Stijging productiviteit landbouw zonder profijt voor arme boeren

Stijging productiviteit landbouw zonder profijt voor arme boeren

Landbouw zal tegen 2023 meer opbrengen en ook de grondstoffenprijzen zullen stabiliseren. Of ook het armste deel van de wereldbevolking daar mee de vruchten van plukt, blijft onzeker, volgens het rapport 2014 van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

maandag 28 juli 2014 15:50
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Het rapport
‘Agricultural Outlook’ van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
VN (FAO) is aan zijn twintigste editie toe. Het onderzoekt
wereldwijde trends op het vlak van prijzen, eetgewoonten en andere
factoren zoals productie en vraag. Daarnaast neemt het ook de
beleidsuitdagingen in de sector onder de loep.

In 2014 “kijkt
het naar de vooruitzichten voor ontwikkelingslanden vanuit de
veronderstelling dat de gemiddelde klimaatpatronen en het huidige
beleid blijven voortbestaan zonder verstoringen”, zegt Holger
Matthey, econoom aan de afdeling Handel en Markten van de FAO en
teamleider van de Agricultural Outlook. “Het rapport geeft een
overzicht van de globale markt in de volgende tien jaar”.

Verwacht wordt dat
de prijzen van gewassen zullen stabiliseren tot op een niveau ver
onder de huidige pieken, hoewel ze niet tot onder de toch hoge
prijzen van voor 2008 zullen zakken. Vlees- en zuivelprijzen zouden
in de periode 2013-14 hun recordhoogte bereikt hebben.

Obstakels

Er zijn nog altijd
veel obstakels om te verzekeren dat iedereen mee kan genieten van de
stijgende productiviteit in de landbouw. “Toegang tot voedsel
blijft een grote uitdaging”, zei Angel Gurría,
secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO), bij de lancering van het rapport.

“Hogere
voedselprijzen maakten het de armste mensen ter wereld al erg
moeilijk. Ze moeten een groot deel van hun inkomen aan voedsel
besteden. Ze deden ook al meer kwaad dan goed aan arme landbouwers,
die meestal zelf kopers in plaats van leveranciers geworden zijn van
voedsel.”

Positive
Outlook For Agricultural Prices But Not For World’s Poorest

OESO FAO
Landbouwvooruitzichten 2014 – Samenvatting in het Nederlands

take down
the paywall
steun ons nu!