Kinderen in een vluchtelingenkamp in Noord-Kivu bij een rantsoen bonen. Foto: IRIN

 

Nieuws, Afrika, Samenleving, Congo, UNICEF, Ondervoeding, Landbouwproductie, WFP -

Half miljoen kinderen in Congo riskeert ondervoeding

In de Democratische Republiek Congo hebben ongeveer 530.000 kinderen jonger dan vijf jaar, en meer dan een miljoen vrouwen dringend nood aan voedselhulp. Dat zegt het ministerie voor Gezondheidszorg dat meer middelen vraagt voor preventie en behandeling en voor een versterking van de landbouwproductie.

woensdag 14 april 2010 15:38
Spread the love

“In de vijf provincies waar slechts twintig procent van de kinderen een gevarieerd voedingspatroon heeft, sterven dagelijks minstens 700 kinderen die jonger zijn dan vijf jaar”, zegt de minister van Gezondheidszorg, Victor Makwenge. Hij voegde daaraan toe dat ongeveer een miljoen vrouwen tussen 15 en 49 jaar in de provincies Katanga, Oostprovincie, West-Kasaï, Maniema en in de Evenaarsprovincie ondervoed zijn.

Nooddrempel van 15 procent overschreden

In 2009 overschreden de ondervoedingscijfers in sommige regio’s bij kinderen jonger dan vijf de nooddrempel van 15 procent. Dat wees een studie van het nationaal voedingsprogramma in de provincies uit. Met 16 procent lagen de cijfers het hoogst in de Oostprovincie en in West-Kasaï. In de Evenaarsprovincie gaat het om 15 procent, in Katanga om 14 procent en in Maniema om 11 procent. De studie werd gefinancieerd door het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Wereldvoedselprogramma (WFP).

Overlevings- en ontwikkelingskansen

Minstens 1.310 ondervoedde kinderen zijn in het Popokabaka-gebied in de provincie Bandundu geregistreerd bij de Duitste CARITAS-voedingscentra. Volgens CARITAS zijn 982 onder hen nog steeds ondervoed en zijn er twaalf gestorven. 

“Ondervoeding blijft een ernstige bedreiging voor de overlevingskansen en de ontwikkeling van vrouwen en kinderen in de Democratische Republiek Congo”, zegt de UNICEF-vertegenwoordigerster, Pierrette Vu Thi. “Studies wezen uit dat in vergelijking met gezonde kinderen de kans om te sterven vier keer hoger ligt bij gematigd ondervoede kinderen. Bij ernstige ondervoeding is die kans acht keer groter.”

Oorzaken

Het oosten en het noordoosten van het land worden al jaren geteisterd door gewelddadige conflicten en instabiliteit. En daarbij komt de financiële crisis die de mijnsector in centraal en zuidoost Congo treft. Dat zijn twee fenomenen die een negatieve invloed hebben op het voedingspatroon van de gezinnen dat al zeer precair was.

Vu Thi wees ook met de vinger naar het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en drinkbaar water, de slechte hygiëne en voedselgewoontes en naar het gebrek aan landbouwontwikkeling en de monocultuur. Een vroegtijdig huwelijk en de lage socio-economische status van vrouwen zijn medebepalend.

Oplossingen

“Volgens recente schattingen”, zegt het Wereldvoedselprogramma, “leeft 75 procent van de bevolking in voedselonzekerheid. Alleen de beide Kivuprovincies kennen lagere ondervoedingscijfers, omdat er veel hulporganisaties op het terrein aanwezig zijn.

Minister van Gezondheidszorg Makwenge zegt dat er nood is aan een geïntegreerde aanpak in verschillende sectoren. “We moeten het gezondheidsbudget verhogen en ons voedingsbeleid herzien.”

Het komende jaar zullen de regering en andere organisaties die met voedselhulp bezig zijn waarschuwingssystemen oprichten. Op middellange en lange termijn bekijken ze de toewijzing van voldoende middelen aan verschillende gezondheidssectoren, landbouw, water en sanitaire voorzieningen en gezinsplanning. Binnen het nationale budget moet voeding prioriteit krijgen.

Financiële middelen

Onvoldoende fondsen blijven een belangrijke hindernis. In 2010 was ministens zes miljoen dollar beschikbaar voor de gezondheidssector, maar volgens het ministerie voor Gezondheidszorg is op korte termijn 49 miljoen dollar nodig en op lange termijn gaat het om 127 miljoen dollar. 

Volgens Vu Thi, spendeert UNICEF elk jaar ministens 11 miljoen dollar aan de preventie en de behandeling van ondervoeding in Congo. Het Wereldvoedselprogramma voorziet voedselhulp aan ministens één miljoen kwetsbare mensen. Daarvan zijn er 27.000 zwangere vrouwen en zorgmoeders, 400.000 schoolkinderen en meer dan 177.000 ondervoede kinderen. “Als de ondervoeding niet wordt uitgeroeid, kunnen tegen 2015 minstens 896.600 kinderen sterven”, waarschuwt Makwenge.

Bron: IRIN

IRIN staat in voor humanitaire verslaggeving en analyse en maakt deel uit van de UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

(vertaling uit het Engels: Ellen Van Campenhout)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!