Nieuws, België, GAS-boetes, Gasboetes -

GAS-wet bijna goedgekeurd. Wat nu?

Donderdag stemt het federaal parlement tegen de samenleving. Dat is toch de mening van 213 organisaties uit het middenveld. Alleen de partijen Groen en Ecolo zullen die samenleving vertegenwoordigen en tegen de uitbreiding van het systeem van de GAS-boetes stemmen. Alle andere partijen (behalve het VB dat zich onthoudt) staan pal achter het systeem. Nog eens alles op een rijtje.

donderdag 30 mei 2013 00:29
Spread the love

Donderdagavond is het zover. Van de 150 parlementsleden zullen er slechts 13 tegen de uitbreiding van het GAS-systeem stemmen. Dat ondanks het luide protest van 213 organisaties, enkele media en heel wat specialisten. Je moet al moeite doen om een Belg te vinden die geen lid is van één van die organisaties. 

Het is natuurlijk nog gebeurd dat het parlement ver van de samenleving stond. In 2005 bijvoorbeeld liepen de vakbonden storm tegen de pensioenhervormingen van het Generatiepact en ook toen lieten enkel de Groenen in het parlement een tegenstem horen. Maar dit gaat nog een stuk verder. Hier zijn het niet alleen de vakbonden, maar zowat het hele middenveld van milieubeweging tot de Gezinsbond die tegen zijn. 

Ze zetten ook niet zomaar hun handtekening onder een petitie maar enkele grote organisaties schreven zelfs uitgebreide analyses met hun argumenten tegen het GAS-systeem. 

De partijen die de wet zullen goedkeuren schermen met de loyauteit aan het regeerakkoord. Veel politici zijn ondertussen natuurlijk ook vergeten dat er nog een ander antwoord mogelijk is op overlast dan repressie en boetes. Bovendien voelen ze de hete adem van rechtse partijen als N-VA die de wet goedkeurt zonder gebonden te zijn aan een regeerakkoord. 

Door de wet die donderdag gestemd wordt, krijgt het GAS-arsenaal een stevige uitbreiding.  Er komen enkele misdrijven bij, de leeftijd wordt verlaagd tot 14 jaar, de maximumboete wordt opgetrokken tot 350 euro en 175 voor minderjarigen. Er komt ook een plaatsverbod van maximum drie maanden en meer ambtenaren dan nu zullen zo’n boete mogen uitschrijven. 

Sommigen kritieken viseren vooral het luik over minderjarigen. “De Kinderrechtencoalitie stelt vast dat de toepassing van GAS op minderjarigen kadert in een groeiende maatschappelijke intolerantie ten aanzien van kinderen en jongeren, een toenemende securisering van de samenleving en een focus op het bestrijden van overlast op korte termijn.”

Anderen zoals oud-vrederechter Jan Nolf zien met lede ogen de uitholling van de rechtstaat aan. Het principe van de scheiding van de machten wordt onderuit gehaald. De grote interpretatievrijheid van de lokale overheden creëert rechtsonzekerheid en willekeur. 

Nog anderen zoals Jan Blommaert zien het spookbeeld opduiken van een Big Brother-staat waarin ongepast gedrag wordt opgespoord en bestraft. Blommaert wijst er ook op dat protest onmogelijk gemaakt wordt. Een hele reeks actievoerders kreeg ondertussen al een GAS-boete. 

Zelden werd over één wetsontwerp zo diepgaand gedebatteerd in de samenleving. Van die levendigheid is weinig te merken in het parlement. Onder meer de Vlaamse Jeugdraad vroeg een hoorzitting maar de meerderheid weigerde dat. 

De 213 organisaties schreven de parlementsleden een brief om hen onder druk te zetten. Als de wet toch goedgekeurd wordt, overwegen de organisaties een procedure bij het Grondwettelijk Hof. “En als dat niet volstaat, gaan we desnoods naar het Europese Hof van Justitie in Straatsburg”, klonk het bij de Jeugdraad. 

De Liga voor Mensenrechten wil dan weer de senaat oproepen om de wet te evoceren. De senaat trekt dan het ontwerp naar zich toe en kan wijzigingen voorstellen waarover het parlement zich dan weer moet uitspreken. Voor een evocatie zijn 15 senaatsleden nodig. Naast de zeven groene senaatsleden moeten er dus nog acht gevonden worden. 

Wie dit leest en ook een steentje wil bijdragen, heeft nog tot de vooravond tijd om de parlementsleden onder druk te zetten. Op www.gasboete.be vind je materiaal om je profielfoto op Facebook en Twitter aan te passen. Je kan het hen natuurlijk ook vragen op diezelfde sociale media. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!