De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijwillig, onafhankelijk en intercultureel: Koleurenfeest van de Giesbaergske Koleuren Gazette
Vrijwilligerswerk, Boeddhisme, Geraardsbergen, Afrikaanse cultuur, Burgersamenleving, De multiculturele samenleving, De samenleving in beweging, Zen Peacemakers, Zenboeddhisme, Giesbaergske Koleuren Gazette -

Vrijwillig, onafhankelijk en intercultureel: Koleurenfeest van de Giesbaergske Koleuren Gazette

donderdag 29 augustus 2013 11:51
Spread the love

Giesbaergske Koleuren Gazette is een vrijwillig, onafhankelijk en intercultureel project dat met de editie van een driemaandelijkse online krant op twee pijlers steunt: enerzijds wil de Gazette intercultureel werken door mensen uit alle culturen bij hen thuis, in provinciestad Geraardsbergen, te gaan interviewen en anderzijds wil de Gazette een (zen)boeddhistische boodschap (helpen) verspreiden. Dat laatste gebeurt door (zen)boeddhistische leraren en leerlingen te interviewen.
De Giesbaergske Koleuren Gazette is online leesbaar op www.giesbaergskekoleurengazette.beWim en Nele Schrever-De Winde startten het project met de eerste editie die op 1 januari 2012 gepubliceerd werd op de website www.giesbaergskekoleurengazette.be; sindsdien wordt er driemaandelijks een nieuw nummer van de gratis Gazette gepubliceerd, met vrij en onafhankelijk leesvoer.
Als leerlingen van Frank Sensei De Waele van Zen Sangha (Gent), haalden de initiatiefnemers hun intentie vanuit hun zenpraktijk, geïnspireerd door de activiteiten en boeken van Amerikaans zenleraar Bernie Tetsugen Glasmann.Intussen hebben ze enkele medewerkers aangetrokken en werken ze met nog 3 vrijwilligers om de publicatie te verwezenlijken.
Op zaterdag 7 september 2013 organiseert Giesbaergske Koleuren Gazette een Koleurenfeest, om vanuit de basis buren&culturen bij mekaar te brengen, in de kleine provinciestad Geraardsbergen (Zuid Oost-Vlaanderen).
Naast muziek uit de wereld, zijn er ook enkele sprekers: Zen-leraar Frank De Waele (Zen Sangha vzw) en politiek filosoof Bleri Lleshi zijn onze gastsprekers.
Het Koleurenfeest wordt afgesloten met ‘babbelhapjes’ uit de wereld en een avondfeest.
Alle info over het Koleurenfeest op www.giesbaergskekoleurengazette.be/koleurenfeest.html
Allen welkom!(affiche in bijlage)

take down
the paywall
steun ons nu!