De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Winsten immobiliënmarkt afromen om betaalbare huisvesting te creëren

Winsten immobiliënmarkt afromen om betaalbare huisvesting te creëren

Als het over de huizenmarkt gaat heeft men over het algemeen alleen aandacht voor het kostenplaatje en de nefaste gevolgen van de enorme toename van de tarieven van huur en koop. Aan de andere kant van de medaille zijn er echter de enorme winsten die de immobiliënmarkt genereert

vrijdag 31 december 2021 12:48
Spread the love

 

In mijn nieuw boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ raam ik de totale omzet van de verkoop van woningen en appartementen in 2020 in de universiteitsstad op 409,9 miljoen euro.

De jaaropbrengst van verhuur (408 miljoen) situeert zich in dezelfde orde. In beide gevallen worden deze inkomsten echter veel te weinig belast, zeker als je vergelijkt met deze uit arbeid. De winsten uit verkoop moeten gigantisch zijn als je bedenkt dat in Leuven de prijzen alleen al in 2020 voor de aankoop van Leuvense woonhuizen stegen met 9,1 procent en voor appartementen met 6,5 procent.

In vergelijking met 1974 zijn de woonhuizen in Leuven 21,08 keer duurder geworden. Een eerlijke belasting van deze inkomens moet extra middelen opleveren voor de financiering van betaalbare woonprojecten. Dat de nood hieraan groot is blijkt uit het getal van 170.000 gezinnen dat op de wachtlijst staat voor een sociale woning in Vlaanderen.

In Leuven werden het afgelopen decennium een 300-tal bijkomende sociale woningen bijgebouwd en kon het sociaal verhuurkantoor Spit 125 extra panden goedkoper verhuren. Daarnaast werden er voor de middenklasse een 200-tal goedkopere stads- en starterswoningen aangeboden. Om aan de noden te voldoen zijn dat vanzelfsprekend druppels op een hete plaat.

Uit de jongste stadsmonitor blijkt dat 8 procent van de Leuvens bevolking moeilijk rondkomt. 3 procent heeft betalingsmoeilijkheden voor facturen gerelateerd aan wonen. 1 op 4 heeft een woonquotum – dit is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed wordt – gelijk aan 30 procent. Bij de huurders loopt dit op tot 46 procent.

Velen moeten dan ook elders hun heil zoeken. Volgens de jongste Leuvense stadsmonitor steeg het percentage inwoners dat de intentie heeft om te verhuizen in de periode 2011-2020 van 12 tot 17 procent. Iets meer dan de helft (56 procent) wijst hiervoor naar het financiële aspect. In 2020 waren er 11.334 personen die uit Leuven verhuisden waarvan 6.100 naar een andere gemeente in ons land. Uit een studie die Leuven liet uitvoeren bleek begin 2020 dat de stad liefst 466 dak- en thuislozen telde, waarvan 73 in een acute situatie verkeerden en dus buiten moesten slapen in een garagebox, tuinhuis of kraakpand …

 

Ps. Het boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ telt 160 blz. en is aan 12,50 euro (+3 euro verzendingskosten) te bestellen door storting op het bankrekeningnummer BE65 7855 2875 6196.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!