Overzichtskaart veelvuldige uitsluiting Londen 2010
Verslag, Nieuws, Europa -

Britse rellen in cijfers

De rust in Londen en omstreken lijkt na vier nachten van geweld teruggekeerd. De woede is bekoeld, maar behalve enkele doden, veel arrestaties en vernieling is er niet veel veranderd. Hieronder vindt u enkele cijfers die misschien helpen om de rellen in een breder kader te plaatsen.

donderdag 11 augustus 2011 18:00
Spread the love

Het fatale schietincident waarbij Mark Duggan het leven liet en dat de aanleiding vormde tot de rellen in Londen, is het zoveelste tragische incident in een lange rij. Een studie van het IPCC, de onafhankelijke klachtendienst van de Britse politie, toont aan dat er sinds 1998 minstens 333 doden gevallen zijn zonder dat ook maar één politieagent veroordeeld werd.

Veelal waren de slachtoffers van etnische, zwarte minderheden. Dergelijke cijfers geven de indruk dat het IPCC eerder de politie beschermt dan de bevolking.

Onafhankelijk onderzoek wees ondertussen uit dat Duggan een geladen wapen op zak had, maar er geen schoten mee gelost heeft.

16.000 manschappen, 992 arrestaties en 401 vervolgingen

Om de rellen te onderdrukken zette het leger 16.000 manschappen in. Deze hebben, samen met het slechte weer, de rust kunnen doen terugkeren.

Volgens de Londense politie werden 992 mensen gearresteerd waarvan de snelle juridische opvolging al meermaals verzekerd werd door premier Cameron. 401 personen werden al officieel aangeklaagd.

Armoede en werkloosheid

Haringey, de wijk waar ook Tottenham ligt waar het allemaal begon dit weekend, heeft het vierde hoogste cijfer van de 32 wijken wat betreft kinderarmoede in Londen. 61 procent van de kinderen leeft er in een gezin met een laag inkomen. De werkloosheid loopt er op tot 8,8 procent, dubbel zoveel als het nationale werkloosheidscijfer. Er is één vacature voor elke 54 werkzoekenden.

In een officieel rapport lezen we dat bijna één op de drie kinderen in Londen woont in een gezin dat geen toegang heeft tot een inkomen.

In datzelfde rapport werd de systematische uitsluiting van onder andere gezondheidszorg, onderwijs, werk, … in kaart gebracht voor het jaar 2010. Voor Londen situeert de probleemzone zich het sterkst in de regio van Haringey. Voor Engeland concentreren de meest achtergestelde buurten zich rond Londen en in het noorden van het land.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er 3,5 miljoen volwassenen ouder dan 22 die minder dan 7 pond per uur verdienen. Meer dan 22 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Strenge besparingen

In de nasleep van de rellen kwam er kritiek op Cameron voor de strenge besparingen die hij reeds doorvoerde of in de wachtrij heeft staan.

De Britse krant The Mirror schrijft dat in het komende jaar verschillende arbeidskantoren de deuren zullen sluiten omdat ze een verlies van 2.400 banen verwachten als gevolg van de besparingen.

In de voorbije jaren gingen er ook al 10.000 banen verloren bij die overheidsdienst die mensen helpt bij het zoeken naar een job.

Verschillende bronnen schamperden dat indien de besparing van twee miljard pond bij de politie al was doorgevoerd, de regering de rellen nooit zo snel had kunnen onderdrukken.

Door het knippen van 75 procent in de budgetten van gemeenschapsdiensten werden reeds verschillende jeugdvoorzieningen gesloten, zoals jeugdhuizen. Velen van de jongeren die nergens meer terecht kunnen, worden nu opgejaagd door de politie.

Omgekeerd wordt het onderwijs minder toegankelijk door het heffen van hogere schoolgelden. Tegen september 2012 zal de gemiddelde inschrijvingskost voor de universiteit stijgen van ongeveer 1.400 pond naar 5.000 pond. Sommige universiteiten zullen zelfs 9000 pond vragen.

Met 2000 tevergeefs vreedzaam protesteren

Een Londense journaliste schreef het volgende op haar blog. “In een verslag van de NBC, een Amerikaanse televisieomroep, werd een man uit Tottenham gevraagd of het rebelleren echt tot iets leidde. ‘Ja’, antwoordde die, ‘anders zou jij nu niet met mij staan praten, nietwaar? Twee maanden geleden stapten we vreedzaam en kalm met meer dan 2.000, allen zwarten, tot bij Scotland Yard. Er werd met geen woord over gerept in de pers. En na slechts een beetje gewelddadige commotie staat het hier vol met journalisten’. Ik moest hem gelijk geven.”

Stijging verkoop wapenstokken met 50 procent

Door de recente rellen verwijderde de online verkoopsite Amazon enkele items die als wapen kunnen gebruikt worden van hun website. De verkoop van wapenstokken en baseball bats steeg als gevolg van de rellen spectaculair. Voor een bepaalde soort aluminium wapenstok steeg de verkoop in slechts 24 uur met 50 procent.

take down
the paywall
steun ons nu!