De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 31 oktober 2014 19u00 in Atlas Antwerpen: de opening van de expo “Wat als ik dakloos word?”

Honderden portretten van daklozen zwart-wit vastgelegd door lichttekenaar Turhan Akyazili met als slot een oproep tot “revolutie”

zaterdag 1 november 2014 13:55
Spread the love

Bij het binnenkomen worden we naar het binnenplein gelokt
vanwege de soepgeuren en knetterende vuren. De sprekende foto’s komen je onderweg
tegemoet… pakkend. Muziektonen dwarrelen uit “Les Tzigales”.

Verwelkoming door Janine Meijer, medewerkster Atlas. Deze
expo loopt  op nog 2 andere locaties, nl
het Centraal Station en de Permeke bibliotheek tot 5 december.

We komen meer te weten tijdens het gesprek met de
initiatiefnemers Turhan Akyazili en Agnes Mus.

Het project past bij de publiekswerking van de Stad
Antwerpen, nl. bruggen bouwen en werken aan een diverse stad. Er zijn vele
vrijwilligersinitiatieven die strijden tegen de armoede, zoals geefpleinen en
-kasten, noodhulp (voedsel, soep, kledij), lets, culturele projecten om armoede
in de focus te zetten. Daarbij wordt verwezen naar de komende conferentie op
donderdag 13 november om 19u30 in Atlas “Armoede in België” een TEDx Flanders
Salon, dit zal ook live “gestreamed” worden.

Terug naar Turhan en Agnes:

Hoe is het idee ontstaan? Met het sluiten van het
inloopcentrum De Steenhouwer dachten we iets te doen omtrent dakloos zijn en
armoede. Vermits beelden meer zeggen dan duizend woorden is dit zo gegroeid en
brengt aldus de boodschap over. Agnes is mee ingestapt via De Steenhouwer en
was zeer verbaasd en vol ongeloof dat er zo veel nood is! Én de besparingen
maken dit alleen nog maar erger. We willen met de foto’s de aandacht vestigen
op het probleem want het kan iedereen overkomen. Op de webstek kan je je eigen
foto met slogan indienen = http://www.watalsikdakloosword.be/

We wensen ook een riem onder het hart te steken van alle
hulpverleners. Armoede is geen seksie onderwerp vandaar dat het meestal niet
ter sprake komt en zelfs genegeerd wordt!

Was het niet moeilijk om mensen te vinden die
gefotografeerd willen worden? Nee, integendeel en via de sociale media kwamen
genoeg gegadigden. Er zijn ook een paar filmpjes gemaakt.

Vele mensen hebben al gereageerd: “mooi initiatief!”

Wat na 5/12? We hebben plannen om naar bouwbeurzen te
gaan met de foto’s en deze bv op containers te bevestigen => contrast en
sensibilisatie! Ook zal er een FaceBook forum opgestart worden.

Tijd voor het sofagesprek gemodereerd door Janine Meijer
met Reinhilde Decleir voor Tutti Fratelli; Helen Blow, stafmedewerker Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk; Nordin Chakal (hoop dat zijn naam juist is) van Al Ikram,
organisatie voor armoedebestrijding; Kristel Driessens van vzw Bindkracht.

Reinhilde stak van wal met een gedichtje:

“Als ik niet aan mezelf denk,

Wie zal er dan aan me denken,

Als ik alleen maar aan mezelf denk,

Waarom besta ik dan,”

Nordin neemt over met het feit dat de groep daklozen en
mensen die in armoede tuimelen gestaag groeit. Via zijn organisatie worden
voedselpaketten en kledij etc verdeeld. In de Stad Antwerpen bevinden 24.000
mensen zich in deze situatie = 11 procent van de bevolking…

1 persoon op 4 in Vlaanderen weet wat armoede is door het
aan den lijve te ondervinden. Eens je erin belandt is het heel moeilijk om er
terug uit te geraken! 41 procent van de thuislozen zijn vrouwen meestal met
kinderen… Het is dus een mythe dat daklozen enkel maar alleenstaande oude
mannen zijn! Binnenkort verschijnt het boek “Een thuis voor meer dan 1 dag”

http://www.lannoo.be/een-thuis-voor-meer-dan-een-dag
wat de vooroordelen over thuislozen ontkracht.

Thuisloosheid is een zeer complex probleem. 1 op 5
alleenstaande gezinnen hebben geen dak boven hun hoofd! De armoede groeit
doordat het samenwonen is verdwenen en vanwege de sluipende sociale afbouw. Het
is een structureel probleem waar de overheid maar een pover beleid rond heeft,
er is zelfs geen beleid rond thuisloosheid! Vooral is er gebrek aan begeleiding
= men laat de mensen aan hun lot over! Niemand zou tegen zijn/haar wil op
straat moeten slapen.

De huisvesting is een heikel punt en normaliter zou niemand
mogen “ontslagen” worden uit een instelling als het niet duidelijk is waar die
persoon naar toe kan. Men mag ook niemand uit huis zetten als er geen
duidelijkheid is “waar naar toe”. Begeleiding is broodnodig en vele jongeren
vallen tussen de mazen van het net.

Herverdeling is zwaar noodzakelijk. Het leefloon ligt
onder de armoedegrens. Verhoging minimuminkomen moet er komen. Het aanbod van valabele
sociale woningen dient verhoogd te worden. De sociale zekerheid dient
herbekeken te worden en de armoede moet bestreden worden. Het is voor een mens
zeer belangrijk in zijn waardigheid te mogen blijven!

Vele vrijwilligers helpen met liefde en dat geeft veel
voldoening. Iedereen weet dat armoede bestaat maar eens je er mee
geconfronteerd wordt voelt het “ongemakkelijk” aan… De politiek dient dichter
bij de mens te komen. Gelukkig dat vele mensen zich onvoorwaardelijk als
vrijwilliger inzetten en dat is heel mooi! Dat doet veel aan het zelfbeeld van
de mens!

Het stopt dan ook niet met deze tentoonstelling en we
blijven hopen dat er verandering komt. Als afsluiter een persoonlijke wens van Reinhilde:
“we moeten iedereen uit de armoede halen! Er moet zelfs een (zachte) revolutie
komen!  Alles weg en terug beginnen
bouwen. Blijven hopen en vechten! Elke mens heeft recht op respect en een
menswaardig leven en wij dragen ons steentje bij…”

Charles Ducal, dichter des Vaderlands, sluit het gebeuren
af middels een paar gedichten en geeft telkens een kapstop mee (beetje uitleg):
“de buitendeur” – “exemplaar” – “lied van de arbeid” – “faalangst” (kritiek op
het watervalsysteem in het onderwijs) – “koopkracht” (God is vervangen door
geld) – “soldaat 1914” – “meisje” (over de oorlogen o.a. in Afrika) – “bij het
lezen van Lucas” – en tot slot daar hij niet aan de verleiding kan weerstaan
vanwege de ponering van Reinhilde: “revolutie”…

Einde van het Salon en we toasten op de zeer gewenste revolutie!

Music maestro please – Les Tzigales, receptie en daarna opruimen.

Meer info:

http://www.watalsikdakloosword.be/

https://www.facebook.com/OccupyAntwerp/posts/10202302730702392?stream_ref=5

http://tuttifratelli.be/nieuws/wat-als-ik-dakloos-word/

http://www.bindkracht.be/

http://www.al-ikram.be/

Dakloos is onrecht!

Fotoexpo in Atlas…

Revolutie waard!

Nog een voetnoot:

Bij een bezoek in het kader van de Cordoba aan de Schelde wandelingen heb ik het volgende opgetekend in het Alevetisch
Cultureel Centrum Antwerpen:

Spreuk
aan de muur:

“Haksizlik kar?isinda 

Asla boyun e?meyiniz

Çünkü; hakkinizla birlikte

?ere finizi de kaybedersiniz”

=> Vrij vertaald: “Zwijg niet
wanneer er onrechtvaardigheid is want anders ben je even erg als diegene(n) die
het onrecht toebrengt/-brengen”

take down
the paywall
steun ons nu!