PVDA-PTB: Stop de aanvallen op de arbeidersklasse

PVDA-PTB: Stop de aanvallen op de arbeidersklasse

zaterdag 7 maart 2015 17:29
Spread the love

Samen met
de Communistische partijen van Nederland (NPCN), Duitsland (DKP) en Luxemburg
(PCL) heeft de PVDA-PTB op 27 en 28 februari 2015 verzameling geblazen voor de jaarlijkse Vierpartijenconferentie die dit
jaar in Groningen doorging. Sinds vorig jaar in Aken sluit deze conferentie af
met een manifestatie die nu een 100-tal betogers in de straten van Groningen samenbracht.
Voor volgend jaar zou het wel eens een vijfpartijenconferentie kunnen worden
want 2 verantwoordelijken  van de
Zwitserse Partij  van de Arbeid namen voor het eerst als waarnemer deel aan de
conferentie en ze wilden in 2016 graag terugkomen.

Op deze
conferentie geeft elke partij haar analyse van de actualiteit en een stand van
zaken bij haar aanpak ervan. Voortgaande op het verslag van de DKP in Unsere
Zeit van 6 maart 2015 kan volgend beeld geschetst worden van de tussenkomsten.

In
Groningen ging de conferentie door onder het motto: ”Hoe kunnen wij onder de gegeven omstandigheden de communistische partij
versterken, haar invloed in de samenleving en de maatschappelijke structuren
vergroten?”. De PVDA-PTB had het, volgens Unsere Zeit over haar versterkte
invloed op de massa’s. Maar in tegenstelling tot Duitsland, Luxemburg en
Nederland bestaat in België geen linkse sociaaldemocratie, respectievelijk
socialistische partij  tussen haar en de
als ‘sociaal democratisch’ te betitelen partijen. Daarover bestond bij hen een
uitgebreide overeenstemming zo stelde het weekblad vast.

Allicht bedoelt de PVDA-PTB het ontbreken van een linkse partij zoals Die Linke
in Duitsland, Die Lènke in Luxemburg en de Socialistische Partij in Nederland,
die alle links van de sociaaldemocratie staan, maar door de PVDA-PTB toch als ‘sociaaldemocratisch’
gezien worden. Over de intussen opgedoekte PTB-GO! was geen sprake, evenmin
over Syriza, dat toch ook in het ‘vacuüm’ staat tussen de KKE en de inmiddels
erg gereduceerde sociaaldemocratie in Griekenland..

Patrik Köbele, de voorzitter van de Duitse Kommunistische Partij, beklemtoonde
dat men de velen tegenspraken van de kapitalisten moet aangrijpen zodat de
getroffenen met ons in beweging komen en men z’n belangenverdediging niet
delegeert maar zelf ter hand neemt. De heropbouw van de Nederlandse
Kommunistische partij loopt niet van een leien dakje, “wenn es auch an vielen
mangele
”. De Communistische Partij van Luxemburg stelt zich, zoals de andere partijen, als hoofddoel nieuwe leden te winnen.

In de slotdiscussie kwamen de vele mogelijkheden maar ook de vele problemen ter
sprake in de inschakeling van de nieuwe media.

De conferentie die anderhalve dag duurde en waar een 40-tal afgevaardigden aan
deelnamen werd afgesloten met een betoging door Groningen. Het centrale thema was: Stop de
aanvallen op de Arbeidersklasse
, met ook een eigen pancarde van de PVDA-PTB:
steun #hetsociaalverzet. Ook een aantal DKP-militanten uit Nordrhein-Westfalen waren naar de betoging
afgezakt.. De vele rode vlaggen ontlokten enige verwondering en sympathie bij
de inwoners van de universiteitsstad, waarover ‘s anderendaags in de lokale
pers bericht werd.

take down
the paywall
steun ons nu!