Klimaat -

De volhoudbaarheid van Leuven

zondag 18 december 2011 13:57
Spread the love

Tijdens de voorbije maanden konden Leuvenaars hun dromen overmaken aan het stadsbestuur. De dromen moesten gaan over de toekomstige stad Leuven en meer bepaald de manieren om er overmorgen om te gaan met voedsel, mobiliteit en wonen. De respons was onverwacht: ruim 1300 voorstellen werden ingezonden. Een deel ervan waren hoogstpersoonlijk maar de meeste kwamen er na huiskamergesprekken van buren en vrienden. Op vrijdag 16 december ‘11 liep theaterzaal  de Minnepoort vol voor de Leuven Overmorgen Slotshow.

Op het podium verscheen in de loop van de avond heel wat volk en de eerste was  Mohamed Ridouani. De Leuvense schepen van milieu legde meteen de rechtstreekse link tussen de sprokkel van ideeën via Leuven Overmorgen en de ambitie om met Leuven klimaatneutrale stad te worden in 2030. 

De dromen die nadien tijdens de show getoond werden middels filmpjes en projecties weerspiegelden nogal wat futuristische spielerei, maar ook haalbare dingen. De tekeningen gingen over een autovrije stad, eetbare parken, een Leuvense tram, real life boomhutten, zeppelins en kabelliftjes, elektrische vrachtwagens, een rolband voor de Bondgenotenlaan,  …  De ideeën moesten niet direct te realiseren zijn, daar zou later wel ‘iemand anders het hoofd over breken’. Ridouani beschouwde de bundeling van de batterij Leuvense dromen als een moderne Utopia, het boek dat Thomas Moore schreef, in Leuven notabene in het jaar 1516.  En hij verwoorde zijn uitgangspunt aldus: ‘andere mensen in de wereld mogen geen nadeel ondervinden van hoe wij hier in Leuven leven. We moeten een systeemverandering doorvoeren, als verlengstuk op Leuven Overmorgen willen we dat bereiken met het project Leuven Klimaatneutraal 2030’. Helemaal op het einde koppelde hij daar twee engagementen aan: Leuven gaat de input van 1300 dromen ook gebruiken in ondermeer de opmaak van een klimaatactieplan maar ook de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan. En Leuven zal een project lanceren Leuven 2.0. met ondermeer een klimaatparlement waarin iedereen kan zetelen die betrokken wil zijn.

De show had ook enkele lichtere onderdelen zoals de impro sketshes van Inspinazie. Vooral het tafereel van het zogezegde koppel dat tijdens een lange file aan de Tiensepoort zowel hun huwelijk, de Leuvense mobiliteit als het ontstaan van een nieuwe wereld (her)beleefden bracht de zaal stevig aan de lachbui.  Ook de kinderen van freinetschool de Regenboog kregen een prominente rol: zij maakten een stripverhaal waarin ze zichzelf als helden neerzetten om het groene monster te verslaan, dat monster is een gifgroene wolk die de stad bedreigd. Ze gingen hun verhaal ietwat verlegen afgeven aan de burgemeester en dat leverde leuke beelden op. Als tegengewicht werden interviewtjes getoond met andere –iets oudere- jongeren die droomden van een shoppingcenter, een zwembad met een schuifaf van ‘minstens een halfuur’ en andere besognes . De duiding van de professor van dienst hielp: we dromen maar in de beelden die we rondom ons zien, de verbeelding van onze jongeren zijn varianten op de beelden die media, de scholen en anderen hen voorschotelen. De enige overeenkomst die het publiek tussen beiden groepen jongeren kon opmerken, was de vraag naar gratis openbaar vervoer.

Voor het laatste stukje show dwarrelden een batterij specialisten in de gesprekszetels. Peter Tom Jones, belangrijke inspirator voor het hele project, schoot met scherp op de uitkomsten van de klimaatonderhandelingen in Durban en de nalatigheid van nationale overheden. Op stedelijke niveau’s is er nog het meest sprake van hoop op een klimaatbeleid, en daarbij toont Leuven zijn sterke ambitie. VUB professor Eric Corijn haakte in door de bevoorrechte startpositie van Leuven te benadrukken, stad met uitzonderlijk weinig armoedeproblemen en meer dan gemiddeld hoge inkomens en scholing. Maar toch was het zijn suggestie dat Leuven met zijn klimaatambitie uitpakt om aldus andere Vlaamse steden te bewegen tot meer alertheid en snellere ingreep. Zijn tweede suggestie was om van het Leuvense klimaatbeleid een project te maken voor het hele stadsgewest en er ook de omliggende gemeenten bij te betrekken. Wie daarnaast nog een goede beurt maakte is Joris Scheers, stedenbouwkundige aan de KUL en voorzitter van de GECORO met onder andere een opvallend pleidooi voor een Leuvense tram, met een centrale as vanaf het station, door het centrum, naar Gasthuisberg.

Leuven Overmorgen –het project en de slotshow– heeft als zekere verdienste dat het op een rechtstreekse manier ideeën sprokkelde bij het deel Leuvenaars dat zich betrokken voelt bij de transitie van de stad naar de wereld van overmorgen. Het geeft aanleiding tot een veel interessanter debat dat hetgeen we doorgaans op ons bord krijgen. Op de avond liepen redelijk wat vertegenwoordigers rond van Leuvense politieke partijen, laat hen maar een standpunt innemen en van deze klimaatuitdagingen een centraal thema maken tijdens de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Tot nog toe is de aandacht van de pers voor de klimaatplannen van Leuven ondermaats, nog eerder zou het sluitingsuur voor de café’s een belangrijk kiesthema worden, als je sommige regionale journalisten geloven. Neen, dan veel liever dit soort mobiliserende toekomstprojecten die handvatten geven voor de manier waarop de stad er op langere termijn kan uitzien. De avond toonde ook opnieuw dat het duo Ridouani-Jones stilaan een gesmeerde tandem vormt waarbij de ene de stadsdiensten kan mobiliseren en de andere de academische wereld. De twee vergeten ook nooit de andere te betrekken actoren te vermelden, met name de bedrijven en de socio-culturele organisaties, al kwamen beiden nauwelijks in beeld tijdens deze avond.

Futureproofed Serge De Gheldere wist nog te melden wat het Zuid-Afrikaans voor duurzaamheid is. Volhoudbaarheid, en dat zegt meteen redelijk goed waar het hele project over gaat.

http://www.leuven.be/leven/leuven-overmorgen/
http://nl-nl.facebook.com/LeuvenOvermorgen
http://www.leuvensklimaatforum.be/

http://www.regenboog.be/

De toekomstbeelden van de Leuvenaar worden verenigd in een expo die van 22 december tot 12 januari
tentoongesteld wordt in Museum M en de Bibliotheek Tweebronnen..

take down
the paywall
steun ons nu!