Als het aantal maandelijkse steungevers van DeWereldMorgen.be niet drastisch stijgt, krijgt u binnenkort enkel een zwart scherm te zien.

Beste lezer,


Als u vindt dat DeWereldMorgen.be moet blijven bestaan, word dan maandelijkse steungever. Onze financiële middelen krimpen, terwijl het aantal lezers groeit.

Gemiddeld hebben we maandelijks 350.000 unieke bezoekers. Maar het geld dat we van onze partners krijgen is sinds onze opstart gehalveerd doordat zij moeten besparen. Bovendien komt één derde van onze inkomsten van subsidies en is het lang niet zeker of we die zullen behouden.

DeWereldMorgen.be is in Vlaanderen een belangrijk forum voor visies, verhalen en stemmen die niet of te weinig aan bod komen. Om die zichtbaar te maken, moeten we dag na dag keihard werken. Dat doen we met een klein team dat gelooft in zijn project.

Wij willen graag doorgaan met DeWereldMorgen.be. Nu meer dan ooit. Er is nood aan media, waar informatie over alle geledingen van de maatschappij te vinden is.

Uw steun is nodig. Niet om winst te maken, maar om te doen waar we goed in zijn.

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

about
Toon menu

KTA Wollemarkt, interculturele oase in hartje Mechelen

dinsdag 5 juni 2012

MECHELEN - Concentratiescholen kampen al jaren met een slecht imago. Vaak staan ze synoniem voor overlast, taalproblemen en leerachterstanden. In Mechelen is er een concentratieschool die de vooroordelen uit de wereld helpt en een voorbeeld is voor veel andere scholen in België. Het inspirerende verhaal van KTA Wollemarkt.

© 2012 - Paradigm/StampMedia

reageer

2 reacties

  • door Manu op woensdag 6 juni 2012

    KTA Wollemarkt is net een schoolvoorbeeld van een school waar héél wat problemen zijn : gedrags- en tuchtproblemen met leerlingen, leerkachten die worden uitgescholden, er vliegt al eens een stoel door een leslokaal. Vuile wanordelijke lokalen doordat vrijwel niemand verantwoordelijkheden (ook de leerkachten niet) opneemt met betrekking tot het in orde houden van de lokalen, vaak onaangepaste leslokalen, soms met gevaar voor de eigen gezondheid. Slechte organisatie, kwakkelend beleid....Leerlingen die de zaak doorzien, houden het na één schooljaar voor bekeken en zoeken zelf een andere school... Die naïvelingen van Stampmedia lopen blijkbaar met een blinddoek rond en hebben nog héél veel te leren....

    • door Inge Van de Merlen op zaterdag 9 juni 2012

      Mijn dochter is 4 jaar geleden op deze school gekomen. Sindsdien is het met haar alleen maar bergop gegaan. Haar prestaties zijn super geworden, tegenover minimaal op de vorige school. Ze is helemaal opengebloeid en ik heb ondertussen ook het gevoel gekregen dat ze nu een goeie toekomst voor zich heeft, terwijl ik voordien eerder vertwijfeld was. Op de vorige school werd enkel met tuchtprocedures en sancties gewerkt. Op deze school begeleidt men de leerlingen. Men ziet hier leerlingen als individuen met een eigen persoonlijkheid en elk met zijn/haar eigen competentie. Ik ben er heel tevreden over. dikke pluim voor KTA Wollemarkt.

Lees alle reacties