Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

KTA Wollemarkt, interculturele oase in hartje Mechelen

dinsdag 5 juni 2012

MECHELEN - Concentratiescholen kampen al jaren met een slecht imago. Vaak staan ze synoniem voor overlast, taalproblemen en leerachterstanden. In Mechelen is er een concentratieschool die de vooroordelen uit de wereld helpt en een voorbeeld is voor veel andere scholen in België. Het inspirerende verhaal van KTA Wollemarkt.

© 2012 - Paradigm/StampMedia

reageer

2 reacties

  • door Manu op woensdag 6 juni 2012

    KTA Wollemarkt is net een schoolvoorbeeld van een school waar héél wat problemen zijn : gedrags- en tuchtproblemen met leerlingen, leerkachten die worden uitgescholden, er vliegt al eens een stoel door een leslokaal. Vuile wanordelijke lokalen doordat vrijwel niemand verantwoordelijkheden (ook de leerkachten niet) opneemt met betrekking tot het in orde houden van de lokalen, vaak onaangepaste leslokalen, soms met gevaar voor de eigen gezondheid. Slechte organisatie, kwakkelend beleid....Leerlingen die de zaak doorzien, houden het na één schooljaar voor bekeken en zoeken zelf een andere school... Die naïvelingen van Stampmedia lopen blijkbaar met een blinddoek rond en hebben nog héél veel te leren....

    • door Inge Van de Merlen op zaterdag 9 juni 2012

      Mijn dochter is 4 jaar geleden op deze school gekomen. Sindsdien is het met haar alleen maar bergop gegaan. Haar prestaties zijn super geworden, tegenover minimaal op de vorige school. Ze is helemaal opengebloeid en ik heb ondertussen ook het gevoel gekregen dat ze nu een goeie toekomst voor zich heeft, terwijl ik voordien eerder vertwijfeld was. Op de vorige school werd enkel met tuchtprocedures en sancties gewerkt. Op deze school begeleidt men de leerlingen. Men ziet hier leerlingen als individuen met een eigen persoonlijkheid en elk met zijn/haar eigen competentie. Ik ben er heel tevreden over. dikke pluim voor KTA Wollemarkt.

Lees alle reacties