Het sociaal middenveld ondemocratisch?

Het sociaal middenveld ondemocratisch?

dinsdag 8 juli 2014 08:46
Spread the love

Het zakenportaal “express.be” houdt er wel een erg eigenzinnige definitie van democratie op na. Zij die de democratie definiëren als gaan stemmen en daarna is het de meerderheid in zetels die gedurende de ganse legislatuur haar zin doet, hebben van een echte democratie niks begrepen.

Een sterk middenveld bevraagt voortdurend beleidsmakers en haar leden/sympathisanten om op die manier een kritische stem te laten horen. Bij verkiezingen laten vele kiezers zich verleiden door een paar partijprogramma’s of door de sympathieke kop van een politieker, maar vergeten soms de consequenties op andere vlakken.

Vele Vlamingen stemden voor verandering en kozen voor de N-VA. Nu moeten ze vaststellen dat die verandering een puur liberale piste inhoudt, want socialisten en ecologisten moeten geweerd worden uit alle beleidsniveaus. Gelukkig kunnen ze via de vakbonden een tegenstem laten horen, dat is pas echte democratie .

take down
the paywall
steun ons nu!