Antwerpen, Jongeren, Lokaal, Debat, Antwerpen, Leen verbist -

Nadruk op diversiteit tijdens mak jongerendebat

ANTWERPEN - Het debat over de jeugd van tegenwoordig op 26 april in HETPALEIS bleef vrij mak. Antwerps schepen voor Jeugdzaken, Leen Verbist (SP.A), lichtte de diversiteit onder de jongeren toe. Dit thema liep als een rode draad door het debat.

woensdag 27 april 2011 15:15
Spread the love

In het rustige debat over de jongeren van tegenwoordig kwam hun diverse achtergrond op de voorgrond. Antwerps jeugdschepen Leen Verbist leidde het debat in met een toelichting over de gekleurde stadsjongeren.

Mening jongeren rode draad

Kwinten Fort, coördinator van de Vlaamse Speelpleinwerking en voorzitter van het ‘Platform Diversiteit’ van het Steunpunt Jeugd, trad in dialoog met Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en Karin Heremans, de directrice van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Zij schreef vorig jaar ‘Een tip van de sluier’. In dat boek verklaart ze haar keuze om hoofddoeken op school te verbieden.

Het debat was ingedeeld in drie gespreksblokken. Ieder gespreksblok startte met een filmpje, waarin de mening van jongeren aan bod kwam.

“Hun mening vormde de rode draad door het debat heen”, beklemtoonde programmamedewerkster Sarah Faict. Eerst ging het over de rol van het onderwijs, de media en godsdienst bij jongeren, daarna over hun leven in de grootstad. Tot slot blikten de sprekers vooruit naar de toekomst.

Moderator Sven Pichal van Radio 1 vond het een rustig debat. “Ik doe vaak gelijkaardige debatten. Het is belangrijk dat de jeugd een stem krijgt”, vertelt Pichal.

Onder het publiek zaten vooral autochtone studenten en ouderen. “Ik had een breder publiek verwacht. Het ging vaak over diversiteit, maar diversiteit houdt voor mij meer in dan enkel allochtonen. Mensen met een ander geloof, een andere geaardheid, dat versta ik onder ‘divers’.”

© 2011 – StampMedia – Sander Carollo

take down
the paywall
steun ons nu!