Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Slechts 5 procent Griekse leningen ging naar Griekenland

De Duitse European School of Management and Technology berekende de geldstroom van de Griekse schuldprogramma's van 2010 tot nu. Slechts 5 procent van al het Europese geld werd als echte steun aan de Griekse regering gestort. Deze berekening bevestigt dat het om een transfer van privé-schulden naar de openbare schuld van de Griekse bevolking ging.
maandag 23 mei 2016

De European School of Management and Technology (ESMT)  is een erkende privé-universiteit in Berlijn, die opleidingen in 'leiderschap en sociale verantwoordelijkheid', in Europese concurrentie en in technologiebeheer aanbiedt. De studies werd uitgevoerd door Jörg Rocholl, voorzitter van de instelling en adviseur van de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble en door Axel Stahmer, hoogleraar van de school.

Van waar naar waar?

De studie heeft zich toegespitst op twee vragen. Waar kwam het geld vandaan en waar is het naar toe gegaan? Van de in totaal toegekende 215,9 miljard euro werd slechts 9,7 miljard euro (5 procent) effectief in de Griekse schatkist gestort als ondersteuning van het Griekse overheidsbudget. 139,2 miljard euro (64 procent ging naar schuldaflossing en intrestbetalingen aan buitenlandse banken). 29,7 miljard euro werd gebruikt om investeerders aan te trekken voor de privé-sector in Griekenland.

Deze bedragen omvatten alle gelden uitbetaald voor het allereerste economische hulpprogramma van 2010 (Memorandum I) dat van mei 2010 tot juni 2013 was gepland, maar in maart 2012 al werd vervangen door een tweede hulpprogramma (Memorandum II). Dat tweede programma zou lopen tot eind 2014 maar werd verlengd tot juni 2015. Een derde programma (Memorandum III) wordt verondersteld te zullen lopen van augustus 2015 tot mei 2018. Op dit ogenblik is een tussentijdse evaluatie van de stand van zaken van dit laatste programma bezig.

Neutrale analyse van de cijfers

De ESMT is allesbehalve een progressieve denktank. De directeur van de school is een adviseur van de Duitse minister van financiën. Deze studie stelt zich geen enkele vraag bij de legitimiteit of de politieke opportuniteit van het beleid van de EU in het algemeen en tegenover Griekenland in het bijzonder.

Zo stelt de ESMT dat Griekenland wel een zeer groot probleem heeft met het innen van belastingen, het ontbreken van een kadaster van de eigendommen en dergelijke, maar stelt zich niet de vraag waarom dat zo is en wie daar politiek voor verantwoordelijk is. Ze stelt ook vast dat Griekenland tussen 2009 en 2013 zijn primaire begrotingsdeficit ( de begroting op jaarbasis) 'significant' heeft verminderd, maar vraagt zich niet af wie precies in de Griekse maatschappij daar de sociale prijs heeft voor betaald.

De ESMT verwondert zich er verder over waarom investeerders al die jaren bereid waren om “absurd hoge begrotingsdeficits te financieren en de openbare schuld van Griekenland zo omhoog stuwden naar 330 miljard euro of 146 procent van het bnp van 2010”. Dat deden ze volgens de school omdat er geen enkel overheids- of EU-regulering was die hen tot verantwoord lenen verplichtte. Europese banken moesten voor hun leningen aan Griekenland niet eens over minimale benodigde voorraden baar geld beschikken.

Privé-winsten altijd gegarandeerd door de staat

De banken konden dus ongestraft zeer risicovolle leningen toestaan aan een lener waarvan ze wisten dat die de leningen nooit kon afbetalen. De berekening van ESMT geeft geen inhoudelijk oordeel wanneer ze stelt dat “ de overgrote meerderheid van het geld naar bestaande schuldeisers ging”.

Het ging hier volgens de school om een “risicotransfer van de privé naar de openbare sector”. De school stelt zich dus ook geen vragen bij het feit dat het risicogedrag van grote privébanken volledig werd afgewimpeld op de Griekse bevolking, die noch in het aanvragen of onderhandelen van deze leningen, noch in deze transfer van verantwoordelijkheid enige inspraak heeft gekregen.

In ieder geval bevestigt dit onderzoek wat kritische waarnemers als Yanis Varoufakis altijd al hebben gesteld. De zogenaamde steunprogramma's van de EU zijn niet bedoeld om de Griekse bevolking uit de financiële put te helpen maar om Duitse en Franse banken volledig en met winst schadeloos te stellen voor het aangaan van onverantwoorde leningen. Die banken konden er altijd al van uitgaan dat de betrokken EU-staten uiteindelijk toch tussenbeide zouden komen om hen te redden en denken dat ook vandaag.

Bron: ESMT White Paper

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door elonm op maandag 23 mei 2016

  De overige 95 % van 'het geld' werd vroeger reeds door 'de Grieken' uitgegeven, het gaat hier trouwens om geld waar wij zelf voor gaan lenen, wachtende op de toekomstige renteverhogingen...waanzin De echte vraag is waarom Papandreou en co van hun familiefortuin verder geniete ipv achter de tralies zitten.

  • door Ronald Van Beneden op maandag 23 mei 2016

   Beste elonm vergeet niet dat buiten de Griekse regering Standard en poors tezamen met Fits en Goldman Sachs doelbewust de begroting frauduleus hebben opgesmukt en dit met medeweten van de EU. Wat Europa niet heeft voorzien dat de Amerikaanse bank er de Amerikaanse markt mee heeft beschermd(met de boekhouding van Griekenland) en ervoor gezorgd heeft dat de EU niet kan uitgroeien tot een economisch machtsblok. Zie de verklaring van Reynders over de begroting van Griekenland bij de toetreding. De Cijfers liegen er ook niet om. In Griekenland leven meer mensen in armoede dan in bijvoorbeeld Iran, Bosnië of Mexico. Ja, je moet het de Europese leiders nageven. De euro heeft echt voor welvaart gezorgd op het Europese continent(SIK). Want in de tabel met de armoedestatistieken vind je meteen na Griekenland ook Spanje en Portugal. Hoe moet het nu verder met Griekenland? Vroeg of laat zal ook de bevolking ervan overtuigd zijn dat jarenlang de broeksriem aanhalen, hen geen stap vooruit heeft gebracht en enkel de banken heeft gered die opgezadeld waren met Griekse schuldpapieren.

 • door spacemonkey op dinsdag 24 mei 2016

  Mensen toch je leest het hier zelf er is geen alternatief.

  Want iedereen zijn welgemeende vrijheid eindigt of begint daar waar een ander individu van het collectief zich een zelfde perimeter aanmeet. Hoe meer mensen hoe minder vrijheid en dat is letterlijk te nemen. Minder plaats om te ontplooien, te werken, te relaxen, te wonen en ga zo maar verder.

  Het ene systeem wil hegemonie over het andere dat is altijd zo geweest de hele geschiedenis door. Nog voor we van meer complexe of gekke vormen van samenlevingen (zoals we die nu waarnemen) spraken, zat het er al bovenarms op.

  Stammen, families, clans, steden, dorpen, religies, de natiestaat allemaal hebben die elkaar vrolijk uitgemoord, verkracht, onderworpen, gedomineerd of van de kart geveegd. Niet zo ? bekijk gewoon de menselijke geschiedenis eens.

  Waarom zou dat plots in 2016 niet zo meer zijn dan ? Deel daar volkomen de schijfster haar mening in. Aan 70 J Neoliberale USA hegemonie gaat nu een einde komen. Het probleem zijn de elites niet zozeer een kwestie van links of rechts. Immers bovenaan de ladder telt dat niet mee. Daar situeert zich het echte kwaad, de hebzucht, de leugen die nu weer even doorprikt komt. Hopelijk leren we er nu wat uit (?) vrees van niet.

 • door antond op woensdag 25 mei 2016

  Wéér laat u informatie die niet in uw kraam te pas komt, gewoon weg en suggereert u dat de banken op de hoogte waren van de staat van de Griekse financiën én ook nog dat het bankwezen het Griekse avontuur 'met winst' heeft afgesloten (vergeet de nominale haircut van 100 miljard dus maar voor het gemak).

  Banken móeten worden gered, het gaat en ging overigens voor een groot gedeelte over Griekse banken. Laat de omvallen en het hele financiële stelsel begeeft het.

  We horen nu al zo lang wat iedereen (behalve de Grieken) verkeerd hebben gedaan, maar hoe had het dan wél gemoeten volgens u? Zet er dan wel bij wie uw oplossing moet (had moeten) betalen en hoe er voor gezorgd zou zijn dat dan niet ieder ander land dezelfde behandeling had geëist.

  Dus zeg eens hoe het wél moet, in plaats van alleen maar op alles en iedereen kritiek te hebben.

  En wees een man en ga de discussie aan, in plaats van alle u niet welgevallige reacties gewoon weg te gooien.

  U ben overigens wel beter dan de PVDA site, maar dat zegt niets, die gooien álles weg wat niet met de mening van het politburo overeenkomt

  • door Lode Vanoost op woensdag 25 mei 2016

   1. De banken waren en zijn perfect op de hoogte van de echte staat van de Griekse financiën, net als de EU-ministers die de vorming van de eurozone onderhandelden. Zelfs minister Reynders bevestigt dat. Ze hebben actief aan de kar getrokken om de Griekse regering mee te krijgen. De morele schuld voor dit alles ligt dus niet alleen bij de Griekse politieke elite van toen (en zeker niet bij de gewone Griek).

   2. De banken maken wel degelijk winst op de terugbetalingen van de leningen die ze u terugbetaald krijgen, ook al hebben ze onverantwoorde risico's genomen, die ze nu afschuiven op de belastingbetalers in de EU.

   3. Een haircut betekent geen 'verlies' voor de banken maar 'minder winst', dat is iets heel anders. Het nominale bedrag van de leningen is al lang terugbetaald, waar het nu over gaat is rente op rente in een oneindige vicieuze cirkel. Iets wat banken overigens prima vinden.

   4. Banken moeten helemaal niet gered worden voor het algemeen goed. Het is niet omdat banken en hun gelijkdenkenden dat beweren dat dat ook zo is.

   5. Mogelijke oplossingen komen ruim aan bod op deze site, zie de artikels van Yanis Varoufakis en Eric Toussaint. Die worden door mensen als u principieel verworpen. U mag menen dat dat geen goede oplossingen zijn, maar zeggen dat we geen oplossingen aanreiken is gewoon niet correct.

 • door wimk op woensdag 25 mei 2016

  Lode,

  Een krediet werkt als volgt. Je leent een bedrag (het nominale bedrag van de lening). Zolang je dit nominale bedrag niet terugbetaalt, betaal je periodiek interest op dit bedrag. Wanneer je het nominale bedrag terugbetaalt, vervalt de lening. Dit lijkt me redelijk eenvoudig?

  Nu, Griekenland heeft nooit het nominale bedrag van zijn leningen terugbetaald. Oude leningen werden afgelost door nieuwe leningen aan te gaan. Zo doen alle landen dat. Het nominale bedrag van de leningen blijft dus gewoon uitstaan. In de tussentijd betaalde Griekenland interest op de uitstaande schuld. In 2012 bleek dat Griekenland niet meer kon betalen en hebben de banken meer dan 100 miljard van de nominale waarde van de leningen kwijtgescholden (kwam toen ongeveer overeen met 50% GDP). Dat was dus een serieus verlies voor de banken? Benieuwd naar jouw versie van de ‘feiten’…

  Misschien dit artikel ook een lezen: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5343&context=faculty_scholarship

  • door Lode Vanoost op zaterdag 28 mei 2016

   Een 'kredietlening' aan een staat is iets heel anders dan een hypotheeklening voor een huis, zoals u en ik die afsluiten en afbetalen. U doet alsof leningen aan een staat louter boekhoudkundige operaties zouden zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn hoofdzaak politieke beslissingen die gebaseerd zijn op ideologische stellingen. Volgens uw 'boekhoudkundige' redenering bestaat er geen 'odious debt'. Ik aanvaard de geldigheid niet van de onuitgesproken premissen die u als ' norm' voorstelt, maar het niet zijn, want het zijn ideologische instrumenten, die in een bepaald politiek kader worden toegepast. Uiteindelijk is er maar één element dat telt: macht. De schuld van Griekenland stelt niks voor op het totaal van de EU. Het is een politieke beslissing om de Griekse bevolking te laten betalen voor leningen die in hun naam maar zonder hun instemming werden aangegaan door onverantwoordelijke banken, in samenspraak met corrupte Griekse elites. Dit is een herhaling van wat is gebeurd in de jaren na de dekolonisatie in Afrika en in de jaren 1970 in Latijns-Amerika. De westerse banken gedragen zich zo omdat ze weten dat ze er mee weg zullen geraken, niet omdat dat verstandig bankieren zou zijn (dat is het niet). Het komt altijd op hetzelfde neer: private profits, social risks.

 • door Jan Willems op donderdag 26 mei 2016

  Aanvullende info. De Griekse problemen hebben uiteraard alles te maken met wat er voor de crisis is gebeurd: de almaar groeiende schuldenberg. De Franse econoom Michel Husson ging op zoek naar de oorzaken en kwam tot volgende vaststelling – ik citeer letterlijk uit zijn rapportage

  http://alencontre.org/europe/grece-pourquoi-une-dette-a-100-du-pib-avant-la-crise.html

  “La moitié de la dette grecque acquise avant la crise est imputable à des taux d’intérêt extravagants (entre 1988 et 2000) et à une baisse des recettes publiques à partir de 2000. Sans ces dérapages, elle n’aurait représenté que 49% du PIB en 2007. On peut donc considérer que la moitié de la dette grecque de 2007 était illégitime parce qu’elle découlait d’une véritable ponction sur la richesse opérée par les créanciers, nationaux ou étrangers, et dans la mesure où la baisse des recettes publiques a profité pour l’essentiel aux couches oligarchiques ou aux entreprises, sans retour pour la majorité du peuple grec.”

  Met andere woorden: zowel binnenlandse als buitenlandse geldschieters (bankiers,…) en de poenige Griekse elite die profiteerde van allerhande belastingverlagingen speelden een cruciale rol in de opbouw van die Griekse schuldenberg, waarvan niet zij maar Zorba de Griek vandaag de dag het grootste slachtoffer is.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties