Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wim Merckx

Schrijft over:
Voeding, landbouw, Voedselteams, Leuven, klimaat

Bio

Leuvenaar van het bouwjaar '70. Overlever van het legendarische niet-café Los Buenos. Celgenoot van leuvencentraal.org.  Met moeite de school afgerond en geboetseerd tot vrijetijdsagoog door het Leuvense HIRL. Om door te spoelen, een periode van intensief avonturieren meegemaakt in verre streken. Lange tijd los/vast als arbeider gediend, nadien gewerkt bij Open School Leuven, kringloopcentrum SPIT, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11. Vandaag werkend voor Voedselteams vzw.

Werkgebied

Sociaal-cultureel werk

De kracht van tuinen

Privé-tuinen leveren ongetwijfeld een bijdrage aan de publieke gezondheid, de biodiversiteit, voedselsoevereiniteit, mildering van klimaatverandering en andere diensten. Helaas zijn privé-tuinen voorlopig één van de minst onderzochte categorieën van landgebruik, verscholen als ze zit...

1) Leuven behoudt zijn landbouwgronden. Te veel grond gaat verloren aan wegen, huizen en industrie Het inpalmen van grond heeft nadelen voor de rechtszekerheid van landbouwbedrijven. Het is het eerste productiemiddel waarover ze moeten beschikken, zonder grond geen toekomst. De sta...

Voedsel in een verstedelijkt landschap

Boeren en boerderijen worden in de hoek gezet als louter voedsel producerende bedrijven en worden op die manier geïsoleerd van de rest van de maatschappij. Ten onrechte. In ons verstedelijkt landschap is de rol van de landbouw(ers) veranderd en het wordt tijd voor een offensief disc...

De felbevochten vergroening van Leuven

De grote aandacht voor openbaar groen van vandaag knoopt aan bij een traditie die haar oorsprong kent in de 19de eeuw.  Dat blijkt na lezing van de recente publicatie 'De felbevochten vergroening van Leuven'. Het nut van stadsnatuur naar hedendaagse normen is: werken in een groene om...

De voedselstrategie van Leuven

Voedselteams start een project voor de ontwikkeling van een voedselstrategie voor Leuven. Wat we willen is dat voedsel wordt gezien als een thema dat de moeite waard is om er een beleid rond te voeren. En we roepen daarvoor de hulp in van een nieuwe praktijk, de stedelijke strategie....

Tijdens de voorbije maanden konden Leuvenaars hun dromen overmaken aan het stadsbestuur. De dromen moesten gaan over de toekomstige stad Leuven en meer bepaald de manieren om er overmorgen om te gaan met voedsel, mobiliteit en wonen. De respons was onverwacht: ruim 1300 voorstellen w...

Als tegenhanger van mislukte pogingen tot klimaatafspraken nemen steeds meer lokale overheden eigen initiatieven met klimaatprogramma's. Jan Turf herinnerde ons aan het recente nieuws over de sterk gestegen mondiale uitstoot van CO2 in het jaar 2010. Hij koppelde dit aan de nakende ...