De dag van de 150 speeches

De dag van de 150 speeches

dinsdag 1 december 2015 22:29
Spread the love
Maandag, de openingsdag van de klimaattop, was bijna helemaal voorbehouden voor toespraken van 150 regeringsleiders. Natuurlijk beperkte geen van de leiders zich tot de voorgeschreven drie minuten, zodat de speeches lang uitliepen. Alle staatshoofden schenen  het erover eens te zijn dat het dit keer wel raak zou zijn.

Maar voorbij de ronkende verklaringen zijn de landen het natuurlijk (nog) niet eens. Anders hadden we allang een akkoord gehad. Diepe meningsverschillen blijven: onder meer over de klimaatfinanciering, de bindende aard van het akkoord en de specifieke inspanningen van elk land apart.

Heeft het dan wel nut een hele dag van de beperkte onderhandelingstijd besteden aan die algemene verklaringen? Sommige onderhandelaars twijfelden hier luidop aan op de openingsceremonie zondag. Maar zoals een veteraan van de onderhandelingen in diezelfde sessie daar tegenin bracht: “de echte waarde van de aanwezigheid van de regeringshoofden ligt in de kans die dat biedt voor bilateraal overleg.” Dat wekt meer vertrouwen tussen landen. En op die manier wordt de hoop die president Humala van Peru in zijn speech uitdrukte, “dat de politici vandaag een volledig mandaat aan hun onderhandelaars durven geven”, misschien waar.

take down
the paywall
steun ons nu!