Genetisch gemodificeerde rijst van Bayer-Monsanto

TTIP: nieuwe ggo’s zijn géén ggo’s meer

Woensdag 8 juli zal het Europees parlement opnieuw stemmen over zijn advies aan het team dat namens de Europese Commissie het TTIP-vrijhandelsakkoord met de VS onderhandelt. Uit e-mails blijkt dat die onderhandelaars de grote zaadmultinationals ontvangen om met hen een 'andere' aanpak van de ggo-beperkingen in de EU te bespreken.

dinsdag 7 juli 2015 11:32
Spread the love

De Europese watchdog-organisatie Corporate Europe
Observatory (CEO) heeft een aantal e-mails gepubliceerd van de
Europese Commissie met vertegenwoordigers van lobby-organisaties van de grote zaad- en plantgoedmultinationals.
Omdat de Europese
Commissie weigerde deze correspondentie vrijwillig ter beschikking te
stellen, diende CEO hiervoor een juridisch verzoek in.

Uit de e-mailbriefwisseling blijkt
dat de Europese Commissie open staat voor een andere aanpak van de
huidige strenge ggo-regels in de EU. Lobby-organisaties American Seed
Trade Association (ASTA) en de European Seed Association (ESA)
pleiten niet langer voor een versoepeling van de huidige
ggo-beperkingen in de EU. Zij erkennen impliciet dat de openbare
opinie in Europa daar te gevoelig voor is.

ASTA en ASA
vertegenwoordigen de belangen van de biotechgiganten Monsanto,
Syngenta, Bayer, BASF, Limagrain en DuPont/Pioneer. Bij een aantal
samenkomsten waren ook nationale belangengroepen uit Nederland,
Frankrijk en Duitsland aanwezig.

Nieuwe ggo’s (genetisch gemodificeerd organismen) zijn géén ggo’s

Beide lobbygroepen pleiten voor een
‘andere’ aanpak. Die komt er op neer dat ze met de Europese Commissie
willen bekijken hoe die ggo-regels in de toekomst omzeild kunnen
worden, zonder ze effectief te herschrijven.

De biotech-industrie werkt voor het
ogenblik aan de ontwikkeling van nieuwe ggo-technieken, wat ze met
een omzeilend eufemisme ‘new plant breeding techniques’ noemt. Het
centrale idee voor de nieuwe aanpak bestaat er in de nieuwe
ggo-producten die hieruit ontstaan niet langer te laten vallen onder
de definitie van ggo-producten, zoals die in de EU-regelgeving staat.

Dit zijn enkele citaten uit de betrokken e-mails:

“Beide (Amerikaanse en Europese) zaadverenigingen focussen op drie prioriteiten voor TTIP: fytosanitaire zaken en de rol die de bilaterale werkgroep ‘gezondheid van planten’ in dit verband kan spelen, nieuwe technieken voor het kweken van planten (allebei zien ze geen specifieke noodzaak voor regulering) en de aanwezigheid van ggo’s in conventionele zaden.”

“De ESA benadrukte dat deze drie punten (de drie prioriteiten hierboven vermeld) geen onderwerp van controverse zijn tussen de industrieën aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en dat ze niet zouden raken aan de beleidsdoelstellingen van de EU of de VS maar zich concentreren op gebieden van gemeenschappelijke overeenstemming”.

“In het algemeen zien de EAS en de ASTA geen specifieke noodzaak voor de regulering van Nieuwe Technieken voor de Kweek van Planten'”

De e-mails over deze samenkomsten zijn
niet alleen revelerend omwille van deze controversiële aanpak. Zij
tonen andermaal aan dat privé-belangengroepen wel degelijk
rechtstreeks worden betrokken bij de onderhandelingen van het
TTIP-verdrag, terwijl organisaties en experten die het algemeen
belang van consumenten en burgers vertegenwoordigen volledig worden
uitgesloten.

Bovendien toont de Europese Commissie
zich bereid om de omzeiling van eigen regelgeving te bespreken met
commerciële bedrijven, zonder dat diezelfde civiele maatschappij
daar van op de hoogte is.

De Europese Commissie heeft bovendien
de eigen transparantieregels omzeild. De Amerikaanse lobbygroep ASTA
staat niet geregistreerd in het EU Transparency Register en de
Europese lobby-organisatie ESA niet in het Amerikaanse Lobby
Disclosure Register. Zo is deze lobby-activiteit niet zichtbaar voor
de argeloze toeschouwer.

De Europese Commissie bleef tot voor
kort beweren dat de huidige ggo-regelgeving van de EU niet ter
discussie staat bij de TTIP-onderhandelingen. De feiten tonen aan dat
ggo-regelgeving wel degelijk een onderdeel is van dit
vrijhandelsakkoord.

Deze aanpak toont tevens aan dat de TTIP-onderhandelingen niet zozeer gesprekken zijn tussen de VS en de EU maar tussen bedrijven uit de VS en de EU samen aan de ene kant en de overheden van de VS en de EU samen aan de andere kant van de tafel.

Zie
de volledige analyse TTIP: released emails show biotech, seeds on the
trade talks
table
van de vrijgekomen e-mails op de website van Corporate Europe
Observatory.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!