De maidenspeech van Sven Gatz: “Het regeerakkoord bevat een buikriem”

woensdag 3 september 2014 20:27
Spread the love

Een paar dagen geleden bracht Cultuurminister Sven Gatz zijn maidenspeech op de Meet & Greet van de FOV, de koepel van het sociaal-cultureel werk. Zodanig interessant dat ik een poging wil doen tot kleine analyse van deze betekenisvolle toespraak. Wat zei hij dan wel, en wat niet?

Gelukkig begon hij niet met de melding dat hij onlangs naar het lokale amateurtoneel was geweest. Toch nogal voorspelbaar was de melding van het belang van het zich verenigen. Stel je voor dat hij dat niet zou doen? “Verenigen is iets typisch menselijk, je beleeft er gewoon veel deugd aan.“ Hij is wel lid geweest – nu niet meer? – van verschillende verenigingen die wel zijn aangesloten bij FOV. Hij heeft er “interessante mensen ontmoet, mooie dingen gezien en geleerd”. Op het eind stelde hij nog dat onze verenigingen zoveel rijkdom doorgeven, “op het vlak van vorming, emancipatie, integratie, bewustwording, sensibilisering, sociale cohesie, ontspanning en vermaak. Zij zijn de kracht van onze gemeenschap. Zij moeten hun kernopdrachten blijven kunnen uitoefenen. Die garantie kan ik u vandaag wel al geven.“ Mooi zo. Hij krijgt van mij ook een pluim voor het vermelden van het belang van de talrijke verenigingen opgericht door mensen van andere etnische origine, die een thuis vonden in de koepel FOV.

De minister had wel door dat de zaal ‘met klamme handen en een droge mond’ zat te wachten op enig nieuws over de ‘Grote Sanering’ die de Vlaamse regering-Bourgeois van plan is. De hoofdletters zijn van de hand van Sven Gatz. “De media hebben er in schrikbarende bewoordingen over bericht. De verenigingen moeten 1 miljard besparen, stond in een krant. En de oppositie heeft het vuurtje van paniek nog wat aangewakkerd.” Ja, de oppositie heeft haar bekommernis uitgedrukt, maar geen paniek gezaaid. Ik heb in een eigen opiniestuk de onmogelijkheid van dit cijfer onderstreept. Zie bartcaron.be.

Helaas, de minister kon niet meer duidelijkheid geven over de “saneringen die er wel zullen moeten komen”. Sven Gatz probeerde zichzelf wel voor te stellen als een sociaal mens die er “niet van loopt te dromen het weefsel van ons verenigingsleven uiteen te trekken.” Maar de kern van de boodschap was wel duidelijk: “En ja, we zullen inderdaad moeten bezuinigen, maar wij niet alleen. Niet enkel de sociaal-culturele sector, maar alle sectoren zullen het met wat minder moeten doen.” Al wil Sven niet de botte bijl hanteren. Al heeft het volgende zinnetje een hoog tsjevengehalte: “Ik zal proberen in overleg en redelijkheid na te gaan waar en hoe er kan bezuinigd worden.” Dat belooft eigenlijk niet veel goeds.

Belangrijker is de uitspraak dat hij geen mensen op straat zal zetten. Hij gaat “de werkbaarheid en levensvatbaarheid van ons verenigingsleven niet op het spel te zetten.” Wetende dat een groot deel van de subsidies voor het sociaal-cultureel werk naar lonen gaat, toont dit ofwel de bereidheid van de minister om te vechten voor de sector, ofwel een onvoldoende kennis van de sector. Immers, als je geen mensen op straat zal zetten, waarop ga je dan wel besparen? Is er überhaupt nog enige ruimte?

Hij zal de knopen in de besparingsoefening wel op korte termijn doorhakken. Moeten we nu opgelucht zijn? Nee toch? In de spieren snijden doet altijd pijn. Of om het met de woorden van Sven Gatz zelf te zeggen “Het regeerakkoord bevat een buikriem”. Meer nieuws volgt tijdens de septemberverklaring en de beleidsnota en begroting die hij over enkele weken in het Vlaams Parlement moet indienen.

Sven Gatz doet zijn best om sympathiek en zelfs lief over te komen. Hij schetste ook twee (voorbeelden) van nieuwe perspectieven. Ten eerste bevestigde hij de voortrekkersrol van de sociaal-culturele sector als bruggenbouwer in de samenleving. Hij noemde de invloed van de digitale revolutie op de samenleving of de superdiversiteit die tot ontbolstering aan het komen is. Het tweede is de stroomlijning en coördinatie van het vrijwilligersbeleid. Akkoord, beste minister.

Beste Sven –  ik zal me vanaf hier rechtstreeks tot jou wenden. Je sloeg de nagel op de kop toen je zei dat je besefte dat wij allen op meer hadden gehoopt. Tot nader order moeten we het dus doen met je ‘goede wil om met u samen te werken’ en je uitspraak “wij zijn allemaal verenigingsliefhebbers.”

Je hebt veel niet gezegd. Ik weet het, we mogen daar nog geen voorbarige conclusies uit trekken. Maar ik vind dat je de sector erg versmalde. Je had het over het verenigingsleven, en weinig of niet over bewegingen, vormingsinstellingen en volkshogescholen. Vergeet die niet. De sector is breed en wordt elke dag breder. Er zijn zoveel nieuwe organisaties die vandaag buiten het georganiseerde kader vallen. Die verdienen veel meer aandacht en vooral waardering. Is dit geen uitdaging voor een liberale minister?

Je hebt nagelaten iets te zeggen over één van je dada’s: cultuureducatie. Is dat geen zeer belangrijke rol voor het sociaal-cultureel werk? En ook, ik miste een brug naar de andere cultuursectoren, vooral naar het lokaal cultuurbeleid, een sector die door de overheveling van de middelen naar Binnenlands Bestuur onder druk komt te staan. De duizenden lokale verenigingen werken op dat niveau en dreigen mee van de brokken te delen. Misschien verwachtte ik te veel…

PS 1 Beste Sven, je noemt de FOV één van de belangrijkste partners van de minister van Cultuur voor het sociaal-cultureel werk. Is dat niet wat oneerbiedig? Is het niet de meest belangrijke partner, veruit zelfs? Welke heb je wel nog in gedachten?

PS 2 De volledige speech van de minister vind je op fov.be. Die van FOV-directeur Dirk Verbist is zeer lezenswaard

PS 3 De foto van Sven Gatz komt uit Brusselnieuws.be en toont (bijna) een minister die gevangen zit in het regeerakkoord.

take down
the paywall
steun ons nu!