tweede stap zetten, die van succesvolle integratie.”

Die integratie kan volgens Develtere bespoedigd worden door vluchtelingen deel te laten uitmaken van het verenigingsleven. Om de verschillende lokale afdelingen van Beweging.net daartoe aan te zetten wordt een informatiepakket verspreid dat tips bevat over hoe men concreet kan aan de slag gaan om vluchtelingen op te nemen in lokale werkingen.

Steentje bijdragen

De voorbije periode organiseerden Beweging.net en partnerorganisaties ook reeds informatiesessies over de huidige vluchtelingenstroom: “Mensen zitten met veel vragen”, zegt Patrick Develtere. “Tijdens de informatiesessies trachten we te antwoorden op die vragen. Die informatiesessies zullen we blijven organiseren zolang dat nodig en nuttig is. Het is in ieders belang, dat van de vluchtelingen en van de samenleving, om nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig deel te laten uitmaken van onze samenleving.”

Het idee achter deze campagne is dat draagvlak binnen de samenleving en een thuisgevoel bij erkende vluchtelingen er niet spontaan komt, maar moet gecreëerd worden. Daarin speelt de overheid een belangrijke rol, maar evengoed het vrijwilligerswerk. Sociale organisaties, sport- en cultuurverenigingen, jeugdbewegingen, collega’s, buren of ouders aan de schoolpoort: ze kunnen allemaal hun steentje bijdragen.

Develtere: “Als we vluchtelingen betrekken bij onze activiteiten en interesse tonen voor hun situatie, dan worden het uitgelezen ontmoetingsmomenten. Dan kunnen verhalen verteld worden, dan kan het Nederlands geoefend worden en kunnen ervaringen uitgewisseld worden, dan kan geholpen worden bij het zoeken naar werk en naar huisvesting. En dan kan ook een warmere samenleving tot stand komen.”

Waardeer het verenigingsleven

Maar leg ook niet alles op de schouders van de vrijwilligers, zo benadrukt Beweging.net. Vrijwilligers hebben zelf ook nood aan ondersteuning en begeleiding, en daar kan en moet de overheid een rol in spelen. Volgens Beweging.net verwachten verenigingen meer dan ooit dat gemeentebesturen de verschillende regeringen de belangrijke functie van het verengingsleven valoriseren. “Want als verenigingen in moeilijkheden komen, dan hypothekeert dat ook de weg naar succesvolle integratie”, zo besluit Patrick Develtere.

Meer info over deze campagne vind je terug op de website

take down
the paywall
steun ons nu!