Voor het eerst sinds 1962 is de Cubaanse president aanwezig op de OAS-Top, waar hij ook president Obama zal ontmoeten (hier bij hun allereerste handdruk in 2013, tijdens de begrafenis van Nelson Mandela) (IPS)

Top Organisatie Amerikaanse Staten isoleert VS

De VS gaat voor de derde maal naar een topmeeting van de OAS in een compleet geïsoleerde positie. Alle Latijns-Amerikaanse staten veroordelen immers unaniem de beslissing van president Obama om sancties op te leggen aan de regering van Venezuela.

vrijdag 10 april 2015 10:24
Spread the love

Op de top van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) van april 2012 in de Colombiaanse stad
Cartagena hadden alle lidstaten – op de VS en Canada na – het al
duidelijk gemaakt. Dit was de laatste top van de OAS zonder Cuba. De
VS en Canada stonden er ook geïsoleerd in hun verzet tegen een
resolutie die de soevereiniteit van Argentinië over de Malvinas
(Falklands) wilde erkennen. Een derde resolutie riep de VS op
drugsgebruik te decriminaliseren. Zelfs de meest trouwe bondgenoten
Honduras, Panama, Mexico en Colombië stemden voor deze resoluties.

Alternatieven voor de OAS

Het eigengereide optreden van de VS in
Latijns-Amerika heeft er mee toe geleid dat de Latijns-Amerikaanse
staten hebben geïnvesteerd in nieuwe internationale
samenwerkingsverbanden, zoals UNASUR, CELAC, ALBA, Mercosur, Banco del Sur, waar de VS en Canada geen deel van uitmaken. Al deze organisaties
hebben de Amerikaanse sancties tegen Venezuela unaniem verworpen.

Meerdere vertegenwoordigers van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen dat de
beslissing om de diplomatieke relaties met Cuba te herstellen mede is
ingegeven door dit isolement waarin de VS zich door zijn houding had
gemanoeuvreerd. Zij hadden gehoopt op een doorbraak van dat isolement
op de OAS-top van april 2015 in Panama, door deze erkenning van Cuba.

De Amerikaanse regering heeft echter opnieuw een pad in de korf gelegd door eenzijdig sancties op
te leggen aan de regering van Venezuela. Wat door de VS wordt
voorgesteld als een dictatuur waar de democratie in gevaar is, werd
door alle Latijns-Amerikaanse staten weerlegd als een eenzijdige
actie tegen een democratisch verkozen regering.

Latijns-Amerika staat achter Venezuela

De VS wil op de komende top een
resolutie voorleggen om Venezuela te veroordelen voor schendingen van
de mensenrechten, maar dreigt door dit initiatief nog meer geïsoleerd
te geraken dan in 2012. De trouwste bondgenoten van de VS in
Latijns-Amerika, zoals Honduras, Mexico en Colombia, staan gezien hun eigen belabberd imago op dat gebied niet bepaald
te trappelen om het over mensenrechten te hebben. De andere
Latijns-Amerikaanse staten zijn niet langer bereid deze schijnheilige
dubbelzinnigheid van de VS te ondergaan.

Volgens politiek analyst Mark Weisbrot
worstelt de VS tevens met een gigantisch perceptieprobleem: “Wat de
sancties (tegen Venezuela) duidelijk maken – voor hen die
het nog niet door zouden hebben – is dat de opening van president
Obama naar Cuba exact nul verandering inhoudt van de globale
strategie van Washington (in Latijns-Amerika). De intentie om de
commerciële en diplomatieke relaties met Cuba uit te breiden dient
enkel een meer effectieve strategie om de Cubaanse regering te
ondermijnen – net als alle linkse regeringen in de regio.”

“Het komt
erop neer dat Washington zich nog steeds niet heeft neergelegd bij
het idee van een onafhankelijk Latijns-Amerika, ondanks de
geopolitieke machtsverschuivingen van de voorbije vijftien jaar.”

Politiek kapitaal verspeeld

Miguel Tinker-Salas is professor
Latijns-Amerikaanse geschiedenis aan het Ponoma College in
California. Volgens hem heeft president Obama al zijn politiek
kapitaal dat hij had gewonnen door de diplomatieke erkenning van Cuba
verspeeld door de eenzijdige actie tegen Venezuela.

“Men is in
Latijns-Amerika niet vergeten wat er in 2002 in Venezuela is gebeurd,
in Haiti in 2004, in Honduras in 2009, wat er in Paraguay is gebeurd.
Zelfs hun grootste bondgenoten Colombia en Mexico, niet bepaald
vrienden van de regering in Venezuela, hebben geweigerd zich achter
de sancties tegen Venezuela te scharen.”

Waarnemers verwachten dan ook dat ook
deze top van de OAS zal afsluiten zonder enige betekenisvolle
akkoorden. OAS-resoluties kunnen immers alleen bij consensus aanvaard
worden. Ook al blijven de VS de machtigste militaire en economische
speler in Latijns-Amerika, de regering in Washington domineert de OAS niet meer zoals ze
dat hadden gedaan sinds de oprichting van de organisatie in 1948.

Bronnen:
U.S.
Assistant Secretary of State Criticizes Solidarity of Latin American
Countries for Venezuela


Obama
Could Face Another Disastrous Summit Due to Sanctions Against
Venezuela

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!