De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaanderen In Actie pakt kinderarmoede aan

Vlaanderen In Actie pakt kinderarmoede aan

maandag 4 april 2011 10:58
Spread the love

Minister van Armoedebeleid Ingrid Lieten leidt de avond in. “De huidige maatregelen tegen kansarmoede zijn ontoereikend. We moeten ons meer inzetten voor kinderen tussen nul en drie jaar.”

“Op deze leeftijd ontwikkelt het kind zijn basisvaardigheden”, zegt Magda De Meyer, adjunct-kabinetschef van Ingrid Lieten. VIA wil kansarme ouders ondersteunen in het opvoeden van hun kinderen.

Kinderarmoede stoppen

VIA onderstreept de nood aan een aangepaste woon- en leefomgeving voor kleuters. Kansarmen groeien vaak op in arme buurten, ver van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. “Vaak kunnen kansarme ouders deze voorzieningen niet betalen”, aldus De Meyer. Een kwaliteitsvol gezinsondersteuningsaanbod dringt zich op, wat een grondige analyse vereist.

Succesvolle armoedeprojecten

“Alle succesfactoren in de strijd tegen kinderarmoede brengen we samen en verspreiden we over heel Vlaanderen. Wij willen een nultolerantie voor kinderarmoede”, legt De Meyer uit. Aan de hand van deze rondetafelconferentie zal de Vlaamse overheid een concrete engagementsverklaring formuleren.

Stijgende lijn van armoede

Volgens de studiedienst van de Vlaamse regering stijgt het aantal kansarme peuters vooral in Antwerpen en Gent. Deze stijging gaat hand in hand met de bevolkingstoename. “Antwerpen en Gent hebben een groot armoedeprobleem. In beide steden is de helft van de kinderen kansarm”, aldus Lieten.

© 2011 – StampMedia/Xios – Goele Theunis

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!