Jacht op samenwonenden: nog niet zo lang geleden “gruwelijke gedachte”

De sociale inspectie moet voortaan automatisch het energiegebruik van werklozen en andere uitkeringsgerechtigden controleren. Zo wil men mensen opsporen die een vals adres opgeven om als alleenstaande een hogere uitkering te krijgen. “Ideologische verdwazing”, noemde N-VA dat ooit. De partij schaart zich nu wel achter het voorstel.

donderdag 9 april 2015 13:37
Spread the love

Wie geen enkel inkomen heeft en voldoende inspanningen levert om
werk te vinden, heeft recht op een leefloon. Dat bedraagt 817,36 euro
per maand voor een alleenstaande en 544,91 euro voor een
samenwonende. Ook bij werkloosheidsuitkeringen is er na een tijd een
groot verschil als je samenwoont of alleenstaande bent.

De RVA stelde vorig jaar 10.566 gevallen van domiciliefraude vast.
Dat is iets meer dan 1,5 procent van alle werkloosheidsuitkeringen
die de RVA in 2014 uitkeerde.

Sinds 2012 moeten nutsbedrijven de gegevens over hun klanten
verplicht doorgeven aan de inspectie als die daar om vraagt. Dat was
een maatregel die werd ingevoerd door de vorige regering.

Niemand minder dan Siegfried Bracke schreeuwde toen moord en
brand. “Ik viel van mijn stoel toen ik las dat John Crombez
domiciliefraude gaat bestrijden via nutsbedrijven. Ik viel van mijn
stoel omdat ik – zoals bekend ex-sociaal-democraat, en zelfs trotsig
dit te wezen – een vorm van socialisme zie toeslaan die me absoluut
niet zint, waarvan ik zelfs bang word. Ik viel van mijn stoel omdat
ik diep doordrongen ben van de democratische waarden uit de
Verlichting, en daar door niemand laat aan foefelen”, schreef Bracke in een tekst die werd overgenomen door de website van N-VA.

“Ik vind dat een gruwelijke gedachte. Ik vraag me af waar Eandis
(tenzij in strafonderzoeken) het recht vandaan haalt om de privacy
van potentieel iedereen te schenden. Hallo, privacycommissie? Wakker
worden aub, hier staat een en ander op het spel”, ging Bracke
verder.

De Privacycommissie sprak zich toen ook uit. Het voorstel van de
toenmalige regering kon maar onder voorwaarden. Zo moet er een
vermoeden van fraude zijn. Een automatische screening van alle
facturen kan dus niet. De persoon in kwestie moet zich ook kunnen
verdedigen. En de overheid moet preciseren welke diensten de
gegevens mogen gebruiken.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond dat de inspectie de
gegevens kan opvragen “indien zij vermoeden dat het gaat om een
fictief adres”. De Privacycommissie schreef daarover: “De
Commissie meent dat het meer opportuun zou zijn te stellen dat de
openbare diensten de verbruiksgegevens mogen opvragen wanneer er een ‘reeks van aanwijzingen bestaat die doen vermoeden’ dat het
gaat om een fictief adres.”

Automatisch controleren

De huidige staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude
Bart Tommelein (Open VLD) wil dat die controle nu automatisch
gebeurt, ook als er geen aanwijzingen van fraude bestaan. Zo viel donderdag te lezen in De Morgen. Tommelein loopt al jaren met die
plannen rond. Het is maar de vraag hoe de Privacycommissie op die
uitbreiding gaat reageren.

Eén aspect van deze problematiek blijft altijd onderbelicht. De
regels van de RVA sporen niet met de nieuwe woonvormen. Almaar meer
mensen delen een huis of appartement zonder dat ze daarom
‘samenwonen’. Ze hebben een aparte kamer en delen enkel de huur en de
nutsvoorzieningen.

De RVA werd daar twee jaar geleden al eens voor terechtgewezen
door de rechter. Een werkzoekende had een schorsing opgelopen omdat
die persoon zich onterecht had opgegeven als alleenwonende. Zij
woonde in een co-housingproject in Zottegem. De RVA vorderde de
onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug. De vrouw trok naar de
arbeidsrechtbank en kreeg volledig gelijk. Ook wie als alleenstaande
in een co-housingproject woont, heeft recht op een uitkering als
alleenwonende, klonk het toen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!