De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vincent Van Quickenborne mengt zich in debat Brusselaars

Vincent Van Quickenborne mengt zich in debat Brusselaars

dinsdag 22 december 2020 10:38
Spread the love

Na de fusie in Antwerpen werden er districten ingesteld om de nabijheid te herstellen.
In tegenstelling tot wat de minister van Justitie beweert, hebben Parijs, Londen of Berlijn wel lokale overheden behouden: arrondissements, boroughs of bezirke.

Als Brussel tot een fusie zou komen op basis van de behoefte aan homogene bevoegdheden en een kerntakendebat dat het toekomstig gewicht van elk bestuursniveau kan bepalen,  dan moet die nabijheid verzekerd worden.

In Parijs worden de kandidaten van de hoofdstedelijke raad vandaag verkozen via gedecentraliseerde arrondissementele kiesomschrijvingen. Zo krijgt elke wijk gegarandeerd een aantal vertegenwoordigers. Of zo je wil: dan moeten partijen investeren in elk stadsdeel, in plaats van hun gemediatiseerde kandidaten tegen elkaar uit te kunnen spelen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!