De SERV-definitie van ‘allochtoon’: een eerste commentaar

De SERV-definitie van ‘allochtoon’: een eerste commentaar

vrijdag 4 juli 2014 10:28
Spread the love

Allochtoon is, volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, iemand van wie de nationaliteit op het moment van de geboorte, of de nationaliteit van minstens een van zijn ouders of grootouders, niet de nationaliteit is van een land uit het EU-15-landenbestand van voor 2004 is. (Dat is wat ik uit de berichtgeving begrepen heb).

Dus, wie zeker geen allochtoon kan zijn, is bijvoorbeeld iemand die aan een van bovenstaande criteria beantwoordt, maar waarbij het EU-land Finland, Oostenrijk, Griekenland, Italië of  Portugal is.

Wie wél allochtoon is, is bijvoorbeeld iemand waarbij het huidige EU-land in 2003 nog geen EU lidstaat was, zoals Polen, Bulgarije,  Estland en Cyprus. Maar ook iemand uit Canada, de VSA, Indië of IJsland.

Voordelen van deze definitie: 

1. men vermijdt anticiperende perceptie-discriminatie. Wat bedoel ik? Men laat niet van meet af aan verstaan dat een  Marokkaan anders moet gezien worden dan een Ijslander.

2. Het laat een objectivering toe waar men eigenlijk moeilijk aanstoot kan aan nemen; ‘allochtoon’ zal niet per se negatief klinken.

3. men doet recht aan de sociale diversiteit in de huidige migraties: naast kansarme zijn er vandaag ook reeds tamelijk veel middenklasse en ‘hogere klasse’ migraties. Het is niet slecht dat men dat iets meer gaat beseffen dan bij doorsnee Vlamingen vandaag gebruikelijk is.

Maar Johan Cruyff parodiërend, zou ik zeggen: zoals  “elk nadeel heb zijn voordeel,” zo heeft ook menig voordeel zijn nadeel. En ik denk (enfin, hoop) dat de partners rond de SERV-tafel dat ook wel zullen beseft hebben. Met deze nieuwe definitie verdonkeremaan je wel de interne diversiteit binnen hetgeen nu als “allochtoon” aanvaard wordt, en dus ook de interne etnische kloven… Hoe men dat zal oplossen met de nieuwe definitie, zie ik niet… tenzij men tegelijk ook nog een onderwijsniveau-criterium eraan zou toevoegen. (wordt gegarandeerd vervolgd)

take down
the paywall
steun ons nu!