Suggesties voor de leden van de commissie ‘Inburgering en integratie’ in het Vlaams Parlement

Suggesties voor de leden van de commissie ‘Inburgering en integratie’ in het Vlaams Parlement

vrijdag 5 december 2014 12:19
Spread the love

Naar aanleiding van:
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=939604

Reden van mijn suggestie voor bijkomende vragen: de ontzettende
‘bias’ die spreekt uit de – in hoofde van minstens 1
Commissielid – blijkbaar vooraf met het betrokken kabinet
overeengekomen vragen. Hier mijn bijkomende vragen:

1. Kloppen de gegevens over de schulden van sommige vzw’s die via een
lek afgelopen zomer in de pers gekomen zijn? Welke vzw’s geven de
facto eind 2014 schulden door?

Reden van de vraag: van minstens 1 vzw weet ik dat de cijfers
absoluut niet klopten.

2. Welke zijn de vzw’s die eind 2014 een winst doorgeven aan het EVA?
Immers, nu wordt de indruk gewekt dat enkel verliezen of break-even’s
doorgegeven worden?

Quod non. Liefst in geval 1 en 2, precieze gegevens!

Reden van de vraag: van minstens 1 vzw weet ik dat hij een winst
overmaakt.

3. Wie heeft dit lek in zomertijd georganiseerd? En kan men een reden
vermoeden waarom dit gebeurde?

Reden van de vraag: het lek kan enkel komen van iemand die over het
geheel van de cijfers beschikte of dacht te beschikken. Wie komt dus
in aanmerking: ofwel een lid van de RvB ofwel iemand uit de
vakbonden. Hoe dan ook, is het zeer betwistbaar dat iemand cijfers
lekt… Over het algemeen is de vraag die men zich stelt: wie
heeft/had daar baat bij? Mijn vermoeden: iemand die weet dat er
ontslagen zullen moeten gegeven worden wil men niet structureel in
het rood staan… en dat op een ogenblik dat een belofte gedaan was
van werkzekerheid. (Uiteraard is het ergerlijk dat mensen plots
aanwervingen organiseren zonder voorafgaande afspraken met het EVA in
opbouw. Dat betwist niemand in de sector, tenzij wellicht degenen die
het deden.).

4. Gaat de 2 miljoen euro schuldenlast enkel op die enkele vzw’s
terug die schulden doorgeven? Hoeveel van die 2 miljoen euro heeft
eigenlijk te maken met de structuur van het EVA zelf?

Reden van de vraag: nu wordt de indruk gewekt dat de 2 miljoen
structurele schuld enkel te wijten is aan de overdracht van schulden
door enkele vzw’s. Een faire analyse veronderstelt, dat men 3 zaken
toelicht: a. hoeveel schulden worden overgenomen? b. hoeveel winst
wordt overgenomen? c. hoeveel structurele deficit is eigenlijk te
wijten aan de structuur zelf die men opzet? En dat brengt ons
uiteraard bij vragen 5 en 6… want daar hadden voorbereidende
studies moeten aantonen.

5. Hoeveel hebben de voorbereidende studies aan de belastingbetaler
gekost? Klopt het dat het om ongeveer 700.000 euro gaat?

6. Hoe bruikbaar zijn die voorbereidende studies geweest voor het EVA
zoals het er nu staat? Hebben die op een mogelijk probleem van
structurele deficits gewezen?

Dank voor de correcte antwoorden.

take down
the paywall
steun ons nu!