Hilarische Homans vervangt satiricus Koen Meulenaere?

Hilarische Homans vervangt satiricus Koen Meulenaere?

donderdag 7 maart 2013 18:34
Spread the love

U kent het satirische programma The Onion dat de meest absurde zaken als nieuwsfeiten probeert te verkopen? ‘Uw vragen aan Liesbeth Homans’, een publieksformat van Knack waarbij elke week een andere politicus een selectie van lezersvragen beantwoordt, is er deze week de non-fictie versie van. 3 voorbeelden.

Toen iemand vroeg of N-VA dan niet ultraliberaal was, antwoordde Homans ontkennend: zij was bijvoorbeeld toch schepen van sociale bevoegdheden? Dat zegt toch genoeg: ‘sociale’ bevoegdheden? Volgens deze logica is Marx dus ook geen ‘socialist’ want die was toch vooral met ‘economie’ bezig?

Vervolgens: of zij nog wel goed slaapt ’s nachts na haar immorele opvattingen over aidsremmers. Natuurlijk wel, repliceerde ze, want haar geweten is zuiver. Meer nog: het OCMW van Antwerpen zou socialer zijn dan al de OCMW’s in dit land samen, want onlangs gaven ze in Antwerpen een hiv-patiënt zonder papieren of doktersattest toch die aidsremmers, zelfs tegen de wet in! Homans breekt de wet in het belang van migranten?

Wat ze (wellicht?) bedoelt is dat de federale regering die documenten verwacht vooraleer er terugbetaling aan de OCMW’s volgt. Dat maakt het (aanvullend) stedelijk OCMW-beleid uiteraard niet plots ‘onwettelijk’. Tegelijk beschuldigt Homans de andere OCMW’s ervan dat ze dit niet zouden doen.

Welkom in NV-Absurdistan: terwijl Homans aidsremmers in sommige gevallen alleen nog wil geven op voorwaarde van ‘vrijwillige’ terugkeer, stelt zij nu dat het de andere OCMW’s zijn die – in de veronderstelling dat ze ‘de wet’ volgen – géén aidsremmers geven aan hulpbehoevenden. Laten al die andere OCMW-voorzitters zich zomaar beledigen?

Ten slotte, wat die retributie van 250 euro betreft aan het vreemdelingenloket: wie daar tegen protesteert met de bedenking dat dit een manier is om de zwakkeren uit te sluiten, maakt zich aldus Homans schuldig aan ‘stigmatisatie’! Want eigenlijk beweert men dan, aldus de onnavolgbare logica van Homans, dat iedere nieuwkomer aan dat loket arm is. En dat is toch wel heel beledigend voor bijvoorbeeld de Hollanders die daar ook passeren. Dus hoge onkosten asociaal noemen is de rijken stigmatiseren (iemand arm noemen is een ‘belediging’)? En een politica die op deze manier opkomt voor de rijken is niet ultraliberaal?

Volgens Siegfried Bracke is N-VA de partij die weet hoe de realiteit in elkaar steekt. Q.e.d.

Het is alleszins nog maar eens verbijsterend hoe hard de ‘onafhankelijke’ media op Vanackere en het ACW hebben ingebeukt, en hoeveel moeite zij nu doen om slapeloze Homans uit de wind te zetten, ondanks de absurditeiten die ze blijft uitkramen. Ingestuurde kritische opiniestukken werden bijvoorbeeld door De Standaard systematisch geweigerd. Dit weekend kreeg Homans wel een persoonlijke reclamecampagne in DS magazine met een (inhoudelijk triviaal) interview waar ze het dan eens over haar slaapverwekkende zelf mocht hebben. Qua timing natuurlijk wel cruciaal als poging om haar imago terug wat op te krikken?

Knack heeft met deze ‘Uw vragen aan Homans,’ intussen onbedoeld even een plaatsvervanger voor de ‘meest gevreesde satiricus van Knack’ Koen Meulenaere gevonden, die nu als ‘Kaaiman/kaaivrouw’, bij De Tijd werkt.

take down
the paywall
steun ons nu!