Het VOK reageerde op het artikel van Dirk Verhofstadt
Opinie, Nieuws, Samenleving, België -

Het VOK reageerde op het artikel van Dirk Verhofstadt

We zijn het hartgrondig beu om keer op keer te moeten lezen en horen dat feministen onnadenkende cultuurrelativisten zijn die instemmen met vrouwenonderdrukking als die maar een islamitisch tintje heeft.

donderdag 8 april 2010 00:10
Spread the love

Aangezien Dirk Verhofstadt het maar niet kan geloven, we zeggen met hem: “de onderdrukking van vrouwen, verplichte klederdracht [de hoofddoek moet/de hoofddoek mag niet], gedwongen huwelijken, genitale verminkingen, verstotingen en eremoorden, kunnen in een liberale rechtsstaat absoluut niet”.

We zeggen zelfs meer: Intrafamiliaal geweld, verkrachting, racisme, uitsluiting op de arbeidsmarkt, discriminaties in het onderwijs passen er al evenmin. De loonkloof, ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, oververtegenwoordiging van vrouwen in onderbetaalde beroepen, genderstereotyperingen allerlei, seksisme en tal van andere problemen moeten worden bestreden.

Mocht er nog twijfel zijn: ook de  ingebonden voetjes in het China van een eeuw geleden, stenigingen in Somalië, weduwenverbrandingen in Indië, de oorlogsverkrachtingen in Congo, agressies tegen holebi’s en transgender wereldwijd vinden we afschuwelijk. En dat geldt voor elke praktijk die de integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen schendt (en idem voor die van mannen) – maar dan ook élke andere praktijk, niet alleen diegene die in Verhofstadts plaatje passen.

Nu dit hopelijk duidelijk is, kunnen we misschien met zin voor nuance en perspectief aan de slag rond de reële problemen die zich stellen in het België van 2010. En wie weet (een mens mag dromen) doen de Verhofstadts, Van Istendaels en Barnards van deze wereld, de late feministische roepingen zeg maar, daarbij de moeite om zich ietwat in te werken in hun nieuwe speelterrein.  

Het gilde der nuttige idioten,
Els Flour (voorzitster VOK)
Nathalie De Bleeckere (VOK lid)
Marieke Kindt (VOK lid)
Kitty Roggeman (VOK lid)
Mieke Declercq (VOK lid)
Sofie Brackez (L-Salon)
Eveline Cortier (VOK lid)
Lydia Deveen- De Pauw (VOK lid)
Laurence Claeys (VOK lid en lid van de Plasactie)
Evie Embrechts (VOK lid en lid van FEL)
Marieke Vos (lid van FEL)
An Gordier (lid van FEL)
Mieke Van den Broeck (FEL-lid, lid van de Antwerpse feministische leesgroep)
Emmanuelle Mussche (VOK- lid)
Mieke Verschaeve (VOK- lid)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!