Who cares wat de ‘ware’ Islam is?

Who cares wat de ‘ware’ Islam is?

De gruwelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo bracht hemel en aarde in beweging. Angst, woede, afschuw en haat maakten zich meester van Frankrijk en de rest van de wereld. Het is menselijk om in zo'n situatie massaal op zoek te gaan naar schuldigen, naar mensen, opvattingen en ideologieën om met de vinger te wijzen.

zondag 11 januari 2015 09:25
Spread the love

Gelukkig probeerden media en wereldleiders elke vorm van polarisering een stok in de wielen te steken. Hun boodschap: ‘deze terreur is het werk van een ‘kleine minderheid’; hij heeft niets met de ware Islam te maken, hoogstens iets met Jihadisme, maar vooral met banditisme en extremisme. Dit is geen zaak van religie, maar van een fascistische ideologie die de wereld met geweld wil overheersen. Of in elk geval graag oorlogje speelt. En in de hoop de wereld onder te dompelen in tweedracht en geweld, verschuilen ze zich onder de sluier van een wereldgodsdienst’. Dergelijke verhalen die eenheid en verbondenheid bevorderen, zijn vandaag meer dan ooit nodig. Of ze nu helemaal kloppen of niet.

En toch ontplofte op Twitter een klein bommetje toen François Hollande publiekelijk verkondigde dat ‘de aanslagen niets met de Islam te maken hebben’. Fervente godsdienstcritici, zoals Richard Dawkins, maar ook talloze anderen, konden hun oren niet geloven. Hoe kon iemand denken dat dit geweld niets met de Islamitische leer te maken had? De tijd moest maar eens gekomen zijn om de ogen open te trekken en en masse in de straten te roepen dat alle moslims een bloeddorstige religie aanhangen. Dat zij een pedofiele en criminele profeet nalopen. Dat de twee miljard mensen, die geen enkel probleem hebben om in onze Verlichte Westerse samenleving te aarden, hun eigen religie niet goed begrepen hebben.

Het is mij een raadsel wat ze daar in godsnaam mee wensen te bereiken. Who the fuck cares wat de ‘ware’ Islam is?

De Koran telt 6.236 verzen. Wie een vreedzaam leven wenst te leiden, schaart zich achter vredelievende passages. Dat is wat bij benadering twee miljard moslims in de wereld doen. Jammer genoeg verkiest tegelijk een kleine minderheid de passages die oproepen tot een bloedige strijd tegen ongelovigen. Zij dienen met alle macht te worden bestreden, via heropvoeding of verwijdering uit onze samenleving. De vraag of die twee miljard, dan wel die honderdduizend de enige ‘ware’ versie van de Islam aanhangen, zal mij worst wezen.

En natuurlijk is godsdienstkritiek een cruciaal onderdeel van een Verlichte samenleving. Vrije meningsuiting is een peiler van onze democratie. Charlie Hebdo had een onbetwistbaar recht om cartoons van Mohammed met bommen op zijn hoofd te publiceren. Als de Richard Dawkinsen van deze wereld van oordeel zijn dat de Islam moet worden bestreden, dan moeten ze dat zeker doen. Maar als we echt ‘de harten en geesten’ in de moslimwereld willen veranderen, moeten we vooral in dialoog gaan.

Daarom is het van essentieel belang dat publieke persoonlijkheden, zoals politici en journalisten, tegen elke maatschappelijke verdeeldheid inroeien.

Want stel je in hemelsnaam voor dat de president van Frankrijk enkele uren na de aanslag voor het oog van miljoenen mensen, christenen en moslims, had geroepen dat de dood van twaalf onschuldige Franse burgers direct voortvloeit uit het Islamitische gedachtegoed. Elke christen zou zich een moslim zoeken om ter plaatse te massacreren. Elke moslim, die net zo hard rouwt om de aanslag als een niet-moslim, zou zijn vertrouwen in de Franse en Westerse samenleving verliezen.

De polarisering zou totaal zijn. Is dat dan wat de radicale godsdienstcritici wensen?

Het aanwakkeren van publieke haat tegen elke volgeling van de Islam? Het op gang trekken van een ware clash of civilizations? Zo ja, dan gooien ze elke poging tot eenheid en verzoening van de laatste decennia voor de leeuwen. Enkel een terrorist zou voor zo’n scenario tekenen.

take down
the paywall
steun ons nu!